Menu
legendica

Radna grupa 23 - Pravosuđe i temeljna prava

Ime Pozicija Telefon Institucija
Marijana Laković Pregovarač Ministarstvo pravde
Marijana Laković Šef Radne grupe Ministarstvo pravde
Miloš Radonjić Kontakt osoba za Radnu grupu Kancelarija za evropske integracije
Tijana Badnjar Član RG Vrhovni sud Crne Gore
Grozdana Laković Član RG Agencija za sprječavanje korupcije
Mladen Tomović Član RG Agencija za sprječavanje korupcije
Dušan Drakić Član RG Agencija za sprječavanje korupcije
Danka Latković Član RG Nacionalna kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama
Blanka Radošević-Marović Član RG Ministarstvo za ljudska i manjinska prava
Radule Kojović Član RG Vrhovni sud
Darko Drašković Član RG Sudski savjet
Ivan Krkeljić Član RG Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore
Ana Novaković Član RG NVO Centar za razvoj nevladinih organizacija
Hasnija Simonović Član RG Udruženje sudija Crne Gore
Jovana Marović Član RG NVO Politikon mreža
Vanja Ćalović Član RG NVO MANS
Maja Raičević Član RG NVO Centar za ženska prava
Nikoleta Tomović Član RG Nevladino udruženje Centar za monitoring i istraživanje
Dina Bajramspahić Član RG NVO Institut alternativa
Ana Nenezić Član RG NVO Centar za građansko obrazovanje