Menu
legendica
A+ A A-

Drobnič: Crna Gora najviše odmakla u procesu integracije EU od svih država zapadnog Balkana

  • Objavljeno u Press info

Crna Gora treba da nastavi i dodatno podstakne reforme u oblasti vladavine prava, kako bi se formalne mjere pretvorile u istinske promjene u oblastima gdje se još nijesu desile, ocijenio je ambasador Evropske unije (EU), Mitja Drobnič.

Drobnič je u intervjuu agenciji MINA kazao da se u reformama u oblasti vladavine prava posebna pažnja mora posvetiti reformi pravosuđa, borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, slobodi medija, zaštiti prava manjina, zaštiti ranjivih društvenih grupa, promovisanju rodne ravnopravnosti i prava žena.

On je kazao da je brzina napretka u rukama pojedinačnih zemalja kandidata, kao i ocjena o tome da li se država kreće brzo, sporo ili po predviđenom planu.

"Činjenice pokazuju da je Crna Gora najviše odmakla u procesu integracije EU od svih država zapadnog Balkana", rekao je Drobnič.

On je kazao da poglavlja 23 i 24, koja se tiču vladavine prava, predstavljaju srž procesa proširenja i da zbog toga ona nijesu samo u centru pažnje crnogorske javnosti, već i u EU.

Drobnič je rekao da istovremeno, pored nastavka sa reformama u toj zahtjevnoj oblasti, Crna Gora mora da bude spremna da se pozabavi pitanjima iz drugih složenih poglavlja.

"Poglavlje 27, koje se tiče zaštite životne sredine, predstavlja izazov ali istovremeno to je i poglavlje koje je dosta zahvalno, koje Crnoj Gori, uslovno rečeno, donosi neki vid nagrade za učinjene napore jer govorimo o zaštiti njenih prirodnih ljepota, kvalitetu vode, i drugim pitanjima od značaja za dobrobit građana", istakao je Drobnič.

On je kazao da se upravljanje otpadom može iskoristiti kao šansa za privrednu djelatnost i dodao da poglavlje 27 iziskuje značajna finansijska sredstva.

"Druge oblasti poput poglavlja 11 o poljoprivredi i ruralnom razvoju ili poglavlje 22 koje se tiče regionalne politike, takođe će biti zahtjevne i bilo bi korisno da se Crna Gora počne pripremati na vrijeme kako bi mogla da na najbolji mogući način iskoristi sredstva iz evropskih fondova po prijemu u Uniju", rekao je Drobnič.

On je kazao da bi, paralelno sa napretkom u pregovorima, Crna Gora trebalo da nastavi sa reformom javne uprave i aktivnostima na polju ekonomskog upravljanja, koje predstavlja novi prioritet pored dosadašnjih koji su vladavina prava i već pomenuta reforma javne uprave.

Akcenat da bude na kvalitetu reformi

Drobnič je objasnio da je cilj ekonomskog upravljanja da se promoviše konkurentnost crnogorske ekonomije i uvedu mjere koje će stimulisati ekonomski rast i stvaranje novih radnih mjesta.

Drobnič je naveo da ispunjavanje uslova za članstvo u EU iziskuje velike napore i duboke promjene i da je u interesu svake države kandidata i njenih građana da se što spremnija pridruži Uniji.

Prema njegovim riječima, akcenat treba jasno da se postavi na kvalitet reformi vezanih za proces EU integracije.

Drobnič je ocijenio da zemlje kandidati ne samo da treba da ispunjavanju svoje obaveze koje proističu iz punopravnog članstva od prvog dana pristupanja, već treba i da budu sposobne da iskoriste mnogobrojne prednosti i šanse od samog početka.

On je ocijenio da što brže Crna Gora bude sprovodila reforme, to će njena ekonomija biti konkurentnija, više radnih mjesta će biti dostupno i bolji će biti standard građana.

"Drugim riječima, što prije zemlja pristupi EU, to će prije imati i mogućnost da koristi različite prednosti članstva, od pristupa unutrašnjem tržištu Unije do pristupa značajnim finansijskim sredstvima kroz fondove", rekao je Drobnič.

Proces integracije predstavlja promjenu stavova i percepcija

On je, govoreći o razlici između procesa integracije i pregovora, rekao da je integracija proces koji treba da dovede do ispunjavanja uslova za punopravno članstvo.

Drobnič je objasnio da se taj proces sastoji od prenosa evropske pravne tekovine u nacionalni pravni okvir Crne Gore, sprovođenja novih normi i njihove djelotvorne primjene u praksi.

"Kada govorimo o procesu integracije, govorimo o transformaciji društva, o promjeni stavova i percepcije. Radi se o procesu koji treba da dovede do toga da zemlja bude spremna da se pridruži i da od prvog dana može da koristi prednosti članstva u EU, ali i da ispunjava svoje obaveze", kazao je Drobnič.

