Menu
legendica
A+ A A-

Osnovna obilježja PSP-a

Jednaki uslovi za sve - Sve države PSP-a moraju ispuniti iste uslove ako se žele približavati Evropskoj uniji. Radi se o postojanju stabilnih demokratskih institucija, vladavini prava, poštovanju i zaštiti ljudskih prava, poštovanju i zaštiti prava manjina, regionalnoj saradnji i izgradnji tržišne ekonomije. Uz to, Republika Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Srbija i Crna Gora moraju ispuniti i obaveze preuzete Dejtonskim, odnosno Erdutskim sporazumima, kao i odlukama Savjeta za sprovođenje mira (engl. Peace Implementation Council - PIC).

Jasna perspektiva članstva u EU - U završnom dokumentu Solunskog sastanka na vrhu u junu 2003. godine jasno je naglašena perspektiva punopravnog članstva za države Zapadnog Balkana i njihova intenzivnija saradnja s EU, kako bi se i u konkretnom smislu približili Proces stabilizacije i pridruživanja i proces pristupanja EU. Osnovan je multilateralni forum i uveden institut tzv. Evropskih partnerstava (dokumenata koja identifikuju područja u kojima svaka pojedina država mora uložiti dodatne napore i sprovoditi reforme). Solunskom agendom otvorena je mogućnost saradnje EU i država PSP-a na području Zajedničke vanjske i bezbjednosne politike, tako da se PSP države od tada pozivaju na pridruživanje zajedničkim izjavama i stavovima EU u okviru te politike.
Putem PSP-a EU podstiče države regiona, kao potencijalne kandidate, da nastave s napretkom u jačanju međusobnih odnosa u najrazličitijim područjima, od trgovine i investicija, preko infrastrukture, do povratka izbjeglica i borbe protiv organizovanog kriminala.

Individualni pristup - Brzina kojom se pojedina država kreće kroz različite faze PSP-a zavisi od sposobnosti svake države da preuzme i ispuni obaveze koje proizlaze iz sve bližeg pridruživanja EU. Svaka zemlja napreduje prema EU brzinom svoje sopstvene, individualne uspješnosti u ispunjavanju postavljenih uslova. Činjenica da neka država ne ispunjava postavljene uslove ne utiče na položaj drugih država.

Veliki značaj regionalne saradnje - U okviru PSP-a izrazita pažnja posvećena je regionalnoj saradnji. Dokumenti EU ističu kako regionalna saradnja nema za cilj jačanje ili ponovno stvaranje jedinstvenog prostora na području Jugoistočne Evrope. Upravo suprotno, PSP vidi saradnju sa susjedima kao podsticaj za dalji razvoj i pomoć zemlji da razvije radne metode i praksu koje su integralni dio EU članstva. Proces stabilizacije i pridruživanja stvara čvrste veze između svake države i EU i istovremeno snažno ohrabruje saradnju između država PSP-a, kao i saradnju s njihovim susjedima.

Evropska unija pažljivo prati i analizira tok Procesa stabilizacije i pridruživanja, kako bi mogla objektivno procijeniti njegove efekte i državama davati preporuke koje će im omogućiti da što brže napreduju u ispunjavanju uslova za približavanje evropskim kriterijumima i standardima.

Više iz ove kategorije « Istorijat PSP-a Solunska agenda »
nazad na vrh