Menu
legendica
A+ A A-

Državna delegacija

Državna delegacija vodi neposredne političke razgovore i pregovore s državama članicama i institucijama Evropske unije i odgovorna je za uspješno odvijanje pregovora po svim poglavljima pregovora – pravne tekovine Evropske unije.

Državna delegacija odgovara za svoj rad Vladi i djeluje u skladu sa smjernicama za pregovore koje usvaja Vlada. Državna delegacija podnosi Vladi izvještaj o stanju pregovora nakon svakog sastanka međuvladine konferencije između Crne Gore i država članica Evropske unije na ministarskom nivou, kao i posebne izvještaje, ukoliko to Vlada zatraži.

Državnu delegaciju čine:

1. šef Državne delegacije – ministar vanjskih poslova;
2. zamjenik šefa Državne delegacije - glavni pregovarač za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji;
3. zamjenik glavnog pregovarača za poglavlja pravne tekovine Evropske unije;
4. šef Misije Crne Gore pri Evropskoj uniji.

 

nazad na vrh