Menu
legendica

Radna grupa 14 - Saobraćajna politika

Ime Pozicija Telefon Institucija
Angelina Živković Pregovarač Ministarstvo saobraćaja i pomorstva
Emina Mujević - Kara Šef Radne grupe Ministarstvo saobraćaja i pomorstva
Andrej Orlandić Kontakt osoba za Radnu grupu Kancelarija za evropske integracije
Milan Bošković Član RG Unija slobodnih sindikata Crne Gore
Renato Brkanović Član RG Agencija za civilno vazduhoplovstvo
Nebojša Kaljević Član RG Unija poslodavaca Crne Gore
Ljubo Kočović Član RG Montenegro Biznis Alijansa
Miroslav Mašić Član RG Ministarstvo saobraćaja i pomorstva
Maja Mijušković Član RG Ministarstvo saobraćaja i pomorstva
Dalibor Milošević Član RG Ministarstvo saobraćaja i pomorstva
Zoran Nikolić Član RG Privredna komora Crne Gore
Mira Radović Član RG Ministarstvo unutrašnjih poslova
Sreten Simović Član RG Univerzitet Crne Gore
Milan Banković Član RG Ministarstvo saobraćaja i pomorstva
Marko Vujačić Član RG Ministarstvo saobraćaja i pomorstva
Mirsad Ibrahimović Član RG Ministarstvo saobraćaja i pomorstva
Svetislav Konstatinović Član RG Nevladino udruženje Auto škola Crne Gore
Zoran Kostić Član RG Ministarstvo saobraćaja i pomorstva
Anja Mašanović Član RG Ministarstvo saobraćaja i pomorstva
Vladan Radonjić Član RG Ministarstvo saobraćaja i pomorstva