Menu
legendica

Radna grupa 24 - Pravda, sloboda i bezbjednost

Ime Pozicija Telefon Institucija
Zoran Miličković Koordinator za oblast borbe protiv terorizma Uprava policije
Selma Mehović Koordinatorka za mjere iz nadležnosti Uprave policije Uprava policije
Milijana Čukić Koordinatorka za mjere iz nadležnosti Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije Uprava policije
Sanda Vučić Koordinatorka za mjere iz nadležnosti Uprave policije Uprava policije
Irena Vuković Koordinatorka za mjere iz nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova Ministarstvo unutrašnjih poslova
Ivana Đ. Kovačević Član RG Ministarstvo unutrašnjih poslova
Maja Raspopović Član RG Vrhovno državno tužilaštvo
Sandra Đonović Član RG Kancelarija za evropske integracije
dr Milica Kovač-Orlandić Član RG NVO „SoCEN – Sociološki centar Crne Gore“
Ivana Vujović Član RG NVO „Juventas“
Aleksandra Vukčević Član RG NVO „Građanska alijansa“
Stevo Muk Član RG NVO „Institut alternativa“
Mira Dašić Koordinatorka za oblast vizne politike Ministarstvo vanjskih poslova