Menu
legendica

Radna grupa 12 - Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor

Ime Pozicija Telefon Institucija
Radana Damjanović Pregovarač Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
Zorka Prljević Šef Radne grupe Fitosanitarna uprava
Granica Kovačević Kontakt osoba za Radnu grupu Kancelarija za evropske integracije
Aleksandra Martinović Član RG Univerzitet Donja Gorica
Bekim Hadžajlić Član RG Mesopromet doo
Biljana Blečić Član RG Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove
Bojan Adžić Član RG Specijalistička veterinarska laboratorija
Branko Živković Član RG PVU Animavet
Danijela Joksimović Član RG Institut za biologiju mora - Kotor
Danijela Šuković Član RG Centar za ekotoksikološka ispitivanja
Dejan Radović Član RG Water group DOO
Dejan Laušević Član RG Specijalistička veterinarska laboratorija
Dragan Peković Član RG Monstat
Đorđije Goranović Član RG IM Goranović DOO
Ervin Bučan Član RG Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove
Gorica Bojić Član RG Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
Irina Čogurić Član RG Specijalistička veterinarska laboratorija
Jelena Latinović Član RG Biotehnički fakultet Univerziteta Crne Gore
Ljiljana Milić Član RG Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove
Ljiljana Milovanović Član RG Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove