Naslovnica Poglavlje 10. Informatičko društvo i mediji

Poglavlje 10. Informatičko društvo i mediji

O čemu se pregovara?

Posljednje tri decenije obilježila je ekspanzija elektronskih komunikacija i digitalizacija društva. U skladu s novim tehnološkim trendovima, Evropska unija razvija nove politike kako bi svim korisnicima i kompanijama obezbijedila jednak i pošten pristup novim digitalnim i elektronskim uslugama. Pravna tekovina EU kojom su definisane smjernice za oblast elektronskih komunikacija, usluga informatičkog društva i audiovizuelne politike predstavlja 10. pregovaračko poglavlje – Informatičko društvo i mediji.

Informatičko društvo obuhvata usluge informatičkog društva i elektronske komunikacije. Pravna tekovina ovog dijela poglavlja doprinosi razvoju informatičkih usluga, stvara preduslove za smanjenje digitalnog jaza i omogućava efikasno funkcionisanje tržišta u skladu s tehnološkim napretkom, obezbjeđuje širokopojasni pristup internetu i ostalim elektronskim uslugama (e-uprava, e-zdravstvo, e-potpis, e-trgovina…), kao i standarde za informacionu bezbjednost. Cilj EU u ovoj oblasti je da korisnicima osigura usluge po povoljnim cijenama (telefon, faks, pristup internetu, besplatni hitni pozivi) uz stimulaciju tržišne utakmice i smanjenje dominacije monopola koji se odražavaju na određene usluge (npr. pristup internetu velike brzine).

Zahvaljujući razvoju i dostupnošću interneta, osim tradicionalnih medija, širi se djelatnost proizvodnje i pružanja AMV usluga i stvaraju se nove vrste digitalnih i elektronskih publikacija i platformi. Pravila pružanja i standardi proizvodnje AVM usluga, način emitovanja, produkcija, promovisanje zajedničkih vrijednosti, kulturni diverzitet, medijska pismenost, pluralizam, zaštita osjetljivih kategorija od neprimjerenih sadržaja su pitanja o kojima pregovoramo u ovoj oblasti poglavlja 10. Imajući u vidu da je sloboda izražavanja postulat svih modernih i demokratskih društava, ovo poglavlje obezbjeđuje standarde slobodnih, nepristrasnih i profesionalnih elektronskih medija.

 

Poglavlje 10 - Radna grupa

Anđelko Lojpur

Pregovarač

Ružica Mišković

Šef RG

Melita Rastoder Ljaić

Sekretar RG

Radna grupa je formirana u novembru 2012. Pregovarač za ovo poglavlje je Anđelko Lojpur, profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, šefica radne grupe je Ružica Mišković, načelnica Direkcije za međunarodnu saradnju i EU integracije u Ministarstvu javne uprave. Kontakt osoba za radnu grupu je Melita Rastoder Ljaić iz Kancelarije za evropske integracije.

Radnu grupu čini 28 članova (20 iz državnih institucija i 8 iz civilnog sektora).

Poglavlje 10 - Radna grupa

Šućo Orahovac

Pregovarač

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Šef RG

Melita Rastoder Ljaić

Sekretarka RG

Kancelarija za evropske integracije

Radna grupa za pregovaračko poglavlje 10 – Informatičko društvo i mediji formirana je u novembru 2012.

Dokumenta

POGLAVLJE 10 - PRESS

Uspješno završena ekspertska misija na temu nezavisnih i regulatornih tijela

0
Završnim sastankom okončana je misija Evropske komisije o nezavisnim i regulatornim tijelima koja će omogućiti sveobuhvatnu procjenu institucionalnog okvira nezavisnih nadzornih ili regulatornih institucija....

Peer review misija Evropske komisije u Crnoj Gori od 5. do 9. decembra

0
Peer review misija Evropske komisije boraviće u Crnoj Gori od 5. do 9. decembra, s ciljem analize institucionalnog okvira nezavisnih nadzornih ili regulatornih institucija, radi procjene...

Mašković: Institucije odlučne da ostvare kredibilne rezultate

0
„U skladu sa novom metodologijom koju je Crna Gora prihvatila, naš ključni prioritet ostaje postizanje mjerljivih rezultata u poglavljima 23 i 24, uprkos aktuelnoj...