Menu
legendica
A+ A A-

Poglavlje 28. Zaštita potrošača i zdravlja

Poglavlje 28. Zaštita potrošača i zdravlja

O čemu se pregovara?

Poglavlje 28 sastoji se iz dvije velike oblasti: zaštite potrošača i zaštite javnog zdravlja. Cilj politike zaštite potrošača je zaštita ekonomskih interesa potrošača, bezbjednost proizvoda, pružanje pune informacije o robi i uslugama, edukacija potrošača o njihovim pravima, kao i obezbjeđenje pravnog lijeka u slučaju kršenja potrošačkog prava. Potrošačko zakonodavstvo EU nudi mogućnost vansudskog rješavanja sporova, pravo na obeštećenje, pravo na jednostrani raskid ugovora i doprinosi sveukupnom jačanju svijesti potrošača i sigurnom tržištu EU za sve potrošače. Zaštita potrošača je područje javnog interesa i u funkciji je osiguranja kvaliteta života svih građana Evropske unije.

Zaštita zdravlja, kao druga oblast poglavlja 28, odnosi se na usklađivanje pristupa politici javnog zdravlja među državama članicama Evropske unije. Brojna pitanja javnog zdravstva na nivou EU zajednički su uređena. Zajednička politika ostvaruje se kroz unapređenje zdravlja i nadzor nad ostvarivanjem ciljeva zdravstvene politike, kroz borbu protiv zaraznih bolesti, rijetkih bolesti i raka, sprječavanje bolesti zavisnosti od droge, duvana i alkohola i nezgoda uzrokovanih korišćenjem alkohola, kao i bolesti povezanih sa zagađenjem okoline, a takođe i sposobnost brzog i usklađenog djelovanja u slučajevima opšte opasnosti po zdravlje.

Podoblasti?

Zaštita potrošača obuhvata oblasti ekonomskih interesa potrošača i bezbjednost proizvoda, a javno zdravlje obuhvata podoblasti: zarazne bolesti, kontola duvana, krv, organe, tkiva i ćelije (SOHO legislativa), mentalno zdralje, ishranu, zdravstvene nejednakosti, e-zdravlje.

Kada je otvoreno poglavlje?

Poglavlje 28 – Zaštita potrošača i zdravlja zvanično je otvoreno 16. decembra 2014. godine.

Mjerila za zatvaranje?

Crna Gora u okviru ovog poglavlja ima definisana tri završna mjerila od kojih se jedno odnosi na zaštitu potrošača, a dva na zaštitu javnog zdravlja:

1. Da Crna Gora izmijeni Zakon o opštoj bezbjednosti proizvoda i Zakon o zaštiti potrošača u cilju daljeg usklađivanja svog zakonodavstva u oblasti zaštite potrošača, posebno s Direktivom 2011/83/EU o pravima potrošača i dokaže da će biti uspostavljene adekvatne administrativne strukture i kapaciteti radi ispravnog sprovođenja zakonodavstva do dana pristupanja

2. Da Crna Gora pokaže usklađenost s pravnom tekovinom u oblasti zaraznih bolesti i obezbijedi odgovarajuće institucionalne, tehničke i administrativne kapacitete do dana pristupanja, da bi se ta pravna tekovina sprovela i ispunile obaveze izvještavanja i koordinacije s EU u cilju rješavanja ozbiljnih prekograničnih prijetnji zdravlju

3. Da Crna Gora usvoji zakone kojima se postiže usklađenost s pravnom tekovinom koja se odnosi na materije ljudskog porijekla, naročito u pogledu organa, reproduktivnih ćelija i izvještavanja o ozbiljnim neželjenim događajima i reakcijama. Da Crna Gora pokaže da će imati adekvatne administrativne kapacitete da pravilno sprovodi i izvršava zakone u oblasti krvi, tkiva, ćelija i organa do dana pristupanja

Koje su aktivnosti u narednom periodu?

Značajan dio obaveza definisanih u završnim mjerilima je završen. Svakako, u skladu s pregovaračkim dokumentima i u cilju ispunjenja preporuka Evropske komisije, u narednom periodu pred Crnom Gorom je dalje usaglašavanje s pravnom tekovinom o zaštiti potrošača, odnosno donošenje Zakona o turizmi u ugostiteljstvu, Zakona o potrošačkim kreditima, Zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji kao i jačanje sistema za zaštitu potrošača.

Institucije /organizacije koje učestvuju u pregovaračkoj grupi?

