Menu
legendica eng
A+ A A-

Chapter 8 – Competition policy

The EU acquis relating to the competition includes control of state aid and competition protection policy. The EU Member States have agreed on common rules enabling all participants an equal position in the market.

The rules of competition are the foundation of a country’s market economy. Its purpose is to better help the market to function and to ensure equal rules for all participants. These rules include anti-cartel deals – conclusion of prohibited agreements that involve price fixing, limiting of production and R&D, and division of the market and purchase sources.

Read more...

Chapter 8 - Working Group

Negotiator

Negotiator

Negotiator

Head of the WG

Head of the WG

Head of the WG

Secretary of the WG

Secretary of the WG

Secretary of the WG

The working group was established in August/September 2012. The negotiator for this Chapter is Igor Noveljić, Secretary of the Ministry of Economy, and the head of the working group is Zoran Perišić, Assistant Minister of Economy. Secretary of the working group is Marko Mrdak of the MFAEI. The working group comprises 26 members (14 from state institutions, 12 from the civil society).

Radna grupa je formirana u avgustu/septembru 2012. Pregovarač za ovo poglavlje je Igor Noveljić, sekretar Ministarstva ekonomije, šef radne grupe je Zoran Perišić, pomoćnik ministra ekonomije. Sekretar radne grupe je Marko Mrdak iz MVPEI. Radnu grupu čini 26 članova (14 iz državnih institucija i 12 iz civilnog sektora).

Države članice Evropske unije usaglasile su zajednička pravila koja svim učesnicima omogućuju ravnopravan položaj u tržišnoj utakmici. Pravna tekovina EU koja se odnosi na konkurenciju obuhvata politiku zaštite konkurencije i kontrolu državne pomoći. Uključuje pravila i postupke za kontrolisanje ponašanja trgovačkih društava kojima se narušava tržišna konkurencija, pažljivo ispitivanje koncentracije preduzeća te sprečavanje vlada u odobravanju državnih pomoći koje narušavaju tržišnu konkurenciju na unutrašnjem tržištu.

Read more...