Menu
legendica

Radna grupa 1 - Sloboda kretanja robe

Ime Pozicija Telefon Institucija
Stojanka Milošević Član RG Uprava carina
Dragana Raonić Član RG Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Dušan Vukotić Član RG Akreditaciono tijelo Crne Gore
Jelena Damjanović Član RG Ministarstvo ekonomije
Marina Janković Član RG Uprava za inspekcijske poslove
Anja Mašanović Član RG Ministarstvo saobraćaja i pomorstva