Menu
legendica
A+ A A-

Poglavlje 4. Sloboda kretanja kapitala

Poglavlje 4. Sloboda kretanja kapitala

O čemu se pregovara?

Pravna tekovina Evropske unije u oblasti slobode kretanja kapitala odnosi se na na direktna ulaganja, ulaganja u nekretnine, poslove s hartijama od vrijednosti, poslove s udjelima u investicionim fondovima, kreditne poslove, depozitne poslove, plaćanja na osnovu ugovora o osiguranju, jednostrani prenos imovine. Tekuća plaćanja odnose se na tekuće poslove, tj. poslove zaključene između rezidenata i nerezidenata čija namjera nije prenos kapitala. Ovo pregovaračko poglavlje propisuje pravila slobodnog kretanja kapitala među državama članicama Unije. Ona obuhvataju zabranu svih restrikcija u kretanjima kapitala i plaćanjima, kako unutar država članica Evropske unije, tako i između država članica i trećih država. Pritom, postoje određeni izuzeci koji su, prvenstveno, vezani za poreze, sprečavanje pranja novca, finansiranje terorizma i sl. Ovo poglavlje pravne tekovine sadrži i pravila za prekogranična ulaganja u sektor finansijskih usluga i prava vlasništva nad nekretninama izvan nacionalnih okvira, a unutar Evropske unije. U ovom poglavlju pregovara se u oblastima kretanja kapitala, nekretnina, poljoprivrednog zemljišta, finansijskog tržišta i finansijskog kriminala.

Podoblasti?

Podoblasti u okviru poglavlja 4 su:

1. Kretanje kapitala i plaćanja

2. Platni promet

3. Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma

Kada je otvoreno poglavlje?

Pregovaračko poglavlje 4 - Sloboda kretanja kapitala zvanično je otvoreno 24. juna 2014. godine.

Mjerila za zatvaranje?

Crna Gora intenzivno radi na ispunjavanju evropskih standarda i stvaranju uslova za zatvaranje ovog poglavlja koja se odnose na:

1. Usklađivanje cjelokupnog zakonodavstva s pravnom tekovinom EU, demonstriranje da će biti u mogućnosti da se implementuje danom pristupanja i osiguranje za otklanjanje preostalih ograničenja u kretanju kapitala

2. Uskladiti Zakon o platnom sistemu i demonstrirati da će biti u mogućnosti da implementira regulative 924/2009 i 260/2012

3. U oblastima pranja novca i finansiranja terorizma kompletirati usklađivanje s pravnom tekovinom i osigurati kroz bilans rezultata adekvatne administrativne kapacitete za sprovođenje pravne tekovine

Koje su aktivnosti u narednom periodu?

Fokus aktivnosti u narednom periodu će biti usklađivanje sa pravnom tekovinom EU o kretanju kapitala i plaćanjima, uključujući i sticanje imovinskih prava, kao i platnih sistema, zatim osnaživanje institucionalnih kapaciteta za vršenje provjera svih subjekata koji podnose izvještaje, poboljšanje saradnje između svih subjekata, kao i kvalitet izvještavanja, obezbjeđivanje nezavisnosti i efikasnost relevantnih institucija.

Takođe, potrebno je uzeti u obzir potencijalne rizike od pranja novca povezane sa investitorskim šemama u nacionalnoj procjeni rizika, zasnivajući to na pravilima EU protiv pranja novca, kao i da preduzeti neophodne mjere u cilju ublažavanja tih rizika.

Institucije /organizacije koje učestvuju u pregovaračkoj grupi?

Pregovarač za poglavlje 4, kao i šef Radne grupe su iz Centralne banke Crne Gore, dok se kontakt osoba za Radnu grupu bira iz Kancelarije za evropske integracije.

Pored predstavnika Centralne banke Crne Gore članovi Radne grupe su predstavnici sljedećih organa i organizacija: Ministarstvo finansija, Uprava policije – Sektor za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, Komisija za tržište kapitala i Agencija za nadzor osiguranja.

Koja je korist za Crnu Goru od ovog poglavlja?

Sloboda kretanja kapitala građanima Crne Gore omogućiće obavljanje širokog spektra djelatnosti u inostranstvu: otvaranje bankovnih računa u inostranim bankama, kupovinu akcija stranih preduzeća, investiranje, kupovinu nekretnina, a biće im omogućen i veći izbor finansijskih institucija s kojima žele da posluju. Za preduzeća ova sloboda podrazumijeva mogućnost investiranja i sticanja prava vlasništva nad stranim privrednim društvima, kao i ostvarivanje aktivne uloge u njihovom upravljanju.

Privrednim društvima koja se bave finansijskim uslugama, sloboda kretanja kapitala omogućava uspješno obavljanje prekograničnih aktivnosti. Efikasnost sektora finansijskih usluga bila bi narušena u slučaju postojanja restrikcija u kretanju kapitala među državama članicama Unije.

nazad na vrh

Poglavlje 4 - Press

Crna Gora nastavlja napredak u pregovaračkim poglavljima

20-06-2018

Crnogorske institucije nastavljaju sa daljim unapređenjem stanja u 7 pregovaračkih poglavlja koja su bili tema sastanka Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju između Crne Gore i Evropske komisije, održanog danas u Briselu. Sastanak su otvorili zamjenica šefa Jedinice za Crnu Goru u Generalnoj direkciji za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Barbara Jesus-Gimeno i generalna direktorica za unutrašnje tržište i konkurenciju u Ministarstvu ekonomije Biljana Jakić. ...

Pozitivna mišljenja o nacrtima pregovaračkih pozicija i izvještajima o pregovaračkim poglavljima

10-07-2015

Na danas održanoj sjednici Odbora za evropske integracije, jednoglasno su data pozitivna mišljenja o nacrtima pregovаrаčkih pozicija Crne Gore zа Međuvlаdinu konferenciju o pristupаnju Crne Gore Evropskoj uniji zа poglаvlja 15 – Energetikа i 19 – Socijalna politika i zapošljavanje. Zajedno sa pregovaračima za data poglavlja, nacrte pozicija predstavio je ambasador Aleksandar Andrija Pejović.

Mitrović-Mijatović: Jačanjem integracija padaju kamate

01-06-2015

Snaženjem integracija, otvaranjem novih platnih institucija i jačanjem konkurencije padaće kamate i cijene plaćanja i prema inostranstvu kazala je u intervjuu za Pobjedu šefica Radne grupe za pregovaračko poglavlje IV (slobodno kretanje kapitala) i direktorica Sektora za finansijsku stabilnost, istraživanja i statistiku Centralne banke Marijana Mitrović-Mijatović. Kretanje kapitala u Crnoj Gori je potpuno slobodno. Zakonom o tekućim i kapitalnim transakcijama definisano je da nema ograničenja kod priliva, niti kod odliva kapitala po svi...