Menu
A+ A A-

Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora

Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora učestvuju u analitičkom pregledu i ocjeni usklađenosti zakonodavstva Crne Gore sa pravnom tekovinom Evropske unije, učestvuju u izradi predloga pregovaračke pozicije, prate realizaciju obaveza iz pregovaračke pozicije, učestvuju u izradi, realizaciji i izvještavanju o realizaciji akcionih planova i drugih dokumenata od značaja za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji, prate i izvještavaju o realizaciji završnih mjerila za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na dato pregovaračko poglavlje, učestvuju u izradi i reviziji Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, prate i izvještavaju o realizaciji Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, učestvuju na sastancima pododbora za stabilizaciju i pridruživanje, u ekspertskim misijama i vrše druge poslove od značaja za pregovore, uz podršku organa državne uprave i drugih organa i institucija.

               POGLAVLJE

Kontankt osoba u KEI-u

1.     Sloboda kretanja robe

Andrijana Čanović

2.     Sloboda kretanja radnika

Sanja Vujošević

3.     Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga

Aleksandar Mašković

4.     Sloboda kretanja kapitala

Milena Uskoković

5.     Javne nabavke

Milena Uskoković

6.     Privredno pravo

Andrijana Čanović

7.     Pravo intelektualne svojine

Vanja Banović

8.     Konkurencija

Aleksandar Mašković

9.     Finansijske usluge

Miloš Vujović

10.  Informatičko društvo i mediji

Amina Bajrović Kuč

11. Poljoprivreda i ruralni razvoj

Granica Kovačević

12. Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor

Granica Kovačević

13. Ribarstvo

Granica Kovačević

14. Saobraćajna politika

Andrej Orlandić

15. Energetika

Andrej Orlandić

16. Porezi

Miloš Vujović

17. Ekonomska i monetarna unija

Aleksandar Nikčević

18. Statistika

Miloš Vujović

19. Socijalna politika i zapošljavanje

Sanja Vujošević

20. Preduzetništvo i industrijska politika

Andrijana Čanović

21. Trans-evropske mreže

Andrej Orlandić

22. Regionalna politika i koordinacija  strukturnih instrumenata

Bojan Vujović

23. Pravosuđe i temeljna prava

Miloš Radonjić

24. Pravda, sloboda i bezbjednost

Miloš Radonjić

25. Nauka i istraživanje

Vanja Banović

26. Obrazovanje i kultura

Vanja Banović

27. Životna sredina

Marija Tripunović

28. Zaštita potrošača i zdravlja

Amina Bajrović Kuč

29. Carinska unija

Miloš Vujović

30. Vanjski odnosi

Vanja Banović

31. Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika

Marija Tripunović

32. Finansijski nadzor

Aleksandar Nikčević

33. Finansijske i budžetske odredbe

Aleksandar Nikčević

nazad na vrh