On je objasnio da se kroz pregovore definišu pojedini uslovi za ulazak Crne Gore u EU i da je to više pravni, ponekad i više tehnički proces.

"Uspostavljanjem mjerila za zatvaranje poglavlja u određenim oblastima prati se prenos evropske pravne tekovine i njena primjena u praksi. Pregovori se mogu završiti jednu ili par godina prije samog pristupanja, tako da oni predstavljaju sastavni dio procesa integracije koji je značajno širi", objasnio je Drobnič.

On je kazao da otvaranje pregovaračkih poglavlja, naročito onih bez mjerila za otvaranje, pokazuje dio rezultata postignutih u procesu integracije.

"Drugi dio se ogleda u sprovođenju i djelotvornoj primjeni zakona i drugih propisa u praksi. Zaključci Savjeta od 16. decembra jasno ističu značaj efikasne primjene usvojenih zakona i drugih mjera", kazao je Drobnič.

Nastavljeno sa realizacijom akcionih planova 23 i 24

Na pitanje kako ocjenjuje 2014. godinu u vezi sa evropskim integracijama Crne Gore, Drobnič je rekao da se, pošto evropske institucije ne postavljaju ciljeve za pojedinačnu godinu, već to može uraditi samo država kandidat, vrijednosna ocjena ostvarenog, odnosno da li je godina bila dobra ili loša, može zasnovati isključivo na osnovu najznačajnijih događaja i procesa.

On je ukazao da je 2014. godine nastavljeno sa realizacijom Akcionih planova za poglavlja 23 i 24, koja su otvorena krajem 2013. godine.

Drobnič je podsjetio da je skupštinska radna grupa koja se bavila izradom predloga zakona čiji je cilj bila izgradnja povjerenja u izborni proces, prestala sa radom u decembru 2013. godine, ali i da su aktivnosti nastavljene u okviru Kolegijuma Predsjednika Skupštine.

"Te aktivnosti su dovele do donošenja četiri zakona čiji je cilj poboljšanje pravnog okvira kojim se reguliše sprovođenje izbora i finansiranje političkih partija. Ti zakoni su samo djelimično primijenjeni na lokalnim izborima u maju i decembru protekle godine", rekao je Drobnič.

On je ukazao da je, nakon što je Ustavni sud poništio više odredbi izmijenjenog Zakona o finansiranju političkih partija, novi Zakon donesen u decembru 2014.

Drobnič je podsjetio da je poslije majskih lokalnih izbora, došao dug proces formiranja lokalnih vlasti, što je uticalo i na aktivnosti Vlade i parlamenta kada je u pitanju donošenje zakona bitnih za proces EU integracije.

"Evropska komisija je u oktobru, prilikom objavljivanja Izvještaja o napretku, podsjetila da postoji potreba da se obezbijedi ukupna ravnoteža u napretku koji se ostvaruje u pregovorima u svim poglavljima", rekao je Drobnič.

Zadržati pozitivnu dinamiku

On je kazao da su izborom Vrhovnog državnog tužioca i usvajanjem četiri antikoruptivna zakona i Etičkog kodeksa za poslanike, Vlada i Skupština poslale jasan signal da su razumjele upozorenja.

"Važno je zadržati pozitivnu dinamiku. 2015. treba da bude godina rezultata u oblasti vladavine prava", istakao je Drobnič.

On je objasnio da šire posmatrano, tokom procesa integracije, Crna Gora postepeno usaglašava svoje zakone sa evropskim normama i sprovodi reforme u različitim oblastima. "To će se nastaviti i nakon završetka tehničkog aspekta pregovora, sve do punopravnog ulaska u EU", rekao je Drobnič.

Upitan kako ocjenjuje odnos između EU i Crne Gore van uskog pregovaračkog procesa, Drobnič je odgovorio da se proces pridruživanja tiče skoro svih aspekata privrede i društva.

Drobnič je rekao da sa rezultatima ostvarenim u procesu EU integracije, Crna Gora predstavlja pozitivan primjer drugim državama i pomaže u promovisanju politike proširenja EU u regionu.

"To je za EU veoma značajno. Ovom prilikom želim da ponovo naglasim zadovoljstvo što je crnogorska Vlada donijela odluku da se pridruži mjerama koje je EU uvela u vezi sa krizom u Ukrajini. Taj korak predstavlja dokaz visokog nivoa partnerstva", poručio je Drobnič.

Opširnije...

Programom podrške opredijeljeno 270,5 miliona eura

  • Objavljeno u Press IPA

Video: Izjava državnog sekretara u MVPEI i glavnog pregovarača ambasadora Aleksandra Andrije Pejovića nakon sjednice Vlade Crne Gore povodom usvajanja Informacije o programima podrške EU Crnoj Gori u 2014.

