Menu
legendica

Radna grupa 29 - Carinska unija

Ime Pozicija Telefon Institucija
Nina Vujošević Pregovarač Ministarstvo finansija
Vladan Joković Šef Radne grupe Uprava za carine
Miloš Vujović Kontakt osoba za Radnu grupu Kancelarija za evropske integracije
Azra Bećović Član RG Uprava carina
Danijela Gačević Član RG Ministarstvo ekonomije
Kristina Lapčević Član RG Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
Nikola Milović Član RG Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore
Danilo Minić Član RG Uprava carina
Radovan Radulović Član RG Unija poslodavaca Crne Gore
Milanka Strunjaš Član RG Uprava carina
Miljan Šestović Član RG Privredna komora Crne Gore
Dženana Tuzović Član RG Uprava carina
Snežana Vujanović Član RG Ministarstvo finansija
Tatjana Vujisić Član RG Uprava carina
Milica Dašić Član RG Ministarstvo zdravlja
Rade Lazović Član RG Uprava carina
Milan Martinović Član RG Uprava carina
Danko Dragović Član RG Ministarstvo finansija
Dragoljub Nikolić Član RG Poreska uprava
Nikaš Petrušić Član RG Poreska uprava