Menu
legendica

Radna grupa 11 - Poljoprivreda i ruralni razvoj

Ime Pozicija Telefon Institucija
Radana Damjanović Pregovarač Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
Kristina Lapčević Šef Radne grupe Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
Granica Kovačević Kontakt osoba za Radnu grupu Kancelarija za evropske integracije
Velibor Damjanović Član RG Ministarstvo finansija
Milutin Đuranović Član RG Privredna komora Crne Gore
Željko Vidaković Član RG Unija poslodavaca Crne Gore
Dragan Peković Član RG Zavod za statistiku - Monstat
Aleksandra Despotović Član RG Biotehnički fakultet
Božidarka Marković Član RG Biotehnički fakultet
Momčilo Radulović Član RG Biotehnički fakultet
Ranko Prenkić Član RG Biotehnički fakultet
Radmila Pajović Član RG Biotehnički fakultet
Radisav Dubljević Član RG Biotehnički fakultet
Nataša Mirecki Član RG Biotehnički fakultet
Mirko Knežević Član RG Biotehnički fakultet
Zoran Jovović Član RG Biotehnički fakultet
Biljana Lazović Član RG Biotehnički fakultet
Jovan Nikolić Član RG Sertifikaciono tijelo za organsku poljoprivredu -Monteorganica
Dejan Zejak Član RG NVO - Centar za razvoj agrara
Ratko M. Bataković Član RG NVO -Mreža za ruralni razvoj Crne Gore