Programom podrške EU Crnoj Gori do 2020. godine opredijeljeno je 270,5 miliona eura, deset odsto više nego u prethodnom sedmogodišnjem periodu, saopštio je državni sekretar u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija i glavni pregovarač, Aleksandar Andrija Pejović.

„Prioritet u narednom periodu biće kako utrošiti 270,5 miliona eura, koliko EU bespovratno daje Crnoj Gori za sledećih sedam godina. Dobili smo deset odsto više sredstava u odnosu na prošlu perspektivu, što dovoljno govori o tome kako je važan pregovarački proces", kazao je Pejović nakon sjednice Vlade, prenosi agencija Mina business.

Vlada se, kako je naveo, opredijelila da ta sredstva troši kroz osam sektora, od čega najviše, 52,3 miliona eura, na vladavinu prava, a 47 miliona na unaprijeđenje demokratskog ambijenta.

Pejović je, kako navodi Mina business, kazao da je EU Crnoj Gori u periodu od 2007. do 2013. godine odobila 245 miliona eura.

„Kada govorimo o prvoj finanijskoj perspektivi, imamo veoma dobru realizaciju sredstava. U periodu od 2007. do 2010. godine ugovoreno je preko 98 odsto svih sredstava, a isplaćeno 95 odsto. Do 2013. godine imamo nešto manji procenat realizacije, ali on će u narednom periodu biti popravljen, jer se radi o projektima koji su i dalje na snazi", rekao je Pejović.

On je dodao da je u prošloj godini realizovano 39 projekata vrijednih 62,8 miliona eura, kao i da je na snazi bilo devet programa tvininga, pomoći koju je EU davala na dugoročnim osnovama.

„U toku prošle godine smo radili na 89 projekata prekogranične saradnje", precizirao je Pejović.

Opširnije...

Prioritet vodosnabdijevanje u primorskim opštinama

  • Objavljeno u Press info

Nastavak aktivnosti na rješavanju stanja vodosnabdijevanja primorskih opština biće prioritet u narednom periodu, zaključeno je na sastanku ministra održivog razvoja i turizma, Branimira Gvozdenovića sa šefom kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj u Crnoj Gori, Đuliom Morenom.

Cilj sastanka, kako su saopštili iz Ministarstva održivog razvoja i turizma, je razmjena informacija o nekoliko prioritetnih projekata vezanih za podršku EBRD-a, a za rješavanje pitanja vodosnadijevanja EBRD je obezbijedio bespovratna finansijska sredstva za konsultantske usluge, a u narednom periodu očekuje se definisanje liste prioritetnih projekata za svaku opštinu na primorju.

Sagovornici su, kako se navodi u saopštenju Ministarstva, naglasili da će rad na reformi sektora vodosnabdijevanja značajno doprinijeti pronalaženju resursa neophodnih za potpuno zadovoljenje opština obalnog područja vodom, što će dalje doprinijeti razvoju turizma u Crnoj Gori.

"Ovo je posebno značajno i za visokokvalitetne turističke projekte čija je realizacija u toku, poput Luštice, Porto Novog i drugih, te za neke nove koji se planiraju, jer svaku nastalu investiciju neophodno je učiniti i održivom", istakao je Gvozdenović.

Kao jedan od preduslova za razvoj, od strane EBRD-a je prepoznata i mogućnost podrške za žičaru Kotor – Lovćen, kao i druge turističke infrastrukture, te razvoj turističkih i hotelskih sadržaja, na čemu će se intenzivno raditi u narednom periodu.

"Sagovornici su zaključili da je obezbjeđivanje kvalitetnog vodosnabdijevanja primorskih opština i unapređenje sistema vodosnabdijevanja preduslov za dalji razvoja turizma u Crnoj Gori, te je u tom cilju neophodno raditi na njegovoj optimizaciji", zaključili su iz Ministarstva.

Opširnije...

Crnogorsko vino na svim zvaničnim prijemima tokom letonskog predsjedavanja EU

  • Objavljeno u Press info

Vina crnogorske kompanije „Plantaže" biće služena na svim zvaničnim prijemima koji će biti organizovani u narednih šest mjeseci u okviru Letonskog predsjedavanja Evropskom unijom, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore.

Ova odluka je, kako su kazali, rezultat dogovora Ministarstva, kompanije "Plantaže 13. jul" i zvaničnika Republike Letonije. Prva promocija vina priređena je na prijemu u Briselu, koji je održan 12. januara, a kome je prisustvovalo oko 300 visokih zvaničnika Savjeta EU, Evropske komisije i  članova stalnih predstavništava država članica EU.

"Zahvaljujemo se crnogorskoj Vladi, Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja, i kompaniji „Plantaže" na prilici da, ne samo večeras, već i u narednih šest mjeseci, uživamo u njihovom veoma ukusnom, bogatom i kvalitetnom vinu", kazao je Aivars Lapins, šef Jedinice za poljoprivredu, hranu, veterinu, šumarstvo i ribarstvo u Stalnom predstavništvu Letonije. On je dodao da se nada se da će se na ovaj način doprinijeti promociji kvalitetnih crnogorskih vina.

