Naslovnica Poglavlje 3. Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga

Poglavlje 3. Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga

O čemu se pregovara?

Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga je jedna od četiri slobode za funkcionisanje jedinstvenog tržišta EU.

Sloboda pružanja usluga omogućava funkcionisanje unutrašnjeg tržišta Evropske unije i obuhvata pravo osnivanja preduzeća u bilo kojoj državi članici Evropske unije. Osnivanje preduzeća znači pravo započinjanja i obavljanja djelatnosti u bilo kojoj državi članici.

Crnogorskim poslovnim subjektima (fizičkim ili pravnim licima) će, pristupanjem Crne Gore Evropskoj uniji, biti omogućeno slobodno pružanje usluga u svakoj državi članici Evropske unije, a da se, pri tom, u njima poslovno ne nastanjuju. Pružalac usluge moći će prekogranično pružati usluge koristeći se svojom profesionalnom titulom, bez dodatnog priznavanja kvalifikacija u toj državi članici. Država primalac može tražiti samo da pružalac usluge prijavi da će pružati usluge (pri čemu prilaže dokaze o državljanstvu, kvalifikacijama i bavljenjem privrednom djelatnošću u matičnoj državi).

Poglavlje 3 - Radna grupa

Goran Nikolić

Pregovarač

Svetlana Božović

Šef RG

Aleksandar Mašković

Sekretar RG

Radna grupa je formirana u septembru 2012. Pregovarač za ovo poglavlje je Goran Nikolić, generalni direktor Direktorata za industriju i preduzetništvo u Ministarstvu ekonomije, šefica Radne grupe je Svetlana Božović, načelnica u Direktoratu za multilateralnu i regionalnu trgovinsku saradnju i ekonomske odnose sa inostranstvom u Ministarstvu ekonomije. Kontakt osoba za Radnu grupu za ovo poglavlje je Aleksandar Mašković iz Kancelarije za evropske integracije.

Radnu grupu čini 30 članova (15 iz državnih institucija i 15 iz organizacija civilnog društva).

Poglavlje 3 - Radna grupa

Goran Jovetić

Pregovarač za klaster 2

Ministarstvo ekonomskog razvoja goran.jovetic@mer.gov.me

.

Ivona Savićević

Šefica RG

Ministarstvo ekonomskog razvoja ivona.savicevic@mer.gov.me

.

Vanja Banović

Sekretarka RG

Ministarstvo evropskih poslova vanja.banovic@mep.gov.me

.

Dokumenta

POGLAVLJE 3- PRESS

Crna Gora nastavila sa dobrim rezultatima na polju konkurencije i unutrašnjeg tržišta

0
Crna Gora je nastavila sa sprovođenjem reformi i zahvaljujući dobrim rezultatima bilježi značajan napredak u poglavljima koja se odnose na oblasti konkurencije i unutrašnjeg...

Obaveze u poglavlju 3 se ispunjavaju u kontinuitetu, jasni zadaci za privremeno zatvaranje poglavlja

0
„Imajući u vidu kompleksnost, kao i povezanost sa drugim pregovaračkim oblastima, obaveze u poglavlju 3 – Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga se...

Obnovljeno članstvo u još 11 radnih grupa za pregovore – nova energija za pristupanje EU

0
„Obnovljenim članstvom u još 11 radnih grupa za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, unosimo novu energiju i snažimo naše...