Naslovnica Poglavlje 2. Sloboda kretanja radnika

Poglavlje 2. Sloboda kretanja radnika

O čemu se pregovara?

Pravnom tekovinom za ovo poglavlje omogućava se građanima jedne države članice EU da rade u drugoj državi članici. Odnos prema tzv. radnicima migrantima EU mora biti isti kao prema domaćim radnicima kada su u pitanju uslovi rada, socijalne i poreske olakšice.

Sloboda kretanja radnika se svrstava među temeljne principe Evropske unije i jedno je od četiri slobode unutrašnjeg tržišta. Slobodno kretanje radnika je povezano s nizom pitanja, kao što su sloboda kretanja i boravka tokom zaposlenja u drugoj državi članici, kao i sa svim granama socijalnog osiguranja (penzijsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, osiguranje za slučaj nezaposlenosti i pravo na porodična primanja). To osnovno pravo radnika je utvrđeno članom 45. UFEU-a, uz slobodno kretanje robe, kapitala i usluga na evropskom jedinstvenom tržištu. Podrazumijeva ukidanje svakog oblika diskriminacije na temelju državljanstva u vezi sa zapošljavanjem, platom i ostalim uslovima rada i zaposlenja. Osim toga, tim članom je predviđeno i pravo radnika iz EU da prihvati ponudu za posao, da se slobodno kreće unutar zemlje, da boravi u njoj u svrhu zaposlenja i da pod određenim uslovima ostane i nakon toga.

Opštim načelima koja se odnose na pristup tržištu rada osigurava se nediskriminatorni odnos (na osnovu nacionalnosti, boravišta ili jezika) radnika koji su, u skladu sa zakonom, zaposleni u zemlji koja nije njihova zemlja porijekla. Određena prava takođe se odnose i na članove porodice radnika. Opšte načelo uključuje i osiguranje dodatnih penzijskih prava zaposlenih i samozaposlenih lica koja se kreću unutar Zajednice. Države članice takođe učestvuju u sistemu EURES (Evropske službe za zapošljavanje) kojim se omogućava bliža saradnja nacionalnih službi za zapošljavanje u cilju razmjene informacija o mogućnostima za zapošljavanje. Ova oblast pravne tekovine EU takođe podrazumijeva mehanizam koordinacije nacionalnih propisa o socijalnom osiguranju za osigurana lica i njihove članove porodice koji se kreću iz jedne države članice u drugu.

Poglavlje 2 - Radna grupa

Goran Jovetić

Pregovarač za klaster 2

Ministarstvo ekonomskog razvoja

.

Anđela Bašović

Šefica RG

Ministarstvo rada i socijalnog staranja andjela.basovic@mrss.gov.me

.

Melita Rastoder Ljaić

Sekretarka RG

Ministarstvo evropskih poslova melita.rastoder@mep.gov.me

.

 

 

Poglavlje 1 - Radna grupa

Ljiljana Simović

Pregovarač

Vukica Jelić

Šef RG

Melita Rastoder Ljaić

Sekretar RG

Radna grupa je formirana u aprilu 2013. Pregovaračica za ovo poglavlje je Ljiljana Simović, generalna direktorica Direktorata za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, šefica radne grupe je Vukica Jelić, državna sekretarka u Ministarstvu rada i socijlnog staranja. Kontakt osoba za radnu grupu je Melita Rastoder Ljaić šefica Grupe u Odsjeku za pristupanje EU iz Kancelarije za evropske integracije.

Radnu grupu čine 29 člana (18 iz državnih institucija i 11 iz civilnog sektora).

 

Dokumenta

POGLAVLJE 2 - PRESS

Nastaviti sa reformama i usklađivanjem zakonodavstva

0
U Briselu je, u hibridnom formatu, održan 13. sastanak Pododbora za inovacije, ljudske resurse, informatičko društvo i socijalnu politiku u okviru kojeg je diskutovano...

Sjutra 13. sastanak Pododbora za inovacije, ljudske resurse, informatičko društvo i socijalnu politiku

0
Trinaesti sastanak Pododbora za inovacije, ljudske resurse, informatičko društvo i socijalnu politiku, održaće se u četvrtak, 12. oktobra 2023. Sastanak će biti održan u...

Sjednice radnih grupa za pregovaračka poglavlja 2 i 19 – Poziv za učešće zainteresovanoj...

0
Konstitutivne sjednice pregovaračkih radnih grupa za pripremu i vođenje pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom u oblasti pravne tekovine koja se odnosi na pregovaračka...