Na prijemu je više medija iskazalo interesovanje da predstave crnogorska vina. Inicijativa da se vino crnogorskih „Plantaža" prezentuje i služi na oko stotinu različitih tematskih prijema tokom šestomjesečnog letonskog predsjedavanja EU, potekla je prije par mjeseci od Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja. Ministarstvo je prepoznalo priliku za promociju crnogorskih vina na najvišem nivou, što će, kako očekuju, ne samo doprinijeti boljem upoznavanju jednog dijela evropskog tržišta sa crnogorskim vinima, već i otvoriti vrata za manje proizvođače.

Opširnije...

Nagrađeni pobjednici kviza „Igraj online – Crna Gora i EU“

  • Objavljeno u Press info

Pobjednicima kviza „Igraj online - Crna Gora i EU", koji je organizovalo Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, danas su uručene nagrade.

Kako su saopštili iz MVPEI, prvo mjesto osvojila je Milica Komnenović, učenica IX razreda OŠ „Oktoih" iz Podgorice, drugo mjesto Bogdan Šćekić, učenik IX razreda OŠ "Risto Ratković" iz Bijelog Polja, a treće Predrag Čarapić, učenik VIII razred, OŠ "Oktoih" iz Podgorice.

Nagrade je uručio glavni pregovarač, ambasador Aleksandar Andrija Pejović. Pozdravljajući nagrađene učenike, on je izrazio zadovoljstvo što se na ovakav način promoviše znanje i istakao značaj učešća mladih u procesu evropskih integracija.

„Vi ste, učešćem u kvizu „Igraj online - Crna Gora i EU", pokazali ne samo da ste zainteresovani, već i da aktivno pratite i učite o procesu evropskih integracija. Raduje podatak da se za učešće u kvizu prijavilo 229 učenika osmog i devetog razreda" kazao je glavni pregovarač i naglasio da je uspjeh još veći ako se uzme u obzir činjenica da se ovakva aktivnost realizuje po prvi put.

Online takmičenje u znanju o procesu evropskih integracija za učenike osmih i devetih razreda osnovnih škola u Crnoj Gori održano je 17. decembra, a za kviz se prijavilo ukupno 229 učenika osnovnih škola iz svih crnogorskih opština. Iz MVPEI su kazali da je takmičenje na vrijeme uspjelo da završi 159 učenika, od čega je 18 odgovorilo tačno na sva pitanja.

„Još jedan razlog da budemo zadovoljni je i to što je 18 učenika na ovom testu znanja dobilo odličnu ocjenu, odgovorivši na sva pitanja u potpunosti tačno za veoma kratko vrijeme" zaključio je ambasador Pejović čestitajući pobjednicima kviza.

Kriterijumi na osnovu kojih se došlo do tri najbolja rezultata bili su, kako je navedeno iz MVPEI, tačnost i brzina. Za prva tri mjesta obezbijeđene su vrijedne nagrade (lap top, tablet i mobilni telefon), a za učenike koji su uspješno odgovorili na sva pitanja poklon paketi promotivnog materijala ME4EU, EU4ME.

Učenici koji tačno odgovorili na sva pitanja:

1. Milica Komnenović, IX razred, OŠ „Oktoih" Podgorica
2. Bogdan Šćekić, IX razred, OŠ "Risto Ratković" Bijelo Polje
3. Predrag Čarapić, VIII razred, OŠ "Oktoih" Podgorica
4. Roko Marđonović, VIII razred, OŠ "Narodni heroj Savo Ilić" Kotor
5. Petra Marković, IX razred, OŠ „Oktoih" Podgorica
6. Ruđer Marđonović, IX razred, OŠ "Narodni heroj Savo Ilić" Kotor
7. Aleksandra Šoškić, VIII razred „Petar Dedović", Plav
8. Andrijana Ćosović, VIII razred OŠ „Dušan Obradović" , Žabljak
9. Sava Mirković, IX razred OŠ „Vuk Karadžić" Podgorica
10. Luka Bogavac, IX Razred ,,Risto Ratković'', Bijelo Polje
11. Lejla Višnjić, IX razred OŠ „Marko Miljanov", Bijelo Polje
12. Filip Radović, IX razred, "Vuk Karadžić", Podgorica
13. Djordjije Petrić, IX razred OŠ "Meksiko"", Bar
14. Jelena Čogurić, IX razred OŠ ''Stefan Mitrov Ljubiša'', Budva
15. Erna Destanović, IX razred OŠ ,,Pavle Žižić'' Bijelo Polje
16. Nikola Jovičić IX razred OŠ „Stefan Mitrov Ljubiša" Budva
17. Ermin Mehović OŠ VIII razred OŠ „Dušan Korać" Bijelo Polje
18. Vasilije Dragović, OŠ ,,Stefan Mitrov Ljubiša" Budva

Opširnije...

