Menu
legendica

Radna grupa 33 - Finansijske i budžetske odredbe

Ime Pozicija Telefon Institucija
Bojan Paunović Pregovarač Ministarstvo finansija
Milena Milović Šef Radne grupe Ministarstvo finansija
Aleksandar Nikčević Kontakt osoba za Radnu grupu Kancelarija za evropske integracije
Danijela Jaćimović Član RG Ekonomski fakultet
Radislav Jovović Član RG Univerzitet Mediteran
Milika Mirković Član RG Univerzitet Donja Gorica
Zoran Šoškić Član RG Unija slobodnih sindikata Crne Gore
Iva Vuković Član RG Ministarstvo finansija
Milica Pejović Član RG Zavod za statistiku Monstat
Omer Cikotić Član RG Ministarstvo finansija
Jelena Đukić Član RG Uprava carina
Verica Miljić Član RG Centralna banka Crne Gore
Aleksandra Marković Član RG Ministarstvo finansija
Tanja Musterović Član RG Ministarstvo finansija
Radoje Novosel Član RG Uprava carina
Ranka Otašević Član RG Poreska uprava
Branko Pavićević Član RG Carinarnica Kotor
Gordana Pejović Član RG Poreska uprava
Dijana Ristović Član RG Zavod za statistiku Monstat
Stoja Roćenović Član RG Ministarstvo finansija