Menu
legendica
A+ A A-

Poglavlje 33. Finansijske i budžetske odredbe

Poglavlje 33. Finansijske i budžetske odredbe

O čemu se pregovara?

Ovo pregovaračko poglavlje obuhvata pravila o sopstvenim sredstvima koja predstavljaju finansijske prihode budžeta EU. Svaka država članica Evropske unije ima pravo na korištenje sredstava iz budžeta Unije, ali i obavezu da uplaćuje u budžet. Budžetska sredstva Evropske unije prikupljaju se iz tri osnovne vrste prihoda: tradicionalnih sopstvenih sredstava (prihodi od carina, uključujući carine na poljoprivredne proizvode); sopstvenih sredstava po osnovu poreza na dodatnu vrijednost (PDV) i sopstvenih sredstava iz uplata država članica na temelju bruto nacionalnog dohotka (BND).

Podoblasti?

Podoblasti poglavlja 33 su:

1. Tradicionalna sopstvena sredstva

2. Sredstva na osnovu poreza na dodatu vrijednost (PDV)

3. Sredstva na osnovu bruto nacionalnog dohotka (BND)

Kada je otvoreno poglavlje?

Poglavlje 33 – Finansijske i budžetske odredbe je zvanično otvoreno na Međuvladinoj konferenciji 16. decembra 2014. godine. Pregovori u ovom poglavlju su u toku.

Mjerila za zatvaranje?

Crna Gora intenzivno radi na ispunjavanju evropskih standarda i stvaranju uslova za zatvaranje ovog poglavlja koja se odnose na:

Crna Gora povećava svoje administrativne kapacitete i u tom cilju usvaja Akcioni plan kako bi u dovoljnoj mjeri pripremila i uvela proceduralna pravila, kojima će osigurati da će od pristupanja biti spremna da ispravno obračunava, predviđa, obrazlaže, naplaćuje, isplaćuje, kontroliše i izvještava EU o sopstvenim sredstvima u skladu s pravnom tekovinom.

Koje su aktivnosti u narednom periodu?

Fokus aktivnosti u narednom periodu će biti na sprovođenju Akcionog plana za uspostavljanje sistema sopstvenih sredstava EU u Crnoj Gori, koji je usvojen u aprilu 2019.

Institucije /organizacije koje učestvuju u pregovaračkoj grupi?

Pregovarač za poglavlje 33, kao i šef Radne grupe su iz Ministarstva finansija, dok se kontakt osoba za Radnu grupu 33 bira iz Kancelarije za evropske integracije.

Pored predstavnika Ministarstva finansija, članovi Radne grupe su predstavnici sljedećih organa i organizacija: Uprave carina, Poreske uprave, Carinarnice Kotor, Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, Univerziteta Mediteran, Univerziteta Donja Gorica, Centralne banke Crne Gore, Uprave za statistiku, Kancelarije za evropske integracije i Unije slobodnih sindikata Crne Gore.

Koja je korist za Crnu Goru od ovog poglavlja?

Od prvog dana članstva Crna Gora će uplaćivati potrebne doprinose u zajednički budžet Evropske unije, čime će steći mogućnost da koristi određeni iznos rashoda budžeta Unije iz Kohezijskog fonda i strukturnih fondova.

Najveći dio budžeta namijenjen je upravljanju prirodnim resursima, posebno poljoprivredi i ruralnom razvoju država članica. Veliki dio finansijskih sredstava izdvaja se za regionalni razvoj, tj. smanjenje razlika između razvijenih i slabije razvijenih područja u EU (u ekonomskom, društvenom, ekološkom smislu) i za infrastrukturne projekte – izgradnju puteva, aerodrome, luka, mostova, unapređenja telekomunikacione infrastrukture itd.

nazad na vrh

Poglavlje 33 - Press

Na Pododboru za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku ocijenjen napredak u procesu reformi

14-11-2019

Crna Gora pozvana da nastavi sa napornim radom i ispunjavanjem obaveza iz Procesa stabilizacije i pridruživanja, zaljučak je 12. sastanka Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku. Predstavnici Ministarstva finansija kao vodeće institucije u ovoj oblasti, kao i ostale nadležne institucije predstavili su kolegama iz Evropske komisije ažurirane i detaljne informacije o postignutom napretku u oblastima pokrivenim poglavljima 17 – Ekonomska i monetarna unija, 18 – Statistika, 32 – Finansijski nadzor i 33 – Finansijske i budžetske o...

