Naslovnica Poglavlje 30. Vanjski odnosi

Poglavlje 30. Vanjski odnosi

O čemu se pregovara?

Pravna tekovina za 30. poglavlje se najvećim dijelom sastoji od direktno primjenjivog zakonodavstva EU, koje uglavnom proizlazi iz višestranih i dvostranih obaveza Evropske unije u području trgovine, kao i iz velikog broja autonomnih trgovinskih mjera. Direktive iz područja izvoznih kredita i robe dvostruke namjene zahtijevaju prenošenje u nacionalno zakonodavstvo. Od zemalja kandidata zahtijeva se postepeno usklađivanje politika prema trećim zemljama i pozicija u međunarodnim organizacijama s politikama i stavovima koje prihvataju Evropska unija i njene države članice. Kada je riječ o zahtijevima u pogledu razvojne politike i humanitarne pomoći, od Crne Gore se očekuje da uskladi zakonodavstvo s pravnom tekovinom EU, međunarodnim obavezama koje prihvataju države članice EU i da obezbijedi kapacitete za učestvovanje u razvojnoj i humanitarnoj pomoći namijenjenoj zemljama u razvoju i najmanje razvijenim zemljama.

 

Poglavlje 30 - Radna grupa

Dušan Radonjić

Pregovarač

Aida Salagić

Šef RG

Nikoleta Milutinović

Sekretar RG

Radna grupa je formirana u aprilu 2013. Pregovarač za ovo poglavlje je Dušan Radonjić, generalni direktor Direktorata za multilateralnu i regionalnu trgovinsku saradnju i ekonomske odnose sa inostranstvom u Ministarstvu ekonomije. Šefica radne grupe je Aida Salagić Ceković, načelnica u Direktorata za multilateralnu i regionalnu trgovinsku saradnju i ekonomske odnose sa inostranstvom u Ministarstvu ekonomije. Kontakt osoba za radnu grupu je Nikoleta Milutinović Kancelarije za evropske integracije.

Radnu grupu čine 22 člana (20 iz državnih institucija i 2 iz civilnog sektora).

Ovo poglavlje se odnosi na zajedničku trgovinsku politiku EU, bilateralne sporazume s trećim zemljama, kao i razvojnu politiku i humanitarnu pomoć. Kada je riječ o trgovinskoj politici, EU nastoji da doprinese postepenom ukidanju ograničenja u međunarodnoj trgovini i stranim investicijama, kao i smanjenju carinskih i drugih trgovinskih prepreka. U oblasti bilateralnih sporazuma, od države kandidata se očekuje da sve svoje ugovore o slobodnoj trgovini, investicijama kao i ugovore o ekonomskim odnosima uskladi sa pravnom tekovinom EU. U području humanitarne pomoći i razvojne politike, zemlje članice treba da jačaju kapacitete za učestvovanje u razvojnoj i humanitarnoj pomoći namijenjenoj zemljama u razvoju i najmanje razvijenim zemljama. Takođe, od zemalja kandidata se zahtijeva da postepeno usklade svoju politiku prema trećim zemljama i njihovu poziciju u međunarodnim organizacijama s politikom i pozicijama koje je usvojila EU.

Poglavlje 30 - Radna grupa

Pregovarač

Aida Salagić

Šefica RG

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

Amina Bajrović Kuč

Sekretarka RG

Ministarstvo evropskih poslova

Radna grupa je formirana u aprilu 2013.

Ovo poglavlje se odnosi na zajedničku trgovinsku politiku EU, bilateralne sporazume s trećim zemljama, kao i razvojnu politiku i humanitarnu pomoć. Kada je riječ o trgovinskoj politici, EU nastoji da doprinese postepenom ukidanju ograničenja u međunarodnoj trgovini i stranim investicijama, kao i smanjenju carinskih i drugih trgovinskih prepreka. U oblasti bilateralnih sporazuma, od države kandidata se očekuje da sve svoje ugovore o slobodnoj trgovini, investicijama kao i ugovore o ekonomskim odnosima uskladi sa pravnom tekovinom EU. U području humanitarne pomoći i razvojne politike, zemlje članice treba da jačaju kapacitete za učestvovanje u razvojnoj i humanitarnoj pomoći namijenjenoj zemljama u razvoju i najmanje razvijenim zemljama. Takođe, od zemalja kandidata se zahtijeva da postepeno usklade svoju politiku prema trećim zemljama i njihovu poziciju u međunarodnim organizacijama s politikom i pozicijama koje je usvojila EU.

Dokumenta

POGLAVLJE 30 - PRESS

Crna Gora posvećena sprovođenju reformi u oblastima koje...

0
Na današnjem sastanku Pododbora za trgovinu, industriju, carine i poreze između EU i Crne Gore, održanom u Briselu, predstavnici crnogorskih institucija predstavili su rezultate...

Šesnaesti sastanak Pododbora za trgovinu, industriju, carine i...

0
Šesnaesti sastanak Pododbora za trgovinu, industriju, carine i poreze između EU i Crne Gore, održaće se u srijedu, 4. oktobra 2023, u Briselu, u...

Crna Gora posvećena ispunjavanju obaveza iz SSP-a

0
„Crna Gora ostaje posvećena ispunjavanju obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i ostvarivanju napretka u pregovaračkom procesu, bez obzira na političku neizvjesnost u...