Poša: Puna podrška Mađarske integracionim procesima Crne Gore

  • Objavljeno u Press info

Potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore Igor Lukšić primio je danas ambasadora Mađarske Kristijana Pošu.

Tema razgovora bila je preuzimanje nove uloge Mađarske kao kontakt-zemlje Crne Gore za NATO.

"Ambasador Poša predstavio je ciljeve Mađarske kao naše kontakt-zemlje za NATO i na toj liniji, izrazio uvjerenje da će saradnja između dvije države u narednom periodu biti dodatno ojačana. On je ponovio punu podršku Mađarske integracionim procesima Crne Gore" navodi se u saopštenju MVPEI.

Potpredsjednik Lukšić je zahvalio na blagovremenoj inicijativi mađarske strane i najavio da nas na evroatlantskom putu očekuju brojne obaveze u cilju kompletiranja reformi u četiri ključne oblasti uključujući i jačanje podrške javnosti.

"On je izrazio zadovoljstvo namjerom mađarske strane da, u periodu koji je pred nama, sa našom javnošću podijeli iskustvo učlanjenja Mađarske u NATO i ukazao na značaj evroatlantskih integracija ne samo za Crnu Goru, već za cijeli region zapadnog Balkana", zaključuje se u saopštenju.

Opširnije...

EU pozdravila napredak Crne Gore u pristupnim pregovorima

Savjet EU pozdravlja napredak koji je Crna Gora ostvarila u sprovođenju refomi u cilju obezbjeđenja nezavisnosti i povećane efikasnosti pravosuđa, zaključili su ministri vanjskih poslova država članica na današnjem sastanku u sjedištu Savjeta u Briselu.

„Savjet sa zadovoljstvom primjećuje da Crna Gora radi na nizu pitanja identifikovanih u Izvještaju o napretku, a naročito da je usvojeno nekoliko važnih mjera u oblasti sprečavanja korupcije", konstatovano je na sjednici ovog tijela. Članovi Savjeta su dodali i da je Crna Gora nastavila da sprovodi svoje obaveze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao i da igra aktivnu ulogu u regionu.

Šefovi diplomatija EU posebno su pozdravili kontinuirano učešće Crne Gore u razvoju regionalne saradnje i punu usklađenost sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU, naglasivši da će nastaviti da sa pažnjom prate napredak u poglavljima 23 i 24, što će odrediti i ukupnu dinamiku procesa pregovora.

Savjet je ukazao na potrebu odlučnog i efikasnog prevazilaženja određenih slabosti u oblasti pravosuđa i temeljnih prava koje su identifikovane u najnovijem Izvještaju o napretku. Na sastanku je pohvaljena i politička posvećenost Vlade Crne Gore reformskom procesu, ali i konstatovana potreba za ulaganjem dodatnih napora da bi se garantovala sloboda izražavanja i medija. Ministri su naglasili i značaj konstruktivnog političkog dijaloga između svih političkih stranaka u Skupštini Crne Gore kako bi se obezbijedilo povjerenje građana u izborni proces i državne institucije.

"Crna Gora treba da nastavi ekonomske reforme, posebno u pravcu smanjenja nezaposlenosti i unapređenja poslovnog ambijenta, uz sprovođenje mjera fiskalne konsolidacije", zaključeno je na sjednici Savjeta.

Opširnije...

Pejović: Fokus bio na 23.i 24. poglavlju, odlični rezultati postignuti u mnogim oblastima

  • Objavljeno u Press info

Kvalitetni zakoni, formirane potrebne institucije i efikasan kadar neophodni su za rezultate u poglavljima 23 i 24, ocijenio je glavni pregovarač Aleksandar Andrija Pejović, navodeći da će poglavlje koje se odnosi na životnu sredinu biti otvoreno do kraja godine.

On je kazao da će i 2015. godine fokus ostati na oblasti vladavine prava, odnosno ispunjavanju privremenih mjerila iz 23. i 24. poglavlja, i da se, nakon što je zaokružen normativni okvir u antikorupciji i pravosuđu, očekuje period implementacije.

Tu, kako je pojasnio, prije svega misli na formiranje novih institucija, u prvom redu Specijalnog tužilaštva, Agencije za antikorupciju i Kancelarije za staranje oduzetom imovinom.

„Njihovim formiranjem će značajno biti ojačan institucionalni okvir za prevenciju i represiju korupcije što će biti praćeno boljim bilansom ostvarenih rezultata. Takođe, izradom Šengenskog akcionog plana biće unaprijeđena sigurnost granica i omogućeno dostizanje evropskih standarda u toj oblasti", rekao je Pejović agenciji MINA.

On je podsjetio da je Crna Gora otvorila 16 poglavlja, da je u u prošloj godini otvoreno devet što, kako je ocijenio, dovoljno govori o dinamici i obimu, ali i kvalitetu odrađenog posla.

