Ugovor o izmjenama i dopunama, u odnosu na Grenland, Ugovora o osnivanju Europskih zajednica