Menu
legendica
A+ A A-

U akvatorijumu luke Kotor održana vježba "Zaštita mora od zagađenja sa broda"

  • Objavljeno u Press IPA

Vježba "Zaštita mora od zagađenja sa broda" održana je u ponedjeljak u akvatorijumu luke Kotor, a kupovina čamaca i specijalne opreme koja služi da se naftna mrlja lokalizuje a potom odstrani iz morske vode finansirana je kroz IPA projekte.

Vježba je nacionalnog karaktera, a njeni akteri su ujedno i subjekti imenovani Nacionalnim planom za hitno reagovanje u slučaju iznenadnog zagađenja mora sa plovnih objekata. Vježba je osim saniranja zagađenja iz vode uklučivala i izbijanje požara na brodu, njegovo gašenje i izvlačenje utopljenika iz mora.

Nacionalni koordinator (Uprava pomorske sigurnosti) u saradnji sa komandantom na mjestu nezgode (Vojska Mornarice Crne Gore) na izvršenu simulaciju zagađenja odgovorila je adekvatnim sredstvima, opremom i ljudstvom.

Opširnije...

Predstavljen online katalog projekata Programa prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora

  • Objavljeno u Press IPA

Pogledajte online katalog projekata realizovanih u okviru Programa prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora.  

Implementacija svih projekata koji su finansirani kroz Drugi poziv u okviru Programa prekogranične saradnje Srbije i Crne Gore je pri kraju, pa rezultati projekata postaju vidljivi. Online katalog projekata služi kao promocija sprovedenih aktivnosti i postignutih rezultata. 

Ovdje možete pogledati Online katalog projekata

Opširnije...

Poljoprivrednicima iz Ulcinja i Bara predstavljene mjere Agrobudžeta za 2015. godinu i način usklađivanja sa EU politikom

  • Objavljeno u Press IPA

Poljoprivredni proizvođači sa područja Ulcinja i Bara upoznati su sa mjerama podrške iz Agrobudžeta za 2015. godinu, kao i usklađivanjem nacionalne politike za podršku poljoprivredi i ruralnom razvoju sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom EU (ZPP), na informativnoj radionici koja je u srijedu održana u Ulcinju.

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji i Službe za selekciju stoke održali su radionicu na kojoj su proizvođačima predstavili mjere podrške u ovoj godini za sve sektore poljoprivrede, u dijelu prihvatljivih investicija, visine podrške, potrebne dokumentacije za ostvarivanje podrške i načina podnošenja zahtjeva. Istaknute su novine u odnosu na prošlogodišnju agrobudžetsku podršku.

Posebno je istaknuto da će Ministarstvo nastaviti da podržava unapređenje kvaliteta proizvoda, kontrolu kvaliteta, osnivanje udruženja kao i osiguranje od šteta usjeva i stoke.

Opširnije...

Poziv za učešće na Informativnoj radionici „Priprema prijedloga projekata za Program prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora”

  • Objavljeno u Press IPA

Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore i Kancelarija za evropske integracije Republike Srbije, uz tehničku podršku Zajedničkog tehničkog sekretarijata Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora (ZTS), organizuju dvodnevnu Informativnu radionicu na temu „Priprema prijedloga projekata za Program prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora”.

Program prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora se finansira iz Komponente II Instrumenta za pretpristupnu podršku obezbijeđenog od strane Evropske unije. Program obuhvata vremenski period od 2007. do 2013. godine i sprovodi se po pravilima centralizovanog sistema upravlјanja sredstvima, gdje je Delegacija Evropske unije nadležna za ugovaranje finansijskih sredstava.

Opširnije...

Seminar o komunikacijama za korisnike prekograničnog programa Albanija-Crna Gora

  • Objavljeno u Press IPA

Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija organizovalo je, 19-20. marta 2015. u Bečićima, seminar o komunikacijama za korisnike Trećeg poziva Programa prekogranične saradnje Albanija-Crna Gora.

Predstavnici Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori (DEU), Patrik Šmelcer i Donata von Sigsfeld, upoznali su prisutne sa aktivnostima koje DEU preduzima na obezbjeđivanju vidljivosti pretpristupne podrške EU u Crnoj Gori.

Predstavnici MVPEI i Zajedničkog tehničkog sekretarijata Prekograničnog programa Albanija-Crna Gora predstavili su pravni okvir i obaveze korisnika u pogledu javnosti i vidljivosti projekata koji se finansiraju iz ovog Programa.

