Menu
legendica
A+ A A-

Konsultacije predstavnika NVO sektora s glavnom pregovaračicom

  • Objavljeno u NVO i EU

Kancelarija za evropske integracije poziva sve zainteresovane NVO da učestvuju u javnim konsultacijama s glavnom pregovaračicom za vođenje pregovora s EU Zorkom Kordić koje će se održati 17. februara 2021. godine u Sali hotela CUE u Podgorici.

Predstavnici NVO koje učestvuju u radu pregovaračke strukture, kao i oni koji nisu članovi radnih grupa za pripremu pregovora po pregovaračkim poglavljima, pozvani su da razmijene mišljenja o temama od značaja za dalji tok pristupnih pregovora s EU, s posebnim osvrtom na ulogu koju NVO sektor treba da ima u ovom procesu.

Opširnije...

Javni poziv NVO za predlaganje četiri predstavnika/ce za člana/cu Operativnog tijela za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pritupanju Crne Gore EU 2019-2022.

  • Objavljeno u NVO i EU

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG”, br. 41/18), Sektor za informisanje javnosti o Evropskoj uniji i procesu pristupanja Evropskoj uniji Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore,objavljuje

JAVNI POZIV
nevladinim organizacijama
za predlaganje četiri predstavnika/ce za člana/cu Operativnog tijela za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pritupanju Crne Gore EU 2019-2022.

Opširnije...

Sporazum između Velike Britanije i EU o izmijenjenim uslovima članstva: Sitni ustupci, krupna simbolika

  • Objavljeno u NVO i EU

Nakon devet mjeseci pregovora između predstavnika Velike Britanije i EU, premijer David Cameron i predsjednik Savjeta EU Donald Tusk su krajem januara postigli sporazum o uslovima ostanka Velike Britanije u EU. Dogovor je morao biti sklopljen na brzinu, da bi mogao biti potvrđen od strane država članica na narednom samitu Savjeta EU 16. februara, jer se očekuje da bi referendum o izlasku Velike Britanije iz EU mogao biti održan već u junu.

Opširnije...

Da li će politička kriza u Crnoj Gori usporiti put ka EU: Dijalog i izbori

  • Objavljeno u NVO i EU

Trenutna politička kriza u Crnoj Gori, zavisn od konstruktivnosti opozicije i vladajuće Demokratske partije socijalista (DPS), može imati za posljedicu usporavanje procesa evropskih integracija ili davanje alibija vlasti DPS–a da sebe po ko zna koji put pretpostavi kao faktor stabilnosti i političke ozbiljnosti, mišljenje je jednog dijela sagovornika Evropskog pulsa.

Opširnije...

Od makadama ka autoputu

  • Objavljeno u NVO i EU

Da bi zavorila pregovaračko poglavlje 14 - Saobraćajna politika, Crna Gora treba da postigne usklađenost s pravnom tekovinom EU koja se odnosi na naplatu putarine, socijalno zakonodavstvo u drumskom saobraćaju, nova pravila o težini i dimenzijama vozila za prevoz teške robe i vozila za prevoz putnika.

Dalje, Crna Gora treba se uskladi sa zajedničkim pravilima za pristup profesiji drumskog prevoznika, te za pristup tržištu međunarodnog drumskog prevoza tereta i za pristup međunarodnom tržištu usluga prevoza običnim i turističkim autobusima.

Opširnije...

Poglavlje 35: Razna pitanja koja nisu pokrivena drugim pregovaračkim poglavljima

  • Objavljeno u NVO i EU

Novi pristup pregovorima sa Crnom Gorom, kao i pregovorima sa Hrvatskom, podrazumijeva 35 poglavlja komunitarne tekovine (fr. acquis communitauire) Evropske unije, odnosno korpus prava EU koja su podijeljena tako što će omogućiti lakšu konsultaciju i screening njenih zakona i regulativa. Tokom screening-a postoje određena pitanja koja nijesu pokrivena samim poglavljima, a igraju važnu ulogu u procesu pregovaranja za zemlju kandidata pa i samim tim zemlje članice EU.

Opširnije...

Osigurati jednak pristup životu svim građanima

  • Objavljeno u NVO i EU

U novom izdanju časopisa DisabilityINFO objavljen je intervju sa glavnim pregovaračem za vođenje pregovora u pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, ambasadorom Aleksandrom Andrijom Pejovićem o evropskoj integraciji Crne Gore, ostvarenom napretku, dometima u oblasti ljudskih i prava osoba s invaliditetom.

Opširnije...

Kroz ZKO organizacije civilnog društva se pripremaju za buduću saradnju nakon pristupanja Crne Gore EU

  • Objavljeno u NVO i EU

Imajući u vidu kandidatski status države za članstvo u Evropskoj uniji, a na osnovu člana 124 Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, Evropska komisija je 26. aprila 2011. godine donijela zvaničnu Odluku o osnivanju Zajedničkog konsultativnog odbora (ZKO) između Crne Gore i Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta (EESC).

Opširnije...