Menu
legendica

Radna grupa 23 - Pravosuđe i temeljna prava

Ime Pozicija Telefon Institucija
Aida Bojadžić Član RG Ministarstvo pravde
Nataša Ćuković Član RG Ministarstvo pravde
Mirjana Vlahović Član RG Ministarstvo pravde
Mina Bošković Član RG Ministarstvo pravde
Ivona Đurašković Član RG Ministarstvo pravde
Maja Karas - Bošković Član RG Agencija za sprječavanje korupcije
Tomica Knežević Član RG Ministarstvo pravde
Momir Jauković Član RG Ministarstvo pravde