IPA I

Finansijska perspektiva 2007–2013 (IPA I) – uvodne informacije

Evropska unija je tokom perioda 2007-2013 kroz nacionalnu alokaciju Ipe I podržala proces pristupanja Crne Gore EU u okviru pet komponenti:

I komponenta – Podrška tranziciji i jačanje institucija

II komponenta – Prekogranična saradnja

III komponenta – Regionalni razvoj

IV komponenta – Razvoj ljudskih resursa

V komponenta – Poljoprivreda i ruralni razvoj

U okviru finansijske perspektive 2007–2013, Evropska komisija je za Crnu Goru opredijelila ukupno 235 miliona eura usmjerenih kroz I, II, III, IV i V komponentu.

Više informacija o programu možete naći na sajtu: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/funding-by-country/montenegro_en