Predavačica na seminaru Eleonora Albijanić je tokom dvodnevnog treninga prenijela znanja i dugogodišnje iskustvo u oblasti odnosa s javnošću, sa posebnim akcentom na vidljivosti sprovođenja projekata finansiranih od strane EU.

U toku treninga korisnici su stekli nova znanja i praktične vještine u oblasti odnosa s javnošću, alata i tehnika u odnosima sa medijima, on-line komunikacije, upravljanja događajima, nastupa u medijima i komunikacije u kriznim situacijama.

Kao rezultat treninga osmišljeni su zajednički događaji na kojima će do kraja 2015. biti predstavljeno 7 projekata iz Trećeg poziva u okviru ovog Programa.

Korisnici sredstava su predstavnici institucija javnog sektora, nevladinih organizacija, udruženja poslodavaca, lokalne samouprave i preduzeća, koji sprovode projekte iz pomenutog Programa.

Trening finansira Evropska unija iz II komponente Instrumenta za pretpristupnu podršku IPA 2007- 2013, Program prekogranične saradnje Albanija-Crna Gora. U okviru ovog Programa do sada je kroz III poziva za projekte ugovoreno 25 projekta u ukupnom iznosu od 4,8 miliona eura.

Opširnije...

Završen projekat vinska turistička mreža (Wine)

  • Objavljeno u Press IPA

Projekt ''Mreža vinskog turizma – Wine'' trajao je dvije godine, počeo je 1. marta 2013. i završen je 28. februara 2015. U tom su periodu ostvarene sve planirane projektne aktivnosti, koje su kao vodeći partneri provodili Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA (sa partnerima Dubrovačko neretvanskom županijom i Udrugom vinara Dubrovačko neretvanske županije u Hrvatskoj) i Turistička organizacija Prijestonice Cetinje (sa partnerima Prijestonicom Cetinje i Nacionalnim udruženjem vinogradara i vinara Crne Gore).

Ukupna vrijednost projekta bile je 473.880,26 eura, a iznos bespovratnog granta Evropske unije 400.317,03 eura. Ukupna vrijednost projekta u Crnoj Gori je 225.761,89 eura, od čega je iznos bespovratnog granta Evropske unije 191.897,60 eura. Ukupna vrijednost projekta u Hrvatskoj je 248.118,37 eura, od čega je iznos bespovratnog granta Evropske unije 208.419,43 eura.

WiNe Info table

Kao najvažnije aktivnosti ističu se otvaranje Vinske kuće na Cetinju i Muzeja vina na Pelješcu, kao i organizacija Riječke noći 13. jula 2014. i regionalnog vinskog festivala Dubrovnik FestiWine, koji je održan 24. i 25. aprila 2014. u Dubrovniku. Festival je okupio više od 60 vinara iz Dubrovačko-neretvanske županije te vinare iz Crne Gore, a na njemu je predstavljeno gotovo 200 etiketa vina. Posjetioci su, osim domaćih, bili i brojni strani gosti.

Opširnije...

Dodijeljeno deset ugovora za grantove

  • Objavljeno u Press IPA

Unija poslodavaca (UPCG) i Delegacija EU u Crnoj Gori uručili su danas ugovore o dodjeli grantova, vrijednih 20,134,18 eura, predstavnicima deset prvorangiranih projekata u okviru projekta Prekogranične rute za jačanje turističkog sistema i ekonomski razvoj Skadarskog jezera.

Prema odluci članova Komisije, dobitnici bespovratnih finansijskih sredstava koja su dodijeljena u okviru EU projekta „Prekogranične rute za jačanje turističkog sistema i ekonomski razvoj Skadarskog jezera“, su:

Opširnije...

Uspješno realizovane aktivnosti u okviru Programa rodna ravnopravnost IPA 2010.

  • Objavljeno u Press IPA

Sastanak osmog Nadzornog odbora Programa za rodnu ravnopravnost IPA 2010. održan je danas u prostorijama Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

Sastankom je predsjedavao ministar dr Suad Numanović, dok su ispred međunarodnih organizacija prisustvovali v.d. stalnog koordinatora UNDP-ja u Crnoj Gori Norimasa Šimomura i g-đa Don Edi-Berd predstavnica Delegacije EU.

Na sastanku je predstavljena eksterna evaluacija Programa tokom koje su iznijeti ostvareni rezultati tokom implementacije ovog razvojnog programa.