U radu Radne grupe za pregovaračko poglavlje 28 učestvuju sljedeće institucije: Kancelarija za evropske integracije, Ministarstvo ekonomije, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Ministarstvo javne uprave, Uprava za inspekcijske poslove, Institut za javno zdravlje, Fond za zdravstveno osiguranje, Centralna banka Crne Gore, Agencija za nadzor osiguranja, Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Regulatorna agencija za energetiku, Unija poslodavaca, Savez sindikata, Privredna komora Crne Gore, Univerzitet Crne Gore, Zajednica opština, NVO ,,Centar za zaštitu potrošača – CEZAP’’, NVO ,,Prona – Fondacija za promovisanje nauke’’, NVO ,,Centar za građansko obrazovanje’’ i NVO ,,Juventas’’.

Koja je korist za Crnu Goru od ovog poglavlja?

Sigurniji potrošač - Primjenom evropskih standarda zaštite potrošača će se omogućiti da crnogorski potrošači uživaju jednaka prava, kao i evropski potrošači. To znači veći stepen bezbjednosti proizvoda na tržištu, a time i bolju zaštitu fizičkog i mentalnog zdravlja potrošača, zaštitu prava potrošača pri kupovini proizvoda i usluga na tržištu. Visoki standardi zaštite potrošača će doprinijeti većem povjerenju potrošača u trgovce i tržište, ojačati njihovu ulogu u tržišnoj areni i osigurati veću brigu za interese potrošača, što u krajnjem doprinosi opštem kvalitetu života. Time potrošač postaje indirektni regulator razvoja privrede i na taj način utiče na poslovnu politiku privrednika, podstiče konkurentnost i stvara podsticajno okruženje na tržištu.

Zdravstveno-sigurnosni nadzor nad tržištem - Uključivanjem u Sistem brze razmjene službenih obavještenja o proizvodima koji predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost potrošača (RAPEX), koja se simbolično naziva i ,,Bezbjednosni prolaz’’ podiže se opšti nivo bezbjednosti proizvoda, sprječavanjem prodaje i povlačenjem s tržišta proizvoda koji predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost potrošača i njihovo uništavanje. Crna Gora je razvila nacionalni sistem za brzu razmjenu informacija, koji je pandan evropskom i koji je u funkciji od 2011. i služi da potrošači na jednom mjestu mogu vidjeti koji su proizvodi i zbog čega okaraterisani kao opasni.

Vansudsko rješavanje sporova - Razvoj sistema vansudskog rješavanja sporova omogućava potrošaču da brže, jeftinije i efikasnije riješi spor sa trgovcem, što, svakako, predstavlja povoljnost i za trgovca. S druge strane, ovaj način rješavanja potrošačkih sporova rasterećuje sudove i omogućava veću efikasnost pravosuđa.

Zarazne bolesti – Crna Gora je uspostavila saradnja s Institutom za javno zdravlje „Robert Koh” iz Berlina u cilju unapređenja nadzora nad zaraznim bolestima i rane razmjene epidemioloških informacija među higijensko-epidemiološkim službama domova zdravlja i Instituta za javno zdravlje Crne Gore. Rezultat saradnje je redovna dvonedjeljna epidemiološka telekonferencija EpiTel na kojoj se sumiraju epidemiološka dešavanja u državi i regionu i istovremeno prave planovi zajedničkih aktivnosti na polju suzbijanja zaraznih bolesti i prekograničnih javno-zdravstvenih prijetnji za naredni period.

Pušenje - Ograničavanjem odnosno zabranom pušenja na javnim mjestima postiže se veća zaštita nepušača od pasivnog pušenja i zaštita svakodnevnog životnog okruženja od duvanskog dima kao jednog od glavnih rizičnih faktora za razvoj hroničnih nezaraznih bolesti.

Rano otkrivanje raka - Uvođenjem ispitivanja za rano otkrivanje raka dojke, raka debelog crijeva i raka grlića materice, te hitnom intervencijom odgovarajućim postupcima liječenja sprečavaju se prerane smrti od raka i spašavaju životi. U Crnoj Gori se u kontinuitetu sprovode preventivni pregledi za rano otrkivanje raka debelog crijeva, raka grlića materice i raka dojke od 2011.