„Siguran sam da smo u napredovali u svim oblastima, kako u pogledu unapređenja zakonodavstva, tako i u dijelu jačanja institucionalnog i administrativnog okvira i postizanju mjerljivih rezultata. Iako je fokus našeg rada tokom protekle godine bio na sprovođenju aktivnosti iz akcionih planova za 23. i 24. poglavlje, odlični rezultati su postignuti u mnogim oblastima", rekao je Pejović.

On je objasnio da će Vlada ove godine biti posvećena otvaranju sedam novih poglavlja za koja su predate pregovaračke pozicije.

„Radi se o poglavljima za koja možemo reći da imamo unutrašnju spremnost i gdje je Crna Gora završila posao i sada očekujemo stav Evropske komisije i 28 država članica. Naravno, to ne znači da u 2015. planiramo otvoriti samo poglavlja bez dodatnih zahtjeva. U okviru deset poglavlja za koja smo dobili početna mjerila već bilježimo dobre rezultate koji vode njihovom otvaranju", objasnio je Pejović.

On je kazao da je Crna Gora pred ispunjenjem početnih mjerila u poglavljima 15 (Energetika), 19 (Socijalna politika i zapošljavanje) i 22 (Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata).

„Dok nas u 2015. očekuje dalji rad na ispunjavanju početnih mjerila u poglavljima 1 (Sloboda kretanja robe), 11 (Poljoprivreda i ruralni razvoj), 12 (Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor), 13 (Ribarstvo) i 27 (Životna sredina)", rekao je Pejović.

Prema njegovim riječima, osim rada na otvaranju tih poglavlja, u Vladi rade i na ispunjavanju završnih mjerila za ostala u kojima su već otvoreni pregovori, kako bi u srednjem roku ispunili obaveze i bili spremni za privremeno zatvaranje tih poglavlja.

Pejović je saglasan sa stavovima da će poglavlje 27, koje se odnosi na zaštitu životne sredine, predstavljati veliki izazov u pregovaračkom procesu, kako zbog obimne pravne tekovine, tako i zbog velikih administrativnih i finansijskih ulaganja.

„Prije svega, ovo poglavlje je veoma kompleksno jer se sastoji iz deset podoblasti, od kojih su neke, poput upravljanja otpadom, kvaliteta voda, industrijskog zagađivanja i klimatskih promjena izuzetno zahtjevne u pogledu, kako obimnosti pravne tekovine s kojom se moramo uskladiti, tako i finansijske zahtjevnosti ovih podoblasti", rekao je Pejović.

Imajući u vidu da se, dodao je, oko tri četvrtine normi iz ove oblasti primjenjuje na lokalnom nivou, u narednom periodu će biti potrebno poboljšati kapacitete lokalne samouprave, kao i unaprijediti mehanizme vertikalne i horizontalne koordinacije.

„To znači da naše 23 opštine, od najveće do najmanje, treba da imaju jednaku strukturu za dostizanje evropskih standarda, kako u oblasti upravljanja otpadom ili upravljanja vodama, tako i u svim ostalim podoblastima ovog poglavlja", poručio je Pejović.

To su, kako je naveo, pitanja oko kojih je potrebno voditi stalan i otvoren dijalog, učeći jedni od drugih, prateći ono iskustva zemalja partnera i trudeći se da sinergetski dolaze do sredstava koja se mogu dobiti od Evropske unije (EU) za rješavanje otvorenih pitanja i uređivanje te kompleksne oblasti.

To poglavlje je, podsjetio je, svim državama u procesu pristupanja EU predstavljalo jedan od najvećih izazova, kako sa stanovišta kapaciteta, tako i sa stanovišta troškova.

„Tako na primjer, Sloveniju je potpuno usklađivanje s pravnom tekovinom u ovoj oblasti koštalo 2,7 milijardi EUR. O kompleksnosti ovog poglavlja govori i činjenica da Hrvatska kao zemlja članica EU još uvijek ne implementira standarde u ovoj oblasti", saopštio je Pejović.

Ona se, objasnio je, obavezala da uspostavi cjelovit sistem upravljanja otpadom, osiguravši prelazno razdoblje do kraja 2018. „Kad je riječ o kvalitetu voda, prelazno razdoblje je čak do kraja 2023. i to za izgradnju sistema za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda. Kad je riječ o smanjenju industrijskog zagađenja, 67 industrijskih postrojenja u Hrvatskoj mora da unaprijedi svoj način rada, najkasnije do kraja 2017".

„Crna Gora je svjesna obaveza iz ove oblasti i Radna grupa za ovo poglavlje intenzivno radi na izgradnji sveobuhvatne strategije i akcionog plana za potpuno usklađivanje i primjenu pravne tekovine EU. Strategija će, takođe, obuhvatiti dio o neophodnim administrativnim kapacitetima i finansijskim sredstvima u ovoj oblasti", kazao je Pejović.

