Naslovnica Poglavlje 28. Zaštita potrošača i zdravlja

Poglavlje 28. Zaštita potrošača i zdravlja

O čemu se pregovara?

Poglavlje 28 sastoji se iz dvije velike oblasti: zaštite potrošača i zaštite javnog zdravlja. Cilj politike zaštite potrošača je zaštita ekonomskih interesa potrošača, bezbjednost proizvoda, pružanje pune informacije o robi i uslugama, edukacija potrošača o njihovim pravima, kao i obezbjeđenje pravnog lijeka u slučaju kršenja potrošačkog prava. Potrošačko zakonodavstvo EU nudi mogućnost vansudskog rješavanja sporova, pravo na obeštećenje, pravo na jednostrani raskid ugovora i doprinosi sveukupnom jačanju svijesti potrošača i sigurnom tržištu EU za sve potrošače. Zaštita potrošača je područje javnog interesa i u funkciji je osiguranja kvaliteta života svih građana Evropske unije.

Zaštita zdravlja, kao druga oblast poglavlja 28, odnosi se na usklađivanje pristupa politici javnog zdravlja među državama članicama Evropske unije. Zajednička politika ostvaruje se kroz unapređenje zdravlja i nadzor nad ostvarivanjem ciljeva zdravstvene politike, kroz borbu protiv zaraznih bolesti, rijetkih bolesti i raka, sprječavanje bolesti zavisnosti od droge, duvana i alkohola i nezgoda uzrokovanih korišćenjem alkohola, kao i bolesti povezanih sa zagađenjem okoline, a takođe i sposobnost brzog i usklađenog djelovanja u slučajevima opšte opasnosti po zdravlje.

 

Podoblasti?

Zaštita potrošača obuhvata oblasti ekonomskih interesa potrošača i bezbjednost proizvoda, a javno zdravlje obuhvata podoblasti: zarazne bolesti, kontola duvana, krv, organe, tkiva i ćelije (SOHO legislativa), mentalno zdralje, ishranu, zdravstvene nejednakosti.

Kada je otvoreno poglavlje?

Poglavlje 28 – Zaštita potrošača i zdravlja je otvoreno 16. decembra 2014. godine.

Mjerila za zatvaranje?

Crna Gora u okviru ovog poglavlja ima tri završna mjerila od kojih se jedno odnosi na zaštitu potrošača, a dva na zaštitu javnog zdravlja:

1. Da Crna Gora izmijeni Zakon o opštoj bezbjednosti proizvoda i Zakon o zaštiti potrošača u cilju daljeg usklađivanja svog zakonodavstva u oblasti zaštite potrošača, posebno s Direktivom 2011/83/EU o pravima potrošača i dokaže da će biti uspostavljene adekvatne administrativne strukture i kapaciteti radi ispravnog sprovođenja zakonodavstva do dana pristupanja

2. Da Crna Gora pokaže usklađenost s pravnom tekovinom u oblasti zaraznih bolesti i obezbijedi odgovarajuće institucionalne, tehničke i administrativne kapacitete do dana pristupanja, da bi se ta pravna tekovina sprovela i ispunile obaveze izvještavanja i koordinacije s EU u cilju rješavanja ozbiljnih prekograničnih prijetnji zdravlju

3. Da Crna Gora usvoji zakone kojima se postiže usklađenost s pravnom tekovinom koja se odnosi na materije ljudskog porijekla, naročito u pogledu organa, reproduktivnih ćelija i izvještavanja o ozbiljnim neželjenim događajima i reakcijama. Da Crna Gora pokaže da će imati adekvatne administrativne kapacitete da pravilno sprovodi i izvršava zakone u oblasti krvi, tkiva, ćelija i organa do dana pristupanja

Koje su aktivnosti u narednom periodu?

Značajan dio obaveza definisanih u završnim mjerilima je završen. Svakako, u skladu s pregovaračkim dokumentima i u cilju ispunjenja preporuka Evropske komisije, u narednom periodu pred Crnom Gorom je dalje usaglašavanje s pravnom tekovinom o zaštiti potrošača (donošenje Zakona o turizmu u ugostiteljstvu i Zakona o potrošačkim kreditima), usklađivanje u oblasti SoHO i kontinuirano jačanje sprovedbenih kapaciteta.

Institucije /organizacije koje učestvuju u pregovaračkoj grupi?

U radu Radne grupe za pregovaračko poglavlje 28 učestvuju sljedeće institucije: Kancelarija za evropske integracije, Ministarstvo ekonomije, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Ministarstvo održivog razvoja i turizma,

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Ministarstvo javne uprave, Uprava za inspekcijske poslove, Institut za javno zdravlje, Fond za zdravstveno osiguranje, Centralna banka Crne Gore, Agencija za nadzor osiguranja, Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Regulatorna agencija za energetiku, Unija poslodavaca, Savez sindikata, Privredna komora Crne Gore, Univerzitet Crne Gore, Zajednica opština, NVO ,,Centar za zaštitu potrošača – CEZAP’’, NVO ,,Prona – Fondacija za promovisanje nauke’’, NVO ,,Centar za građansko obrazovanje’’ i NVO ,,Juventas’’.

