Naslovnica Poglavlje 5. Javne nabavke

Poglavlje 5. Javne nabavke

O čemu se pregovara?

Sistem javnih nabavki čine još javno-privatno partnerstvo i koncesije. Projekti javno-privatnog partnerstva su projekti koji imaju za cilj zadovoljenje neke javne potrebe, odnosno projekti koji za cilj imaju pružanje javne usluge iz nadležnosti javne vlasti.

Javne nabavke u Evropskoj uniji obuhvataju skup djelovanja naručilaca iz država članica Evropske unije radi nabavke robe, pružanja usluga ili izvođenja radova. Naručioci podrazumijevaju javne naručioce, kao što su državne institucije, gradovi, opštine i sektorske naručioce koji obavljaju djelatnosti vodosnabdijevanja, snabdjevanja energijom, obezbjeđivanja saobraćajnih i poštanskih usluga.

 

Podoblasti?

Podoblasti u okviru poglavlja 5 su:

1. Opšti principi

2. Dodjela ugovora

3. Pravna zaštita i klasični sektor

4. Komunalni sektor

5. Koncesije

6. Rječnik javnih nabavki

7. Elektronske javne nabavke

8. Održive javne nabavke

9. Nabavke u oblasti odbrane

Kada je otvoreno poglavlje?

Pregovačko poglavlje 5 – Javne nabavke zvanično je otvoreno 18. decembra 2013. godine.

Mjerila za zatvaranje?

Crna Gora intenzivno radi na ispunjavanju evropskih standarda i stvaranju uslova za zatvaranje ovog poglavlja, kroz ispunjavanje završnih mjerila:

1. Crna Gora treba da uskladi svoj nacionalni okvir s pravnom tekovinom u svim oblastima javnih nabavki s posebnim naglaskom na koncesije, privatno-javno partnerstvo i javne nabavke za potrebe odbrane, u skladu sa zakonodavstvom EU u oblasti javnih nabavki i saglasno Ugovoru o funkcionisanju EU i drugim relevantnim odredbama pravne tekovine

2. Crna Gora treba da uspostavi adekvatne administrativne i institucionalne kapacitete na svim nivoima i preduzima mjere da osigura odgovarajuće sprovođenje i implementaciju nacionalnih zakona u ovoj oblasti blagovremeno prije ulaska

3. Crna Gora treba da demonstrira bilans rezultata fer i transparentnog sistema javnih nabavki koji obezbjeđuje vrijednost za novac, konkurentnost i jake mjere osiguranja protiv korupcije

Koje su aktivnosti u narednom periodu?

Fokus aktivnosti u narednom periodu će biti na usklađivanje sa pravnom tekovinom EU i implementacija Zakona o javno-privatnim partnerstvima i javnim nabavkama, zatim priprema detaljnog i sveobuhvatnog plana za odvijanje elektronskih javnih nabavki. Takođe predstoje aktivnosti u okviru funkcionisanja sistema pravnih lijekova, kao i administrativnih kapaciteta i uspostavljanje IT infrastrukture Državne komisije za kontrolu javnih nabavki.

Institucije /organizacije koje učestvuju u pregovaračkoj grupi?

Pregovarač za poglavlje 5, kao i šef Radne grupe su iz Ministarstva finansija, dok se kontakt osoba za Radnu grupu bira iz Kancelarije za evropske integracije.

Pored predstavnika Ministarstva finansija članovi Radne grupe su predstavnici sljedećih organa i organizacija: Uprava za javne nabavke, Ministarsvo saobraćaja i pomorstva, Državna revizorska institucija, NVO Institut alternativa, Montenegro biznis alijansa, Uprava za inspekcijske poslove, Zajednica opština Crne Gore, Unija poslodavaca Crne Gore, Agencija za sprječavanje korupcije, predstavnik Vlade Crne Gore, NVO Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore i Državna komisija za kontrolu javnih nabavki.

Koja je korist za Crnu Goru od ovog poglavlja?

Jedna od predrasuda građana i građanki Crne Gore u odnosu na EU jeste da će proces javnih nabavki ići na štetu građana, posebno ako se proširi mogućnost da više stranih kompanija učestvuju u tom procesu, da će preovladati interes tih kompanija, a ne javni interes, kao i da nije moguće ograničiti zloupotrebu javnih ovlašćenja na štetu javnog interesa u postojećim društveno-političkim okvirima.

Ali, kao što je već rečeno, EU je ustanovila određena načela (nediskriminacije, jednakog tretmana, transparentnosti, proporcionalnosti, uzajamnog uvažavanja) i standarde koji se moraju primjenjivati u svim postupcima javnih nabavki i jednako prema svim učesnicima tog postupka, a isti je pod priličnom pažnjom institucija EU, čime se značajno sužava prostor za zloupotrebe.

Poglavlje 5 - Radna grupa

Bojan Paunović

Pregovarač

mr Jelena Jovetić

Šef RG

Luka Dedić

Sekretar RG

Radna grupa je formirana u julu 2012. Pregovarač za ovo poglavlje je Bojan Paunović, generalni direktor Direktorata za budžet u Ministarstvu finansija, šefica radne je grupe mr Jelena Jovetić, generalna direktorica Direktorata za politiku javnih nabavki u Ministarstvu finansija. Kontakt osoba za radnu grupu je Luka Dedić iz Kancelarije za evropske integracije.

Radnu grupu čini 15 članova (10 iz državnih institucija i 5 iz civilnog sektora).

Cilj evropskog zakonodavstva na ovom području je osigurati davaocima usluga, isporučiocima roba i izvođačima radova mogućnost nadmetanja na javnim tenderima u državama članicama Evropske unije i jačanje ekonomskog razvoja i efikasnosti.

Dokumenta

POGLAVLJE 5 - PRESS

Dobri rezultati u poglavlju 5 – Javne nabavke

0
„Dobri rezultati u okviru pregovaračkog poglavlja 5 – Javne nabavke treba da budu dodatni impuls dinamizaciji aktivnosti na planu ispunjenja preostalih obaveza u ostalim...

Obnovljeno članstvo u još 11 radnih grupa za pregovore – nova energija za pristupanje EU

0
„Obnovljenim članstvom u još 11 radnih grupa za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, unosimo novu energiju i snažimo naše...

Crna Gora napreduje na polju konkurencije i unutrašnjeg tržišta, ali je potrebna bolja implementacija

0
Crna Gora je nastavila da napreduje u oblasti konkurencije i unutrašnjeg tržišta, posebno u dijelu usklađivanja zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU i jačanja institucija,...