Menu
legendica

Radna grupa 19 - Socijalna politika i zapošljavanje

Ime Pozicija Telefon Institucija
Tatjana Anđelić Član RG Ministarstvo za ljudska i manjinska prava
Edina Dešić Član RG Ministarstvo rada i socijalnog staranja
Stanica Dragaš Član RG Savez sindikata Crne Gore
Lidija Golubović Član RG Privredna komora Crne Gore
Snežana Kaluđerović Član RG Skupština Crne Gore
Srđa Keković Član RG Unija slobodnih sindikata Crne Gore
Dina Knežević Član RG Kancelarija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore
Rumica Kostić Član RG Unija poslodavaca Crne Gore
Goran Kuševija Član RG Ministarstvo rada i socijalnog staranja
Denisa Mahmutović Član RG Ministarstvo rada i socijalnog staranja
Suljo Mustafić Član RG Zavod za zapošljavanje Crne Gore
Ljubica Nikolić Član RG Savez sindikata Crne Gore
Adis Pepić Član RG Ministarstvo saobraćaja i pomorstva
Mirjana Purić Član RG Fond rada Crne Gore
Sanda Rakočević - Milošević Član RG NVO Asocijacija za demokratski prosperitet – ZID
Ljiljana Vuksanović Član RG Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Maja Živković Član RG Ministarstvo unutrašnjih poslova