 

nazad na vrh

Poglavlje 28 - Press

Konstatovan napredak Crne Gore u oblastima unutrašnjeg tržišta i konkurencije

16-06-2020

Crna Gora je tokom protekle godine nastavila da ostvaruje napredak u oblastima unutrašnjeg tržišta i konkurencije, ocijenjeno je na 11. sastanku Pododbora između Crne Gore i Evropske komisije koji pokriva ove oblasti. Zamjenik glavnog pregovarača Marko Mrdak istakao je da je u poglavljima pokrivenim Pododborom za unutrašnje tržište i konkurenciju (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 28) urađeno dosta, kao i da nadležne institucije intenzivno rade na uključivanju prednosti i kvaliteta unutrašnjeg EU tržišta u crnogorski sistem. ...

Kupac ima pravo na finasijsku nadoknadu ukoliko je pogođen manjkom kvaliteta usluge elektroenergetsk…

16-03-2020

Kupac ima pravo na finansijsku kompenzaciju ukoliko je pogođen manjkom kvaliteta usluge elektroenergetske kompanije, a Regulatornoj agenciji za energetiku u prvim mjescima ove godine dostavljeno je 11 žalbi, koje se uglavnom odnose na minimum kvaliteta isporuke i snabdijevanja električnom energijom. Ukoliko je pogođen manjkom kvaliteta usluge elektroenergetske kompanije kupac ima pravo na finansijsku kompenzaciju, a Regulatornoj agenciji za energetiku u prvim mjescima ove godine dostavljeno je 11 žalbi, koje se uglavnom odnose na minimum kvali...

Edukovati roditelje da bi bili što svjesniji koliko je važno da djeca koriste igračke koje su bezbje…

15-03-2020

Većina roditelja u Crnoj Gori ne postavlja često pitanje o bezbjednosti igračaka, zbog čega je neophodno raditi na njihovoj edukaciji i informisanosti, a priča o opasnim igračkama svodi se na objave, koje se tiču prisustva štetnih materija, koje utiču na zdravlje. To je u intervjuu za PR Centra, povodom 15. marta Svjetskog dana prava potrošača ocijenila izvršna direktorica Udruženja Roditelji, Kristina Mihailović, navodeći da je uglavnom riječ o česticama koje se nalaze u plastici, a koje mogu da naruše zdravlje. ...

Potrošač ima pravo da bira popravku, zamjenu ili vraćanje novca ukoliko reklamira robu u roku od 90 …

14-03-2020

Potrošač treba da zna da, ukoliko u roku od 90 dana od dana preuzimanja robe obavijesti trgovca o nesaobraznosti, ima pravo da, po svom izboru, zahtijeva opravku, zamjenu, umanjenje cijene ili raskid ugovora uz povraćaj plaćenog iznosa. To je u intervjuu za PR Centar, povodom 15. marta Svjetskog dana prava potrošača, saopštila glavna tržišna inspektorka u Upravi za inspekcijske poslove, Nada Đurđić, pojašnjavajući da se Zakonom o zaštiti potrošača uređuje zaštita prava potrošača pri kupovini i drugim oblicima prometa proizvoda na tržištu, a na...

Pregovaračka grupa i ambasadori EU na radnom doručku: Očekujemo da EU prepozna rezultate koje ostvar…

22-03-2019

Crna Gora očekuje da Evropska unija u ovogodišnjem izvještaju prepozna napredak koji je država ostvarila na svim poljima i da se, nakon izbora za Evropski parlament, snažnije posveti integraciji zemalja Zapadnog Balkana u EU i njihovim reformskim procesima, poručili su predstavnici Pregovaračke grupe na sastanku sa ambasadorima država članica. Glavni pregovarač, Aleksandar Drljević, i članovi Pregovaračke grupe danas su na radnom doručku, organizovanom u saradnji sa Fondacijom Konrad Adenauer, sa ambasadorima država članica EU razgovarali o re...

Obilježen Svjetski dan prava potrošača: Pametno koristi pametne uređaje!

15-03-2019

Podgorički srednjoškolci danas su se, tokom interaktivne radionice „Pametno koristi pametne uređaje“, informisali o bezbjednosti prilikom korišćenja raznih internet platformi, ali i pravima koje imaju kao potrošači. U svijetu se danas obilježava Svjetski dan prava potrošača, ove godine pod sloganom „Pametni uređaji kojima možemo vjerovati“. Tim povodom je, Generalni sekretarijat Vlade je, u okviru projekta EU4ME, koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP, organizovana interaktivna radionica „Pametno koristi pametne uređaje“. Radionica je ...

Kolegijum za pregovore sa EU: Ojačati Kancelariju za EU, smanjiti format radnih grupa

06-07-2018

Kolegijum za pregovore Crne Gore i Evropske unije razmotrio je danas na XX sjednici stanje u pregovaračkom procesu i zaključio da predstojeći izazovi u integracionom procesu iziskuju jačanje kadrovskih kapaciteta Kancelarije za evropske integracije i ustanovljavanje procedura koje će podrazumijevati nagrađivanje najodgovornijih subjekata u pregovorima na osnovu ostvarenog rezultata.

