Menu
legendica
A+ A A-

Poglavlje 13. Ribarstvo

Poglavlje 13. Ribarstvo

O čemu se pregovara?

Zajednička ribarska politika (ZRP) prvi je put formulisana u Ugovoru iz Rima. Na početku je bila dio Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP), ali je zbog ulaska u Evropsku uniju (EU) zemalja sa velikim ribarskim flotama i bogatim morskim resursima, kao i potrebe rešavanja novih problema, poput očuvanja resursa ribe došlo do izdvajanja u zasebnu politiku.

ZRP postavlja pravila za očuvanje živih vodenih resursa, ograničenje ekološkog uticaja ribarstva i uslove za pristup vodama i resursima. Ona obuhvata i strukturnu politiku i specifična pravila za upravljanje kapacitetima flote, kontrolu ribarskih aktivnosti i sprovođenje njenih pravila. ZRP je zasnovana na utemeljenim naučnim savjetima i obezbjeđuje okvir za prikupljanje, upravljanje i korišćenje podataka iz oblasti ribarstva.

ZRP EU obuhvata pitanja iskorišćavanja i upravljanja ribljim bogatstvima, pitanja uređenja tržišta ribljim proizvodima, pitanja strukturne politike, nadzora i kontrole, kao i međunarodnu saradnju u ribarstvu. Cilj joj je da na evropskom nivou osigura dugoročno održivo korišćenje živih bogatstava mora. Pritom, uzima u obzir rastuću potrebu tržišta za zdravim proizvodima iz mora.

Cilj pregovora u okviru ovog poglavlja je razvoj i modernizacija ribarstva, zaštita prirodnih resursa i usvajanje evropskih standarda u Crnoj Gori. Rad u ovoj oblasti teži ka uspostavljanju potrebne infrastrukture, modernizaciji proizvodnje i boljoj organizaciji sektora, sve u svrhu bolje uključenosti crnogorskog ribarstva na evropskom tržištu i boljem životu za ribare.

Kada je otvoreno poglavlje?

Pregovaračko poglavlje 13 - Ribarstvo je otvoreno na Međuvladinoj konferenciji u Briselu 30. juna 2016. godine.

Početna mjerila?

Crna Gora je u poglavlju 13 imala jedno početno mjerilo i to:

Crna Gora Komisiji predstavlja sveobuhvatnu nacionalnu strategiju u oblasti ribarstva, uključujući akcioni plan, koji će poslužiti kao osnova za prenošenje, sprovođenje i izvršavanje pravne tekovine u ovoj oblasti.

Vlada Crne Gore je 25. juna 2015. donijela nacionalnu Strategiju ribarstva Crne Gore 2015-2020, sa Akcionim planom za prenošenje, implementaciju i sprovođenje pravne tekovine EU i time ispunila početno mjerilo.

Mjerila za zatvaranje?

U okviru pregovaračkog poglavlja 13, Crna Gora ima obavezu da ispuni sledeća završna mjerila:

1. Neophodno je da Crna Gora usvoji zakonodavni okvir koji obezbjeđuje značajan stepen usklađenosti sa pravnom tekovinom EU za oblast ribarstva i da osigura da će Crna Gora biti u stanju da u potpunosti primjenjuje Zajedničku ribarsku politiku nakon pristupanja

2. Neophodno je da Crna Gora znatno ojača administrativne, inspekcijske i kontrolne kapacitete koji se zahtijevaju Zajedničkom ribarskom politikom i da osigura da će zahtjevi EU, koji se tiču inspekcije i kontrole, biti u potpunosti ispunjeni na dan pristupanja

Koje su aktivnosti u narednom periodu?

U cilju ispunjenja prvog završnog mjerila, Programom pristupanja Crne Gore 2019-2020 (PPCG) predviđeno je usvajanje Zakona o strukturnim mjerama, državnoj pomoći u ribarstvu i akvakulturi, Zakona o uređenju tržišta proizvoda ribarstva i akvakulture u trećem kvartalu, usvajanje Zakona o morskom ribarstvu i marikulturi u četvrtom kvartalu kao i seta podzakonskih akata, takođe u skladu sa PPCG-om.