Kako je rekao, osim izrade strategije crnogorska administracija je pripremila nacrte ključnih zakona iz oblasti životne sredine, biocida i otpada, a Vlada je 18. decembra utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, kojim se stvara osnova za prenošenje ključne pravne tekovine iz oblasti kvaliteta voda, upravljanja otpadom i hemikalija.

„Vjerujem da ćemo ovo poglavlje otvoriti do kraja 2015. Takođe sam siguran da će ono biti među posljednjima koje ćemo zatvoriti, skupa s 23. i 24. poglavljem. S obzirom na samu zahtjevnost obaveza iz poglavlja Životna sredina, sigurno ćemo tražiti prelazno razdoblje kako bismo se u nekim oblastima uskladili s evropskim propisima nakon pristupanja EU", naveo je Pejović.

On je kazao da, u ovoj fazi pregovaračkog procesa, mogu biti zadovoljni sprovođenjem Akcionih planova za poglavlja 23 i 24. „Posljednji Izvještaj Evropske komisije o napretku, takođe konstatuje da se implementacija Akcionih planova u velikoj mjeri odvija po planiranoj dinamici".

„Prema posljednjem, trećem polugodišnjem izvještaju za period jul-decembar 2014, usvojenom 25. decembra, u okviru 23. poglavlja je realizovano ili se realizuje u kontinuitetu 66 posto mjera, dok je u 24. poglavlju realizovano ili se realizuje u kontinuitetu 63 posto mjera. Pritom, treba napomenuti da se neke mjere sastoje iz više faza, zbog čega su u ranijim izvještajima bile označene kao nerealizovane mjere", precizirao je Pejović.

Imajući u vidu da je Skupština Crne Gore nedavno usvojila četiri antikorupcijska zakona – Zakon o sprječavanju korupcije, Zakon o sprječavanju sukoba interesa, Zakon o lobiranju i Zakon o sprječavanju Zakona o finansiranju političkih partija, kao i Etički kodeks poslanika, kako je rekao, znatno je unaprijeđen antikorupcijski normativni okvir.

„Takođe, pored pomenutih, donošenjem Zakona o upravnom postupku, Zakona o javnim nabavkama i Zakona o strancima unaprijeđen je stepen realizacije mjera u odnosu na prethodne izvještaje", naveo je Pejović.

On, kako je rekao, očekuje skoro usvajanje Zakona o specijalnom tužilaštvu, koji se nalazi u skupštinskoj proceduri, kao i ostatka zakona iz seta koji se odnosi na pravosuđe, čime će glavni normativni okvir u dva Akciona plana praktično biti zaokružen, pa nam u narednom periodu slijedi efikasna implementacija.

„Za postizanja dobrih rezultata u ovoj oblasti neophodno imati kvalitetne zakone, uspostavljene potrebne institucije i profesionalan i efikasan kadar. Mi smo tokom 2014. radili na sva tri nivoa i siguran sam da su ostvareni rezultati ohrabrujući", saopštio je Pejović.

Kad je riječ o zakonodavnom okviru, dodao je, usvojen je veći dio zakona iz seta antikorupcijskih akata – Zakon o sprečavanju korupcije, zakon o finansiranju političkih subjekata i kampanja, zakon o lobiranju, zakon o izmjenama i dopunama zakona o sprečavanju sukoba interesa i Etički kodeks poslanika.

„Očekujemo skoro usvajanje preostalog Zakona o specijalnom tužilaštvu, koji je trenutno u skupštinskoj proceduri, čime će se stvoriti zakonska osnova za izgradnju novog modela borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala", rekao je on.

Prema riječima Pejovića, zakonodavnu reformu su pratile stalne obuke specijalnih tužilaca i ostalog osoblja u cilju obučenosti i jačanja kadra za primjenu novog modela. „Svakako treba podsjetiti da je u okviru Vrhovnog državnog tužilaštva formirano Odjeljenje za borbu protiv korupcije, organizovanog kriminala, ratnih zločina i terorizma koje se bavi slučajevima korupcije.

„Možemo reći da smo napravili važan korak u pravcu ispunjenja mjerila koja se odnose na antikorupcijski normativni okvir, kao i normativni okvir za nezavisnost pravosuđa. Takođe, pred ispunjenjem smo mjerila za 24. poglavlje koja se odnose na oblasti azila i migracija, kao i vanjskih granica i šengena, te policijske saradnje i borbe protiv organizovanog kriminala", rekao je on.

Pejović je poručio da će u ovoj godini nastaviti sa aktivnostima koje će ojačati mehanizme prevencije i represije korupcije.

„Tu, prije svega, mislim na usvajanje i primjenu podzakonskih akata koji će omogućiti napredak u institucionalnom dijelu, odnosno, uspostavljanje i funkcionisanje Specijalnog tužilaštva i buduće Agencije za antikorupciju. Specijalno tužilaštvo bi trebalo da bude operativno od sredine 2015. a nova Agencija od 1. januara 2016", rekao je Pejović.

