Menu
legendica
A+ A A-

Objavljen drugi poziv za podnošenje predloga projekata u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru 2014-2020

Kancelarija za evropske integracije, kao crnogorsko nacionalno tijelo Interreg IPA programa prekogranične saradnje za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, obavještava zainteresovanu javnost i potencijalne korisnike da je Upravljačko tijelo - Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, objavilo Drugi poziv za podnošenje predloga projekata u okviru ovog programa evropske teritorijalne saradnje.

Predlozi projekata se dostavljaju putem elektronskog monitoring sistema (eMS) do 20. decembra 2018. u 12:00h u okviru četiri prioritetne ose programa:

PO1 - Poboljšanje kvaliteta usluga u javnom zdravstvu i sektoru socijalne zaštite;
PO2 - Zaštita životne sredine i prirode, poboljšanje prevencije rizika i promovisanje održive energije i energetske efikasnosti;
PO3 - Doprinos razvoju turizma i očuvanja kulturnog i prirodnog nasljeđa;
PO4 - Jačanje konkurentnosti i razvoj poslovnog ambijenta u programskom području.

Sredstva opredijeljena za Drugi poziv iznose 25,9 miliona eura, od čega je 22,5 miliona eura doprinos EU, a 3,3 miliona eura nacionalno kofinansiranje.

Aplikacioni paket i više informacija o Drugom pozivu možete naći na linku: http://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/2nd-call-for-proposals/

U cilju pružanja detaljnih informacija i praktičnih savjeta za pripremu i podnošenje predloga projekta u okviru Drugog poziva, Upravljačko tijelo, u saradnji s nacionalnim tijelima i osobljem Zajedničkog sekretarijata, organizuje sedam informativnih dana, i to prema sljedećem rasporedu:

• 27. IX 2018. u Bijeljini,
• 28. IX 2018. u Pleternici,
• 2. X 2018. u Nikšiću,
• 4. X 2018. u Tivtu,
• 10. X 2018. u Solinu,
• 11. X 2018. u Livnu, i
• 12. X 2018. u Bihaću.

Takođe, za sve zainteresovane potencijalne aplikante će se u oktobru i novembru 2018. organizovati i tri projektne klinike, te radionica na temu energetske efikasnosti u okviru specifičnog cilja 2.2. Promovisanje korišćenja održive energije i energetske efikasnosti. Tokom ovih događaja potencijalni aplikanti će imati priliku da dobiju savjete i preporuke, kao i sve ostale relevantne informacije za pripremu predloga projekata.

Detaljnije informacije o predstojećim aktivnostima će se redovno objavljivati na zvaničnoj internet strani programa: http://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/.

nazad na vrh