Kada se zatvori poglavlje 33 približno ćemo znati koliko ćemo novca dobijati iz Budžeta EU

26-10-2015

Poglavlje 33 koje se odnosi na Finansijske i budžetske odredbe tretira pitanje koliko će buduća članica Evropske unije (EU) iz svog budžeta uplaćivati sredstava u zajednički budžet EU, odnosno koliko će dobijati novca iz budžeta Unije.

U cilju ispunjenja uslova iz Poglavlja 33 obezbijediti ispravnu naplatu i kontrolu resursa

29-09-2015

Crna Gora, u cilju ispunjenja uslova iz Poglavlja 33, treba da uspostavi koordinacione strukture i pravila kako bi obezbijedila ispravno izračunavanje, naplatu i kontrolu sopstvenih resursa, ocijenio je ambasador Velike Britanije u Podgorici, Ian Whitting. On je rekao da će se od prvog dana članstva u Evropsku uniju, od Crne Gore očekivati da uplaćuje te potrebne doprinose u zajednički budžet tog bloka država.

Javna debata o 33. pregovaračkom poglavlju Finansijske i budžetske odredbe

28-09-2015

Kancelarija glavnog pregovarača za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, u saradnji s Delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori, Britanskom ambasadom Podgorica i Britanskim savjetom u Crnoj Gori, organizuje javnu debatu o 33. pregovaračkom poglavlju Finansijske i budžetske odredbe. Na skupu će govoriti član Pregovaračke grupe za 33. poglavlje, generalni direktor za budžet u Ministarstvu finansija Nikola Vukićević, šef Radne grupe, generalni direktor za trezor u Ministarstvu finansija Miodrag Radonjić, britanski ambasa...

Radonjić: Već danas imamo bolju disciplinu od nekih članica EU

06-07-2015

Koliko bi Crna Gora uplaćivala u budžet EU u ovom trenutku nijesmo u mogućnosti da predvidimo, ali je veoma bitno da do ulaska osnažimo kapacitete kako bismo bili sposobni da povučemo više nego što ćemo uplaćivati kazao je u intervjuu Pobjedi Miodrag Radonjić, šef Radne grupe za pregovaračko poglavlje 33 (Finansijske i budžetske odredbe), koje je otvoreno 16. decembra prošle godine.

Crna Gora dostigla dobar nivo usaglašenosti s pravnom tekovinom

18-02-2015

rna Gora je 16. XII 2014. na Međuvladinoj konferenciji u Briselu otvorila pregovaračko poglavlje 33 – Finansijske i budžetske odredbe. Tom prilikom je ocijenjeno od strane Evropske komisije da je Crna Gora dostigla dobar nivo usaglašenosti s pravnom tekovinom kao i kapaciteta za njeno sprovođenje. U cilju pripremanja za punu primjenu pravne tekovine, Crna Gora će morati da nastavi usaglašavanje s relevantnim poglavljima pravne tekovine, naročito poglavljima 16 - Porezi, 18 - Statistika, 29 - Carinska unija i 32 - Finansijska...

Crna Gora otvorila još četiri poglavlja

16-12-2014

Crna Gora nastavlja da ostvaruje dinamičan napredak u procesu pristupanja Evropskoj uniji (EU), što je preporučuje za otvaranje četiri nova pregovaračka poglavlja, odlučeno je na petom sastanku Međuvladine konferencije između Crne Gore i Evropske unije, koja je održana danas u Briselu.  Na sastanku, kojim su kopredsjedavali ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore Igor Lukšić i državni sekretar za evropska pitanja Italije Sandro Goci, otvoreni su pregovori u poglavljima 18 – Statistika, 28 – Za...