Opširnije...

Crna Gora otvorila još četiri poglavlja

Crna Gora nastavlja da ostvaruje dinamičan napredak u procesu pristupanja Evropskoj uniji (EU), što je preporučuje za otvaranje četiri nova pregovaračka poglavlja, odlučeno je na petom sastanku Međuvladine konferencije između Crne Gore i Evropske unije, koja je održana danas u Briselu. 

Na sastanku, kojim su kopredsjedavali ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore Igor Lukšić i državni sekretar za evropska pitanja Italije Sandro Goci, otvoreni su pregovori u poglavljima 18 – Statistika, 28 – Zaštita potrošača i zdravlja, 29 – Carinska unija i 33 – Finansijske i budžetske odredbe 

"Otvaranje pregovora u još četiri poglavlja predstavlja nagradu za ostvareni napredak, ali i podsticaj za dalji rad i nastavak ispunjavanja obaveza sa naše evropske agende, koji će, u nastupajućem periodu, dati vidljive rezultate u ovim oblastima," kazao je ministar Lukšić na konferenciji za novinare u sjedištu Savjeta EU nakon sastanka Međuvladine konferencije. 

 Lukšić

Evropski komesar za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johanes Han istakao je da je ovo jasan signal da proces proširenja napreduje i da svako ko je mislio da se u narednih pet godina ništa neće dogoditi može da se uvjeri da je realnost sasvim suprotna. 

"Ovo je dokaz da želimo da nastavimo i da to i činimo. Uvjeren sam da ćemo, ukoliko Crna Gora održi ovaj tempo, uskoro vidjeti vidljive rezultate na dobrobit građana Crne Gore", rekao je Han.

 konf 2

Zaključno sa današnjom konferencijom, od ukupno 35 poglavlja otvoreno je 16, od čega su dva privremeno zatvorena. 

Pregovori o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji pokrenuti su u junu 2012. godine.

Otvorena poglavlja

Poglavlje 18 – Statistika 

Pregovori u okviru ovog poglavlja obuhvataju usklađivanje crnogorskih pravnih propisa sa pravnom tekovinom EU iz oblasti statistike. Ova oblast se smatra naročito značajnom zato što će pozitivne promjene koje će proisteći iz uspješnog procesa pregovora kao rezultat imati bolji kvalitet, dostupnost i vjerodostojnost statističkih podataka kao osnove za kreiranje javnih politka, što će stvoriti bolje uslove za dinamičniji društveni i ekonomski razvoj Crne Gore.

Poglavlje 28 – Zaštita potrošača i zdravlja 

Efikasna zaštita ekonomskih interesa i zdravlja potrošača u funkciji je osiguranja kvaliteta života svih građana. Primjenom evropskih standarda zaštite potrošača će se omogućiti da crnogorski potrošači uživaju jednaka prava, kao i potrošači u Evropskoj uniji. To znači veći stepen sigurnosti proizvoda na tržištu, a time i bolju zaštitu zdravlja potrošača, zaštitu prava potrošača pri kupovini proizvoda i usluga na tržištu kao i opšte povećanje kvaliteta života.

Poglavlje 29 – Carinska unija 

Carinska unija predstavlja jedan od kamena temeljaca evropskih integracija i ključnu komponentu dobrog funkcionisanja unutrašnjeg evropskog tržišta. Carinska unija predstavlja jedinstveno carinsko područje 28 zemalja članica Evropske unije u kojem se ukupna unutrašnja trgovina i promet robom između zemalja članica odvija bez carinskog nadzora nad robom i bez naplate carinskih davanja. Primjenom evropskih carinskih propisa, nakon pristupanja Crne Gore EU, crnogorski građani će moći kupiti kvalitetnije proizvode iz bilo koje države članice Unije, po znatno nižim cijenama nego danas. 

Poglavlje 33 – Finansijske i budžetske odredbe 

Ovo pregovaračko poglavlje obuhvata pravila o vlastitim sredstvima država članica koja predstavljaju finansijske prihode budžeta EU. Svaka država članica EU ima pravo na korišćenje sredstava iz budžeta Unije, ali i obavezu da uplaćuje u budžet. Od prvog dana članstva Crna Gora će uplaćivati potrebne doprinose u zajednički budžet Evropske unije, srazmjerno njenoj ekonomskoj snazi, čime će steći mogućnost da koristi određeni iznos sredstava iz budžeta Unije. Najveći dio budžeta EU odlazi na upravljanje prirodnim resursima, posebno poljoprivredu i ruralni razvoju država članica, regionalni razvoj, tj. smanjenje razlika između razvijenih i slabije razvijenih područja u EU, kao i za infrastrukturne projekte.

Opširnije...