Menu
legendica

Radna grupa 1 - Sloboda kretanja robe

Ime Pozicija Telefon Institucija
Pregovarač Pregovarač
Ana Martinović Šef Radne grupe Ministarstvo ekonomije
Miloš Radonjić Kontakt osoba za Radnu grupu Kancelarija za evropske integracije
Demir Mujević Član RG Skupština Crne Gore
Nikola Perović Član RG NVO Ekološki pokret "Ozon"
Milka Petrušić Član RG Fitosanitarna uprava
Željka Radovanović Član RG Inženjerska komora Crne Gore
Mira Radović Član RG Ministarstvo unutrašnjih poslova
Aleksandar Marđonović Član RG Privredna komora Crne Gore
Dragan Stanković Član RG Unija poslodavaca Crne Gore
Marko Šaranović Član RG Institut za standardizaciju Crne Gore
Danijela Šuković Član RG Centar za ekotoksikološka ispitivanja
Nikola Milović Član RG Ekonomski fakultet Univerzitet Crne Gore
Željka Bešović Član RG Agencija za ljekove i medicinska sredstva
Jelena Žarić Član RG Ministarstvo kulture
Zoran Ćetković Član RG Zavod za metrologiju
Milanko Damjanović Član RG Mašinski fakultet Univerzitet Crne Gore
Milica Dašić Član RG Ministarstvo zdravlja
Zoran Drašković Član RG Ministarstvo unutrašnjih poslova
Vladimir Đurišić Član RG Ekonomski fakultet