Naslovnica Poglavlje 10. Informatičko društvo i mediji

Poglavlje 10. Informatičko društvo i mediji

O čemu se pregovara?

Posljednje tri decenije obilježila je ekspanzija elektronskih komunikacija i digitalizacija društva. U skladu s novim tehnološkim trendovima, Evropska unija razvija nove politike kako bi svim korisnicima i kompanijama obezbijedila jednak i pošten pristup novim digitalnim i elektronskim uslugama. Pravna tekovina EU kojom su definisane smjernice za oblast elektronskih komunikacija, usluga informatičkog društva i audiovizuelne politike predstavlja 10. pregovaračko poglavlje – Informatičko društvo i mediji.

Informatičko društvo obuhvata usluge informatičkog društva i elektronske komunikacije. Pravna tekovina ovog dijela poglavlja doprinosi razvoju informatičkih usluga, stvara preduslove za smanjenje digitalnog jaza i omogućava efikasno funkcionisanje tržišta u skladu s tehnološkim napretkom, obezbjeđuje širokopojasni pristup internetu i ostalim elektronskim uslugama (e-uprava, e-zdravstvo, e-potpis, e-trgovina…), kao i standarde za informacionu bezbjednost. Cilj EU u ovoj oblasti je da korisnicima osigura usluge po povoljnim cijenama (telefon, faks, pristup internetu, besplatni hitni pozivi) uz stimulaciju tržišne utakmice i smanjenje dominacije monopola koji se odražavaju na određene usluge (npr. pristup internetu velike brzine).

Zahvaljujući razvoju i dostupnošću interneta, osim tradicionalnih medija, širi se djelatnost proizvodnje i pružanja AMV usluga i stvaraju se nove vrste digitalnih i elektronskih publikacija i platformi. Pravila pružanja i standardi proizvodnje AVM usluga, način emitovanja, produkcija, promovisanje zajedničkih vrijednosti, kulturni diverzitet, medijska pismenost, pluralizam, zaštita osjetljivih kategorija od neprimjerenih sadržaja su pitanja o kojima pregovoramo u ovoj oblasti poglavlja 10. Imajući u vidu da je sloboda izražavanja postulat svih modernih i demokratskih društava, ovo poglavlje obezbjeđuje standarde slobodnih, nepristrasnih i profesionalnih elektronskih medija.

 

Poglavlje 10 - Radna grupa

Anđelko Lojpur

Pregovarač

Ružica Mišković

Šef RG

Melita Rastoder Ljaić

Sekretar RG

Radna grupa je formirana u novembru 2012. Pregovarač za ovo poglavlje je Anđelko Lojpur, profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, šefica radne grupe je Ružica Mišković, načelnica Direkcije za međunarodnu saradnju i EU integracije u Ministarstvu javne uprave. Kontakt osoba za radnu grupu je Melita Rastoder Ljaić iz Kancelarije za evropske integracije.

Radnu grupu čini 28 članova (20 iz državnih institucija i 8 iz civilnog sektora).

Poglavlje 10 - Radna grupa

Bojana Bošković

Pregovaračica za klaster 3

Ministarstvo finansija bojana.boskovic@mf.gov.me

.

Ružica Mišković

Šefica RG

Ministarstvo javne uprave ruzica.miskovic@mju.gov.me

.

Melita Rastoder Ljaić

Sekretarka RG

Ministarstvo evropskih poslova melita.rastoder@mep.gov.me

.

Dokumenta

POGLAVLJE 10 - PRESS

Nastaviti sa reformama i usklađivanjem zakonodavstva

0
U Briselu je, u hibridnom formatu, održan 13. sastanak Pododbora za inovacije, ljudske resurse, informatičko društvo i socijalnu politiku u okviru kojeg je diskutovano...

Sjutra 13. sastanak Pododbora za inovacije, ljudske resurse, informatičko društvo i socijalnu politiku

0
Trinaesti sastanak Pododbora za inovacije, ljudske resurse, informatičko društvo i socijalnu politiku, održaće se u četvrtak, 12. oktobra 2023. Sastanak će biti održan u...

Uspješno završena ekspertska misija na temu nezavisnih i regulatornih tijela

0
Završnim sastankom okončana je misija Evropske komisije o nezavisnim i regulatornim tijelima koja će omogućiti sveobuhvatnu procjenu institucionalnog okvira nezavisnih nadzornih ili regulatornih institucija....