Koja je korist za Crnu Goru od ovog poglavlja?

Sigurniji potrošač – Primjenom evropskih standarda zaštite potrošača će se omogućiti da crnogorski potrošači uživaju jednaka prava, kao i evropski potrošači. To rezultira većim stepenom bezbjednosti proizvoda na tržištu, a time i bolju zaštitu fizičkog i mentalnog zdravlja potrošača, zaštitu prava potrošača pri kupovini proizvoda i usluga na tržištu. Visoki standardi zaštite potrošača će doprinijeti većem povjerenju potrošača u trgovce i tržište, ojačati njihovu ulogu u tržišnoj areni i osigurati veću brigu za interese potrošača, što u krajnjem doprinosi opštem kvalitetu života. Time potrošač postaje indirektni regulator razvoja privrede i na taj način utiče na poslovnu politiku privrednika, podstiče konkurentnost i stvara podsticajno okruženje na tržištu.

Zdravstveno – sigurnosni nadzor nad tržištem –u EU funkcioniše Sistem brze razmjene službenih obavještenja o proizvodima koji predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost potrošača (RAPEX), koja se simbolično naziva i ,,Bezbjednosni prolaz’’. Sistem služida sepodigneopšti nivo bezbjednosti proizvoda, sprječavanjem prodaje i povlačenjem s tržišta proizvoda koji predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost potrošača. Do dana pristupanja, Crna Gora ne može da koristi ovaj sistem, ali je razvila svoj nacionalni sistem za brzu razmjenu informacija, koji je pandan evropskom i koji je u funkciji od 2011. i služi da nadležna tijela i potrošači na jednom mjestu mogu vidjeti koji su proizvodi i zbog čega okaraterisani kao opasni i djelovati.

Vansudsko rješavanje sporova – Razvoj sistema vansudskog rješavanja sporova omogućava potrošaču da brže, jeftinije i efikasnije riješi spor sa trgovcem, što, svakako, predstavlja povoljnost i za trgovca. S druge strane, ovaj način rješavanja potrošačkih sporova rasterećuje sudove i omogućava veću efikasnost pravosuđa.

Zarazne bolesti – Crna Gora je uspostavila saradnju s Institutom za javno zdravlje „Robert Koh” iz Berlina u cilju unapređenja nadzora nad zaraznim bolestima i rane razmjene epidemioloških informacija među higijensko-epidemiološkim službama domova zdravlja i Instituta za javno zdravlje Crne Gore. Rezultat saradnje je redovna dvonedjeljna epidemiološka telekonferencija EpiTel na kojoj se sumiraju epidemiološka dešavanja u državi i regionu i istovremeno prave planovi zajedničkih aktivnosti na polju suzbijanja zaraznih bolesti i prekograničnih javno-zdravstvenih prijetnji za naredni period.

Pušenje –zabranom pušenja na javnim zatvorenim prostorima postiže se veća zaštita nepušača od pasivnog pušenja i zaštita svakodnevnog životnog okruženja od duvanskog dima kao jednog od glavnih rizičnih faktora za razvoj hroničnih nezaraznih bolesti.

Rano otkrivanje raka – Uvođenjem ispitivanja za rano otkrivanje raka dojke, raka debelog crijeva i raka grlića materice, te hitnom intervencijom odgovarajućim postupcima liječenja sprečavaju se prerane smrti od raka i spašavaju životi. U Crnoj Gori se u kontinuitetu sprovode preventivni pregledi za rano otrkivanje raka debelog crijeva, raka grlića materice i raka dojke od 2011.

Poglavlje 28 - Radna grupa

Biljana Jakić

Pregovarač

Rada Marković

Šef RG

Luka Dedić

Sekretar RG

Radna grupa je formirana u januaru 2013. Pregovaračica za ovo poglavlje je Biljana Jakić, generalna direktorica Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju u Ministarstvu ekonomije, šefica radne grupe je Rada Marković, pomoćnica direktora Uprave za inspekcijske poslove. Kontakt osoba za radnu grupu je Luka Dedić iz Kancelarije za evropske integracije.

Radnu grupu čini 27 članova (18 iz državnih institucija i 9 iz civilnog sektora).

Dokumenta

POGLAVLJE 28 - PRESS

Obnovljeno članstvo u još 11 radnih grupa za pregovore...

0
„Obnovljenim članstvom u još 11 radnih grupa za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, unosimo novu energiju i snažimo naše...

Crna Gora napreduje na polju konkurencije i unutrašnjeg...

0
Crna Gora je nastavila da napreduje u oblasti konkurencije i unutrašnjeg tržišta, posebno u dijelu usklađivanja zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU i jačanja institucija,...

Konstatovan napredak Crne Gore u oblastima unutrašnjeg tržišta...

0
Crna Gora je tokom protekle godine nastavila da ostvaruje napredak u oblastima unutrašnjeg tržišta i konkurencije, ocijenjeno je na 11. sastanku Pododbora između Crne...