Ministarstvo je u saradnji sa Kancelarijom UNDP-ja u okviru Programa rodna ravnopravnost IPA 2010. uspješno realizovalo aktivnosti u periodu trajanja programa od marta 2010. do 31. decembra 2014. kada je Program zvanično završen.

Opširnije...

Koliko IPARD like može pomoći poljoprivrednicima u Crnoj Gori: Pravo vrijeme za sjetvu

  • Objavljeno u Press IPA

Vijekovima okrenuti moru i ribolovu mještani ostrva Ugljana iz Hrvatske 2008. su odlučili da osnuju
udruženje “Omega 3” koje okuplja 24 člana sa flotom od 30 brodova, uglavnom za ribolov. Kupili su parcelu površine 11.000 kvadratnih metara i počeli gradnju distributivnog centra. Ukupna investicija iznosila je oko 300 000 eura od kojih je 250 000 eura bio kredit kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR). Tokom realizovanja investicija, kandidovali su dio projekta i dobili podršku iz IPARD programa Evropske unije (EU), što im je olakšalo posao i skinulo opterećenje s obzirom da su mogli vratili deo kredita HBOR-u. Sada, godišnje ulove oko 13-14.000 tona ribe što predstavlja četvrtinu hrvatskog ulova sardele i inćuna. To je samo jedna od uspješnih priča iz Hrvatske u kojoj su poljoprivrednici uspjeli da ojačaju svoje kapacitete uz pomoć IPARD programa.

Od ove godine će i crnogorski poljoprivrednici imati priliku da koriste sredstva kroz program IPARDlike.
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, EU i Svjetska banka (SB) pokrenuli su ovaj program
zvanično u decembru 2014. U okviru projekta za 2015. biće dostupno 4,1 milion eura poljoprivrednim
proizvođačima i to u formi bespovratih sredstava. Od tog iznosa EU je obezbijedila oko 3,8 miliona
eura. Tako kroz podršku u iznosu od 50% realizovane investicije crnogorski poljoprivrednici imaju priliku da povećaju stočni fond i površine pod zasadima, smanje troškove proizvodnje i postignu veću konkuretnost. Maksimalan iznos pojedinačne investicije je 100.000 eura za sve oblasti poljoprivrede.

Svjetska banka je podržala IPARD-like s obzirom da su iskustva drugih zemljama u procesu pridruživanja EU pokazala da mnogi poljoprivrednici nijesu mogli da se izbore sa strogim uslovima IPARD-a zbog čega je dio sredstava koja Unija izdvaja za poljoprivredu ostao neiskorišćen. Tako je Evropska komisija Hrvatskoj ponudila 179 miliona eura kroz IPARD za period 2007 - 2011. Zbog loše početne pripremljenosti administracije u blagajnu EU vraćeno je 25 miliona eura vezanih uz 2008. EK je ipak iskazala velikodušnost i dopustila povlačenje novca do kraja 2013, što je bio izuzetak u odnosu na 12 zemalja koje su postale članice Unije u dva ranija kruga proširenja. IPARD like je, dakle, pripremni projekat da bi se administracija i savjetodavne službe pripremili za strožije uslove povlačenja sredstava iz IPARD-a, ali I za tržište EU.

Opširnije...

U okviru IPA projekta „ArTVision“ na Cetinju počela umjetnička rezidencija na temu „Jezik teatra“

  • Objavljeno u Press IPA

Na Cetinju se u prvoj sedmici marta, u okviru IPA projekta ArTVision, održava umjetnička rezidencija na temu "Jezik teatra", na kojoj učestvuju studenti iz italijanskih regija Pulja i Veneto, Primorsko-goranske županije-Republika Hrvatska i Albanije.

Gostujući predavač na rezidenciji je Paolo Mađeli, pozorišni reditelj iz Italije, crnogorskoj javnosti poznat po velikom broju predstava i projekata koje je radio u Crnoj Gori. Studenti će biti u prilici da prustvuju pripremama i izvođenju njegove posljednje predstave „Njegoš i ja".

minkultcetinje1

Tokom svog boravka studenti iz Pulje, Veneta, Primorsko-goranske županije i Albanije će imati priliku da upoznaju profesore i rad Fakulteta dramskih umjetnosti, kao i pozorišnu scenu u Crnoj Gori. Studenti će obići i najznačajnije kulturne institucije na Cetinju, a posjetiće i Kotor i Podgoricu.

Opširnije...