Menu
legendica
A+ A A-

Poglavlje 20. Preduzetništvo i industrijska politika

Poglavlje 20 – Preduzetništvo i industrijska politika zvanično je otvoreno 18. decembra 2013. godine.

Utvrđivanjem opštih ekonomskih i političkih principa, preduzetništvo i industrijska politika EU ima za cilj da promoviše stvaranje konkurentnosti u cilju unapređenja preduzetničkih politika i industrijskih strategija. One su usmjerene na ubrzavanje strukturnih prilagođavanja, podsticanje stvaranja pogodnog poslovnog okruženja, domaćih i direktnih stranih ulaganja, promovisanje razvoja malih i srednjih poduzeća (MSP), preduzetništva i inovacija.

Crna Gora će, u okviru ovog poglavlja, pregovarati po sljedećim oblastima: industrijska politika, mala i srednja preduzeća (MSP) i preduzetničke politike, inovacijska politika, program Zajednice, bankarstvo i finansije, turistička industrija, vazdušna i pomorska industrija, građevinarstvo, drvna industrija, čelik, metali i druge sirovine.

KAKVE NAM SE MOGUĆNOSTI OTVARAJU?

Razvoj konkurentnosti malog i srednjeg preduzetništva je prioritet Evropske unije. Evropski propisi i fondovi daju okvir i mogućnost za stvaranje konkurentne privrede u uslovima globalizacije, demografskih promjena i potrebe za održivim razvojem.

Mala i srednja preduzeća, kao najvažniji pokretač industrijskog rasta, ekonomskog napretka i novog zapošljavanja, uz pojačanu finansijsku podršku EU, usmjeravaće se u pravcu jačanja konkurentnosti, uvođenje inovacija i savremenih informacionih tehnologija. Posebno se podstiče preduzetništvo mladih, početnika u biznisu, osoba s invaliditetom i žena, kao i ulaganje u energetsku efikasnost, zaštitu životne sredine i uvođenje sistema upravljanja kvalitetom i međunarodnih normi.

Daljim napretkom u ovoj oblasti, koji se u direktnijoj vezi s razvojem industrije, kroz jasno definisanu industrijsku poliku, razvoj strateških industrijskih sektora i politiku podsticanja razvoja malog i srednjeg preduzetništva, stvaraju uslovi za razvoj modernog društva, jake tržišne ekonomije i inovativne privrede.

Opširnije...

Poglavlje 20 - Radna grupa

Pregovarač

Pregovarač

Šef RG

Šef RG

Sekretar RG

Sekretar RG

Sekretar RG

Radna grupa je formirana u septembru 2012. Pregovarač za ovo poglavlje je Goran Nikolić, generalni direktor Direktorata za industriju i preduzetništvo u Ministarstvu ekonomije, šefica radne grupe je Maja Jokanović, načelnica u Direktoratu za industriju i preduzetništvo u Ministarstvu ekonomije. Kontakt osoba za radnu grupu je Andrijana Čanović iz Kancelarije za evropske integracije.

Radnu grupu čini 26 članova (18 iz državnih institucija i 8 iz civilnog sektora).

Opširnije...

Poglavlje 20 - Press

Pregovaračka grupa i ambasadori EU na radnom doručku: Očekujemo da EU prepozna rezultate koje ostvar…

22-03-2019

Crna Gora očekuje da Evropska unija u ovogodišnjem izvještaju prepozna napredak koji je država ostvarila na svim poljima i da se, nakon izbora za Evropski parlament, snažnije posveti integraciji zemalja Zapadnog Balkana u EU i njihovim reformskim procesima, poručili su predstavnici Pregovaračke grupe na sastanku sa ambasadorima država članica. Glavni pregovarač, Aleksandar Drljević, i članovi Pregovaračke grupe danas su na radnom doručku, organizovanom u saradnji sa Fondacijom Konrad Adenauer, sa ambasadorima država članica EU razgovarali o re...

Očekujem da do jula otvorimo poglavlje 8

21-01-2019

Jedna od najvažnijih obaveza koja nas očekuje u ovoj godini i na šta smo fokusirani je otvaranje poglavlja 8 Konkurencija. Naše očekivanje da ove godine otvorimo ovo poglavlje je realno i ja se nadam da će se to desiti već tokom rumunskog predsjedavanja EU, rekao je za Pobjedu glavni pregovarač sa EU Aleksandar Drljević. Drljević je kazao da je prethodna godina bila veoma intenzivna kada su u pitanju pregovori sa EU, te da je uspostavljena nova struktura za vođenje procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju i formirana Kancelarija za evrop...

Pododbor za trgovinu, industriju, carine, poreze i saradnju sa drugim zemljama kandidatima: Raditi n…

23-10-2018

Napredak koji je Crna Gora ostvarila u oblastima trgovine, industrije, carine i poreza doprinijeće povećanju broja otvorenih i zatvorenih poglavlja u narednom periodu, ocijenjeno je na sastanku Pododbora u čijoj su nadležnosti te pregovaračke oblasti. Predstavnici crnogorskih institucija su na jedanaestom sastanku Pododbora za trgovinu, industriju, carine, poreze i saradnju sa drugim zemljama kandidatima predstavnicima Evropske komisije predstavili napredak ostvaren u pregovaračkim poglavljima koja su u nadležnosti ovog Pododbora: poglavlju 1 ...

Jedanaesti sastanak Pododbora za trgovinu, industriju, carine, poreze i saradnju sa drugim zemljama …

22-10-2018

U Podgorici će se u utorak, 23. oktobra održati jedanaesti sastanak Pododbora za trgovinu, industriju, carine, poreze i saradnju sa drugim zemljama kandidatima. Sastanak će otvoriti zamjenik glavnog pregovarača za poglavlja pravne tekovine EU Marko Mrdak, generalni direktor za industriju i transformaciju u Ministarstvu ekonomije Goran Nikolić i zamjenica šefa Jedinice za Crnu Goru u Generalnom direktoratu za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Barbara Hesus-Žimeno. Na sastanku će predstavnici crnogorskih institucija predstaviti napred...

Kolegijum za pregovore: Izvještaja o napretku svjedoči o razvojnom putu Crne Gore

16-11-2015

Izvještaja o napretku Crne Gore u 2015. godini svjedoči o njenom razvojnom putu, potvrđujući rezultate koje je država ostvarila tokom proteklih godinu dana, ocijenjeno je na Kolegijumu za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, kojim je predsjedavao predsjednik Vlade Milo Đukanović.

Filipović: Uvjeriti EK da Crna Gora ima jasnu viziju o kretanju i razvoju industrije

19-07-2015

Crnogorski pregovarački tim, u pristupnim pregovorima, ima kompleksan zadatak da uvjeri Evropsku komisiju da Crna Gora ima jasnu viziju o tome kako će se kretati i razvijati njena industrija, ocijenila je potpredsjednca Privredne komore, Ljiljana Filipović.