Menu
A+ A A-

Programi Unije (European Union Programmes)


Programi Unije u kojima će Crna Gora učestvovati u periodu 2014-2020, za koje će biti obezbjeđena finansijska podrška iz Ipe su:

1. Horizont 2020 (Horizon 2020)

Horizont 2020 će doprinijeti ostvarivanju ključnih ciljeva Evropske unije vezanih za istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije, Strategije “Evropa 2020” i podržati stvaranje Evropskog istraživačkog prostora. Program je usmjeren na povezivanje nauke i privrede kroz veću stopu investiranja u istraživanje i primjenu inovativnih riješenja u industriji i malim i srednjim preduzećima. Takođe, ovaj program je usmjeren na povećanje učinka istraživanja i inovacija u odgovoru na ključne društvene izazove povezivanjem resursa i znanja kroz različite oblasti tehnologija, uključujući i društvene i humanističke nauke.

2. Kreativna Evropa (Creative Europe) 

Kreativna Evropa je novi program EU koji pruža podršku evropskoj kinematografiji, kao i kulturnom i kreativnom sektoru. Neki od ciljeva Kreativne Evrope su podrška organizacijama u kulturi za djelovanje na međunarodnom planu, promocija međunarodne razmjene umjetnika i profesionalaca u kulturi, finansijsko osnaživanje malih i srednjih preduzeća u kulturi, kao i podrška međunarodnim kulturnim politikama koje bi pospješile inovacije i nove poslovne modele.  

3. Erasmus +

Erasmus+ je novi program za obrazovanje, obuku, mlade i sport, koji će promovisati mogućnosti učenja za pojedinice u Evropskoj uniji i izvan nje, saradnju između obrazovnih ustanova, organizacija mladih, lokalnih i regionalnih vlasti, kao i podršku u procesu reformi politika u zemljama članicama i saradnju sa zemljama koje nijesu dio EU.

4. Cosme

Program za konkurentnost malih i srednjih preduzeća – COSME, ima za cilj jačanje konkurentnosti i održivosti preduzeća Evropske unije, podsticanje preduzetničke kulture i rasta malih i srednjih preduzeća.

5. Evropa za građane (Europe for citizens)

Cilj ovog programa je da se Evropa približi i svojim građanima i da im se omogući veće učešće u procesu odlučivanja i kreiranja evropskih politika. Kroz ovaj program građani imaju mogućnost da se uključe u transnacionalne razmjene i aktivnosti saradnje s organizacijama iz različitih zemalja i tako doprinesu razvoju zajedničkih evropskih vrijednosti.

6. Evropski program za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI)

Evropski program za zapošljavanje i socijalne inovacije, podržaće razvoj inovativnih mjere socijalne politike i zapošljavanja, promovisanje mobilnosti radne snage, olakšavanje pristupa mikrokreditima i podsticanje socijalnog preduzetništva.

7. Carine 2020 (Customs 2020)

Program Carine 2020 će podržavati saradnju između nadležnih tijela za carinu u Evropskoj uniji i olakšati umrežavanje, zajedničke aktivnosti i jačanje kapaciteta institucija, a u isto vrijeme će podržati razvoj informatičke infrastrukture kako bi se omogućio razvoj elektronske carine.

8. Fiskalis 2020 (Fiscalis 2020)

Programom Fiskalis 2020 se želi obezbijediti razvoj pouzdanog i funkcionalnog poreskog sistema na unutrašnjem tržištu EU, jačanjem saradnje između država koje učestvuju, njihovih administracija i službenika. Pored toga, program je namijenjen i informisanju i prenošenju iskustava i znanja među zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU.

nazad na vrh