Menu
legendica
A+ A A-

Održan deseti sastanak Upravnog odbora Strategije Evropske unije za Jadransko-jonski region

Održan deseti sastanak Upravnog odbora Strategije Evropske unije za Jadransko-jonski region

Deseti sastanak Upravnog odbora Strategije Evropske unije za Jadransko-jonski region (EUSAIR) održan je u Beogradu 21-22. oktobra 2019. Sastanku su prisustvovale generalna direktorica za Evropsku uniju u Ministarstvu vanjskih poslova i EUSAIR nacionalna kordinatorka Jelena Burzan i zamjenica glavnog pregovarača-nacionalna IPA koordinatorka i EUSAIR nacionala koordinatorka za fondove EU u Kancelariji za evropske integracije Ivana Glišević Đurović, sa saradnicima.

Sastanak Upravnog odbora EUSAIR-a jedna je od prvih aktivnosti u okviru srpskog predsjedavanja EUSAIR-om. Tokom ovog sastanka predstavljen je program i prioriteti predsjedavanja, te definisane predstojeće obaveze i aktivnosti.

Nacionalni koordinatori 8 zemalja učesnica EUSAIR-a podržali su pokretanje procedure za formalno uključivanje Sjeverne Makedonije u strukture EUSAIR-a. Nacionalni koordinatori za fondove EU definisali su finalnu fazu i korake neophodne za usvajanje liste makro-regionalnih prioriteta koji će biti predloženi Evropskoj komisiji za uključivanje u najvažnija programska dokumenta za period 2021-2027.

Zamjenica glavnog pregovarača-nacionalna IPA koordinatorka Ivana Glišević Đurović istakla je da se u trenutnoj i najvažnijoj fazi za usvajanje i određivanje prioriteta od značaja za Jadransko-jonsku regiju očekuje nastavak podrške Generalnog direktorata Evropske komisije za susjedsku politiku i pregovore o proširenju (DG NEAR).

„Uključivanje relevantnih jedinica DG NEAR u cjelokupan proces finalizacije makro-regionalnih prioriteta i njihovo inkorporiranje u prioritete koji će biti podržani u okviru Ipe III (2021-2027) od velikog je značaja za ovaj proces. Na taj način možemo osigurati komplementarnost makro-regionalnih prioriteta s prioritetima nacionalnih programa i projekata Ipe III“, istakla je Glišević Đurović.

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

 

nazad na vrh