U cilju ispunjenja drugog završnog mjerila, nakon formiranja Direktorata za ribarstvo 30. marta 2019. godine u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja se kontinuirano preduzimaju koraci ka obezbjeđivanju neophodne infrastrukture, jačanju administrativnih kapaciteta naročito u oblasti inspekcije i kontrole, te prilagođavanju istih potrebama i veličini sektora ribarstva Crne Gore.

Institucije /organizacije koje učestvuju u pregovaračkoj grupi?

Pregovarač za poglavlje 13, kao i šef Radne grupe za poglavlje 13 su iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore, dok je kontakt osoba iz Kancelarije za evropske integracije.

Pored predstavnika Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, kao članovi radne grupe za poglavlje 13 su predstavnici sledećih organa i organizacija: Skupština Crne Gore, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Uprava policije, Uprava pomorske sigurnosti, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, Uprava za statistiku Crne Gore – Monstat, Institut za biologiju mora, Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore, JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, Investiciono razvojni fond Crne Gore, Montenegro Biznis Alijansa, Zajednica opština Crne Gore, NVO Udruženje profesionalnih ribara – Bar, NVO Udruženje profesionalnih ribara Južni Jadran, NVO Nacionalno udruženje proizvođača ribe Crne Gore, NVO Udruženje ribara Ulcinj, NVO Udruženje plivaričara Crne Gore, NVO Udruženje ribara Sidro Bar i NVO Udruženje profesionalnih ribara na moru Crne Gore – Škver.

Koja je korist za Crnu Goru od ovog poglavlja?

Članstvom u Evropskoj uniji Crna Gora dobiće direktan pristup jedinstvenom tržištu Evropske unije, jednom od najvećih svjetskih uvoznika proizvoda ribarstva. Zbog direktnog plasmana crnogorskog ulova, uzgoja i prerade ribe, crnogorski ribari će dobiti mogućnost ravnopravnog plasiranja na tržište. Korišćenje novčanih sredstava iz Evropskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, kao i bolja organizacija ribarskog sektora putem udruživanja u organizacije proizvođača, omogućiće bolje pozicioniranje crnogorskog ribarstva u širem evropskom tržišnom kontekstu.

Morsko ribarstvo obezbjeđuje ekonomsku korist Crnoj Gori kroz otvaranje novih radnih mjesta, te povećanja prihoda uz istovremeno obezbjeđivanje izvora hrane za domaće stanovništvo i turiste. Prihodi i zaposlenost nijesu ograničeni samo na ribolov, već se ostvaraju i kroz distribuciju, marketing kampanje, preradu ribe, kao i prateće usluge u lukama, marinama i brodogladilištima. Morsko ribarstvo pored ovoga obezbjeđuje poslove na pijacama, restoranima i marketima.

nazad na vrh

Poglavlje 13 - Press

Brisel: Nastavlja se napredak u sektorima poljoprivrede, bezbjednosti hrane i ribarstva

04-10-2019

Crna Gora nastavlja da pravi iskorake u procesu pristupanja Evropskoj uniji u oblastima poljoprivrede, bezbjednosti hrane i ribarstva, ocijenjeno je danas u Briselu na sastanku Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo. Sastanak su otvorili zamjenica šefa jedinice za Crnu Goru u Generalnoj direkciji za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Barbara Hesus Žimeno i v.d. generalni direktor Direktorata za ruralni razvoj u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja Darko Konjević. ...

Crnogorska poljoprivreda doprinijeće evropskoj mapi poljoprivrede

20-09-2018

Crnogorska administracija je na dobrom putu da prilagodi svoju legislativu zajedničkoj poljoprivrednoj politici Evropske unije i ostvari svoj cilj, a to je jaka poljoprivreda sa konkurentnim farmerima i prerađivačima hrane, poručeno je na jedanaestom sastanku Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo. Predstavnici crnogorskih institucija predstavili su danas napredak ostvaren u reformskom procesu u oblastima poljoprivrede i ruralnog razvoja, bezbjednosti hrane, veterinarske, fitosanitarne politike i ribarstva. ...

