Naslovnica Poglavlje 8. Konkurencija

Poglavlje 8. Konkurencija

O čemu se pregovara?

Politika tržišne konkurencije predstavlja osnov na kojem je formirana i počiva tržišna privreda jedne zemlje. Politika zaštite konkurencije zauzima jedno od najznačajnijih mjesta jer njeno efikasno sprovođenje doprinosi unapređenju ekonomije, razvoju i rastu broja privrednih društava, unapređenju ulaganja u istraživanje i razvoj novih proizvoda, privlačenju novih investicija, povećanje proizvodnje i izvoza.

Poštovanjem politike konkurencije, učesnici imaju priliku da funkcionišu pod jednakim uslovima na tržištu, tako da jedino mjerilo njihovog uspjeha postaje kvalitet. Kao rezultat zdravog nadmetanja, odnosno zdrave konkurencije, potrošači dobijaju veću ponudu, kao i kvalitetnije i jeftinije proizvode. Zahvaljujući poslovnom ambijentu koji podstiče politika konkurencije EU, nacionalne industrije postaju inovativnije, doprinoseći na taj način dinamičnom razvoju cjelokupne ekonomije.

 

Poglavlje 8 - Radna grupa

Biljana Jakić

Pregovarač

Miodrag Vujović

Šef RG

Marija Tripunović

Sekretar RG

Radna grupa je formirana u septembru 2012. Pregovarač za ovo poglavlje je Biljana Jakić, Generalna direktorica Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju u Ministarstvu ekonomije, šef radne grupe je Miodrag Vujović, Predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu konkurencije. Kontakt osoba za radnu grupu je Marija Tripunović iz Kancelarije za evropske integracije.

Radnu grupu čini 24 člana (18 iz državnih institucija i 6 iz civilnog sektora).

Države članice Evropske unije usaglasile su zajednička pravila koja svim učesnicima omogućuju ravnopravan položaj u tržišnoj utakmici. Pravna tekovina EU koja se odnosi na konkurenciju obuhvata politiku zaštite konkurencije i kontrolu državne pomoći. To podrazumijeva pravila i procedure za suzbijanje povreda pravila ponašanja učesnika na tržištu (restriktivne sporazume između preduzeća, zloupotrebu dominantnog položaja i praćenje koncentracije učesnika na tržištu), kao i dodjelu nedozvoljene državne pomoći koja za rezultat ima stavljanje određenih učesnika u povoljniji položaj.

Poglavlje 8 - Radna grupa

Milena Lipovina Božović

Pregovaračica

Ministarstvo ekonomskog razvoja

Jasna Vujović

Šefica RG

Ministarstvo ekonomskog razvoja

Luka Dedić

Sekretar RG

Kancelarija za evropske integracije

Radna grupa za pregovaračko poglavlje 8 – Konkurencija formirana je u septembru 2012, a u novom sastavu funkcioniše od marta 2022. godine. 

Dokumenta

POGLAVLJE 8 - PRESS

Vlada donijela nove odluke o obrazovanju deset pregovaračkih radnih grupa

0
Vlada je na današnjoj sjednici donijela nove odluke o obrazovanju pregovaračkih radnih grupa za deset pregovaračkih poglavlja. U pitanju su pregovaračke radne grupe za...

Zaštita konkurencije ključna za unapređenje ekonomije

0
„Napredak konstatovan u Izvještaju o Crnoj Gori za 2021. dobra je osnova za ključni iskorak na planu sprovođenja zakonodavnog okvira u izazovnoj oblasti konkurencije“,...

Crna Gora napreduje na polju konkurencije i unutrašnjeg tržišta, ali je potrebna bolja implementacija

0
Crna Gora je nastavila da napreduje u oblasti konkurencije i unutrašnjeg tržišta, posebno u dijelu usklađivanja zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU i jačanja institucija,...