Menu
A+ A A-

Nacionalni godišnji program za 2015

Shodno Indikativnom strategijskom dokumentu Crne Gore za Ipu 2014-2020, okvirna vrijednost godišnjeg nacionalnog programa za 2015. (Ipa 2015) iznosi 35,5 miliona eura.

Programiranje podrške iz Ipe 2015 trajalo je od januara do septembra 2015, u intezivnoj komunikaciji između sektorskih radnih grupa nadležnih za određene sektore, Kancelarije nacionalnog koordinatora za Ipu, Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i Evropske komisije.

Evropska komisija je zvanično usvojila godišnji program za Crnu Goru za 2015. Implementacionom odlukom Komisije C(2015)9050 od 9. XII 2015.

U okviru Ipe 2015, za finansiranje su odobrena 4 akcijska dokumenata za dva sektora, ukupne vrijednosti 26.722.815,34 eura (od čega je 25.135.235,00 eura iz sredstava Ipe, dok nacionalno kofinansiranje iznosi 1.587.580,34 eura).

Nakon što je Vlada Crne Gore na sjednici održanoj 15. IX 2016. razmotrila i prihvatila Finansijski sporazum između Vlade Crne Gore i Evropske komisije o godišnjem nacionalnom programu Ipe za Crnu Goru za 2015, nacionalni koordinator za Ipu je potpisao sporazum 22. IX 2016. čime je sporazum stupio na snagu.

Treba napomenuti da sastavni dio alokacije Ipe 2015 čine i sredstva koja se izdvajaju za Poljoprivredu i ruralni razvoj (IPARD) (5 miliona eura), kao i sredstva za Operativni program Obrazovanje, zapošljavanje i razvoj ljudskih resursa 2015-2017 (5 miliona eura), koja će biti predmet posebnog finansijskog sporazuma.

Odluka EK o usvajanju godišnjeg akcijskog programa za Crnu Goru za 2015

Finansijski sporazum između Vlade Crne Gore i Evropske komisije o godišnjem nacionalnom programu Ipe za Crnu Goru za 2015.

nazad na vrh