Jedanaesti sastanak Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo

19-09-2018

U Podgorici će se u četvrtak, 20. septembra održati jedanaesti sastanak Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo. Sastanak će otvoriti savjetnica glavnog pregovarača Dragana Marković, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja Đuro Žugić i zamjenica šefa Jedinice za Crnu Goru u Generalnom direktoratu za proširenje Barbara Hesus-Žimeno. Na sastanku će predstavnici crnogorskih institucija predstaviti napredak ostvaren u reformskom procesu u oblastima poljoprivrede i ruralnog razvoja, bezbjednosti hrane, veterinarske, fitosan...

Kolegijum za pregovore sa EU: Ojačati Kancelariju za EU, smanjiti format radnih grupa

06-07-2018

Kolegijum za pregovore Crne Gore i Evropske unije razmotrio je danas na XX sjednici stanje u pregovaračkom procesu i zaključio da predstojeći izazovi u integracionom procesu iziskuju jačanje kadrovskih kapaciteta Kancelarije za evropske integracije i ustanovljavanje procedura koje će podrazumijevati nagrađivanje najodgovornijih subjekata u pregovorima na osnovu ostvarenog rezultata.

Brisel: Napredak crnogorske poljoprivrede na evropskom putu

06-11-2017

Crna Gora je ostvarila napredak u procesu pristupanja Evropskoj uniji u oblasti poljoprivrede, ocijenjeno je danas u Briselu, na desetom sastanku Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo. Predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja prezentovali su napredak koji je ostvaren od prethodnog sastanka održanog u Podgorici u oktobru 2016. godine, u oblastima poljoprivrede i ruralnog razvoja, bezbjednosti hrane, veterinarske, fitosanitarne politike i ribarstva.

U Podgorici održan Pododbor za poljoprivredu i ribarstvo

21-09-2016

Crna Gora je tokom proteklih godinu dana ostvarila veoma zapažen napredak u ispunjavanju mjerila za otvaranje pregovaračkih poglavlja u oblasti poljoprivrede, a najbolji pokazatelj ovog uspjeha je otvaranje pregovora u poglavljima 12 –Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor i 13 – Ribarstvo istaknuto je na devetom sastanku Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo između Crne Gore i Evropske komisije koji je danas održan u Podgorici.

Otvaranje pregovaračkog poglavlja 12 predstavlja jasan signal EU da se politika proširenja nastavlja

14-07-2016

Otvaranje pregovaračkog poglavlja 12 – Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitonsanitarni nadzor, kao jednog od dva iz oblasti poljoprivrede koja je Crna Gora nedavno otvorila u Briselu, predstavlja jasan signal EU da se politika proširenja nastavlja. Konkretno, pregovori u poglavlju 12 predstavljaju put do uspostavljanja stabilnog i pouzdanog sistema bezbjednosti hrane, u korist potrošača i proizvođača u Crnoj Gori. Ovo je danas zaključeno nakon susreta potpredsjedika Vlade prof. dr Petra Ivanovića sa evropskim komesarom za...

Crna Gora otvorila pregovore u poglavljima 12 i 13

30-06-2016

Crna Gora je na Međuvladinoj konferenciji koja je danas održana u Briselu otvorila pregovore u dva poglavlja: 12 – Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor i 13- Ribarstvo. Crnogorsku delegaciju na Međuvladinoj konferenciji je predvodio državni sekretar za evropske integracije i glavni pregovarač ambasador Aleksandar Andrija Pejović, a u delegaciji je bio i potpredsjednik Vlade Petar Ivanović. Ambasador Pejović je, u svom izlaganju, istakao zadovoljstvo što se, nakon otvaranja pregovora u dvadeset i dva i privremen...