Crna Gora nastavlja napredak u pregovaračkim poglavljima

20-06-2018

Crnogorske institucije nastavljaju sa daljim unapređenjem stanja u 7 pregovaračkih poglavlja koja su bili tema sastanka Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju između Crne Gore i Evropske komisije, održanog danas u Briselu. Sastanak su otvorili zamjenica šefa Jedinice za Crnu Goru u Generalnoj direkciji za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Barbara Jesus-Gimeno i generalna direktorica za unutrašnje tržište i konkurenciju u Ministarstvu ekonomije Biljana Jakić. ...

U Podgorici obilježen Svjetski dan zaštite potrošača

15-03-2016

U Podgorici je danas, povodom obilježavanja 15. marta – Svjetskog dana zaštite potrošača, u tržnom centru Mall of Montenegro, organizovan Info dan posvećen zaštiti potrošačkih prava. Događaj su realizovali Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija, Ministarstvo ekonomije, Uprava za inspekcijske poslove, Veterinarska uprava i potrošačka organizacija CEZAP.

Pregovori o Poglavlju 28 kreću se dobrim tempom

20-11-2015

Na današnjoj Javnoj debati o ‪28. pregovaračkom poglavlju - Zaštita potrošača i zdravlja zaključeno je da se pregovori kreću dobrim tempom i da građani ‪Crne Gore već osjećaju benefite usvajanja standarda iz ove, za njih vrlo značajne oblasti.

Pake: IPA postiže najbolje rezultate kada je uključen u lokalnu agendu razvoja i spojen sa crnogorsk…

14-09-2015

Izgradnja, opremanje i namještanje Zavoda za transfuziju krvi i obuka za zaposlene u tom objektu predstavljaju jedan značajan korak koji će obilježiti dalji razvoj zdravstvenog sistema u Crnoj Gori, kazao je direktor za Zapadni Balkan pri Generalnom direktoratu Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju, Žan-Erik Pake.

EU pružila finansijsku i tehničku podršku sektorskoj modernizaciji sistema za transfuziju krvi

11-09-2015

Crna Gora je započela sektorsku modernizaciju sistema za transfuziju krvi, što predstavlja jedan od zahtjeva procesa pristupanja Evropskoj uniji u oblasti javnog zdravlja i zaštite potrošača (poglavlje 28).

Ministarstvo zdravlja ima dobru saradnju sa Evropskim centrom za kontrolu zaraznih bolesti

29-07-2015

Ministar zdravlja, prof. dr Budimir Šegrt, sa saradnicima primio je danas direktorku Evropskog centra za kontrolu zaraznih bolesti (ECDC) dr Marit Koki. Ministarstvo zdravlja, u okviru pregovora sa Evropskom komisijom za poglavlje 28, kako je kazao ministar Šegrt, ima dobru saradnju sa ECDC, koji ispred Evropske komisije vodi pregovore oko nadzora nad zaraznim bolestima.

Rastoder: Potrebna djelotvorna politika zaštite potrošača

18-02-2015

Jedinstveno tržište Evropske unije kao jedno od najvećih maloprodajnih tržišta na svijetu omogućuje građanima i preduzetnicima slobodnu trgovinu izvan granica njihovih država i obezbjeđuje potrošačima kvalitetnu i bogatu ponudu za vrijednost njihovog novca. U tom kontekstu, ključna uloga politike zaštite potrošača EU je, zapravo, podrška i smjernice potrošačima kako da iskoriste te mogućnosti, kako da budu zaštićeni od eventualnih prevara, opasnih proizvoda, nepoštene poslovne prakse, itd. i kako da aktivno djeluju u okviru jedinstvenog tržišta...

Crna Gora otvorila još četiri poglavlja

16-12-2014

Crna Gora nastavlja da ostvaruje dinamičan napredak u procesu pristupanja Evropskoj uniji (EU), što je preporučuje za otvaranje četiri nova pregovaračka poglavlja, odlučeno je na petom sastanku Međuvladine konferencije između Crne Gore i Evropske unije, koja je održana danas u Briselu.  Na sastanku, kojim su kopredsjedavali ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore Igor Lukšić i državni sekretar za evropska pitanja Italije Sandro Goci, otvoreni su pregovori u poglavljima 18 – Statistika, 28 – Za...