Menu
legendica

Radna grupa 16 - Porezi

Ime Pozicija Telefon Institucija
Nina Vujošević Pregovarač Ministarstvo finansija
Novo Radović Šef Radne grupe Ministarstvo finansija
Miloš Vujović Kontakt osoba za Radnu grupu Kancelarija za evropske integracije
Ružica Bajčeta Član RG Ministarstvo finansija
Svetlana Dobrović Član RG Poreska uprava
Nina Drakić Član RG Privredna komora Crne Gore
Predrag Goranović Član RG Ekonomski fakultet
Milan Ivanović Član RG Poreska uprava
Anđelko Jovanović Član RG Poreska uprava
Antoaneta Krivokapić Član RG Ministarstvo finansija
Marina Lopičić Član RG Poreska uprava
Aida Muratović Član RG Ministarstvo finansija
Ljiljana Pavković Član RG Poreska uprava
Jovica Petričević Član RG Ministarstvo finansija
Slađana Raičković Član RG Unija poslodavaca Crne Gore
Milica Daković-Tadić Član RG Univerzitet Donja Gorica
Ilija Vukčević Član RG Institut za pravne studije
Zoran Todorović Član RG Univerzitet Mediteran
Lidija Šećkovic Član RG Poreska uprava
Miomir Ćirović Član RG Centralna banka Crne Gore