Crna Gora sjutra otvara poglavlja 12 i 13

29-06-2016

Crna Gora će u četvrtak, 30. juna 2016. na Međuvladinoj konferenciji koja se održava u Briselu, otvoriti pregovore u poglavljima 12 – Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor i 13 - Ribarstvo. Državnu delegaciju Crne Gore na Međuvladinoj konferenciji će predvoditi državni sekretar za evropske integracije i glavni pregovarač ambasador Aleksandar Andrija Pejović. Cilj politike EU u 12. poglavlju Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor je obezbjeđenje visokog nivoa javnog zdravlja, zdravlja životinja, dobrobi...

Crna Gora nastavila s kvalitetnim ispunjavanjem kriterijuma za članstvo

20-06-2016

U Luksemburgu je danas održan sedmi sastanak Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje između Evropske unije i Crne Gore. Sastankom je predsjedavao ministar vanjskih poslova Holandije Bert Kunders koji je predvodio delegaciju Evropske unije u ime visoke predstavnice EU za vanjske poslove i bezbjednosnu politku Federike Mogerini. Crnogorsku delegaciju je predvodio državni sekretar za evropske integracije ambasador Aleksandar Andrija Pejović, dok je Evropsku komisiju predstavljao komesar za evropsku susjedsku politiku i pregovore o proširen...

Podržati sektor malog ribarstva

29-04-2016

Vrijeme je za zajedničko djelovanje kako bi se osigurala dugoročna budućnost sektora ribarstva, budući da se oko 93 odsto ribljeg fonda u Mediteranu pretjerano iskorištava, kazao je evropski komesar za zaštitu životne sredine, pomorska pitanja i ribarstvo, Karmenu Vela na Ministarskoj konferenciji o upravljanju ribarstvom na Mediteranu, koja je okupila delegacije iz preko dvadeset zemalja, kao i predstavnike raznih međunarodnih institucija.

Ivanović: Crnu Goru treba izuzeti od mjera EU za regulaciju morskog ribarstva

27-04-2016

Crnu Goru treba izuzeti od mjera EU za regulaciju morskog ribarstva koje se ogledaju u smanjenju ribarske flote i broja ribolovnih dana, poručio je ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja prof. dr Petar Ivanović učesnicima današnje Ministarske konferencije o upravljanju ribarstvom u Mediteranu koja se održava u Briselu, u organizaciji Generalne komisije za ribarstvo.

Proizvodnja hrane važna za crnogorsku ekonomiju

14-03-2016

Proizvodnja hrane ima važnu ulogu u ekonomiji Crne Gore, što potvrđuje njeno učešće u bruto društvenom proizvodu (BDP) koje je 2014. godine iznosilo 9,71 odsto, ocijenjeno je na sjednici Odbora udruženja poljoprivrede i prehrambene industrije Privredne komore Crne Gore. Kako je sapopšteno nakon sjednice, s obzirom na realizovane investicije u ovom sektoru tokom 2014. i 2015. godine, procjenjuje se da će se trend rasta učešća tog sektora u BDP nastaviti. ...

Ivanović u Berlinu: Podrška Slovačke i Malte Crnoj Gori na putu ka EU

16-01-2016

Delegacija Ministarstva poljoprivrede na čelu sa ministrom Petrom Ivanovićem učestvuje na Globalnom forumu za hranu i poljoprivredu u Berlinu.

Ivanović: U 2016. planirano otvaranje pregovaračkih poglavlja 11, 12 i 13

11-01-2016

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja će u ovoj godini nastaviti aktivnosti koje će doprinijeti povećanju zaposlenosti u tom sektoru, daljem uvezivanju sa turizmom, kao i uvećanju stočnog fonda, saopštio je resorni ministar, Petar Ivanović. On je saopštio da je ponosan na postignute rezultate u prošloj godini i dodao da u ovoj očekuje još bolje, ali i više rada. "U prošloj godini radili smo više i postigli dobre rezultate, ali opuštanja ne smije biti. Profesionalac je uvijek neza...