Naslovnica Poglavlje 4. Sloboda kretanja kapitala

Poglavlje 4. Sloboda kretanja kapitala

O čemu se pregovara?

Pravna tekovina Evropske unije u oblasti slobode kretanja kapitala odnosi se na na direktna ulaganja, ulaganja u nekretnine, poslove s hartijama od vrijednosti, poslove s udjelima u investicionim fondovima, kreditne poslove, depozitne poslove, plaćanja na osnovu ugovora o osiguranju, jednostrani prenos imovine. Tekuća plaćanja odnose se na tekuće poslove, tj. poslove zaključene između rezidenata i nerezidenata čija namjera nije prenos kapitala. Ovo pregovaračko poglavlje propisuje pravila slobodnog kretanja kapitala među državama članicama Unije. Ona obuhvataju zabranu svih restrikcija u kretanjima kapitala i plaćanjima, kako unutar država članica Evropske unije, tako i između država članica i trećih država. Pritom, postoje određeni izuzeci koji su, prvenstveno, vezani za poreze, sprečavanje pranja novca, finansiranje terorizma i sl. Ovo poglavlje pravne tekovine sadrži i pravila za prekogranična ulaganja u sektor finansijskih usluga i prava vlasništva nad nekretninama izvan nacionalnih okvira, a unutar Evropske unije. U ovom poglavlju pregovara se u oblastima kretanja kapitala, nekretnina, poljoprivrednog zemljišta, finansijskog tržišta i finansijskog kriminala.

 

Podoblasti?

Podoblasti u okviru poglavlja 4 su:

1. Kretanje kapitala i plaćanja

2. Platni promet

3. Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma

Kada je otvoreno poglavlje?

Pregovaračko poglavlje 4 – Sloboda kretanja kapitala zvanično je otvoreno 24. juna 2014. godine.

Mjerila za zatvaranje?

Crna Gora intenzivno radi na ispunjavanju evropskih standarda i stvaranju uslova za zatvaranje ovog poglavlja koja se odnose na:

1. Usklađivanje cjelokupnog zakonodavstva s pravnom tekovinom EU, demonstriranje da će biti u mogućnosti da se implementuje danom pristupanja i osiguranje za otklanjanje preostalih ograničenja u kretanju kapitala

2. Uskladiti Zakon o platnom sistemu i demonstrirati da će biti u mogućnosti da implementira regulative 924/2009 i 260/2012

3. U oblastima pranja novca i finansiranja terorizma kompletirati usklađivanje s pravnom tekovinom i osigurati kroz bilans rezultata adekvatne administrativne kapacitete za sprovođenje pravne tekovine

Koje su aktivnosti u narednom periodu?

Fokus aktivnosti u narednom periodu će biti usklađivanje sa pravnom tekovinom EU o kretanju kapitala i plaćanjima, uključujući i sticanje imovinskih prava, kao i platnih sistema, zatim osnaživanje institucionalnih kapaciteta za vršenje provjera svih subjekata koji podnose izvještaje, poboljšanje saradnje između svih subjekata, kao i kvalitet izvještavanja, obezbjeđivanje nezavisnosti i efikasnost relevantnih institucija.

Takođe, potrebno je uzeti u obzir potencijalne rizike od pranja novca povezane sa investitorskim šemama u nacionalnoj procjeni rizika, zasnivajući to na pravilima EU protiv pranja novca, kao i da preduzeti neophodne mjere u cilju ublažavanja tih rizika.

Institucije /organizacije koje učestvuju u pregovaračkoj grupi?

Pregovarač za poglavlje 4, kao i šef Radne grupe su iz Centralne banke Crne Gore, dok se kontakt osoba za Radnu grupu bira iz Kancelarije za evropske integracije.

Pored predstavnika Centralne banke Crne Gore članovi Radne grupe su predstavnici sljedećih organa i organizacija: Ministarstvo finansija, Uprava policije – Sektor za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, Komisija za tržište kapitala i Agencija za nadzor osiguranja.

Koja je korist za Crnu Goru od ovog poglavlja?

Sloboda kretanja kapitala građanima Crne Gore omogućiće obavljanje širokog spektra djelatnosti u inostranstvu: otvaranje bankovnih računa u inostranim bankama, kupovinu akcija stranih preduzeća, investiranje, kupovinu nekretnina, a biće im omogućen i veći izbor finansijskih institucija s kojima žele da posluju. Za preduzeća ova sloboda podrazumijeva mogućnost investiranja i sticanja prava vlasništva nad stranim privrednim društvima, kao i ostvarivanje aktivne uloge u njihovom upravljanju.

Privrednim društvima koja se bave finansijskim uslugama, sloboda kretanja kapitala omogućava uspješno obavljanje prekograničnih aktivnosti. Efikasnost sektora finansijskih usluga bila bi narušena u slučaju postojanja restrikcija u kretanju kapitala među državama članicama Unije.

Poglavlje 4 - Radna grupa

Nikola Fabris

Pregovarač

Marijana Mitrović

Šef RG

Luka Dedić

Sekretar RG

Radna grupa je formirana u decembru 2012. Pregovarač za ovo poglavlje je Nikola Fabris, viceguverner Centralne banke Crne Gore, šefica radne grupe je Marijana Mitrović, direktorica sektora za finansijsku stabilnost, istraživanje i statistiku u  Centralnoj banci Crne Gore. Kontakt osoba za radnu grupu je Luka Dedić iz Kancelarije za evropske integracije.

Radnu grupu čine 15 članova (nema predstavnika civilnog sektora).

Slobodno kretanje kapitala omogućava protok sredstava unutar Evropske unije, olakšava prekograničnu trgovinu, doprinosi mobilnosti radnika, olakšava prikupljanje kapitala potrebnog za započinjanje poslovanja i rast privrednih subjekata i funkcionisanje integrisanog, otvorenog i efikasnog unutarnjeg tržišta, što je od interesa za sve građane Evropske unije.

Dokumenta

POGLAVLJE 4- PRESS

Obnovljeno članstvo u još 11 radnih grupa za pregovore – nova energija za pristupanje EU

0
„Obnovljenim članstvom u još 11 radnih grupa za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, unosimo novu energiju i snažimo naše...

Crna Gora napreduje na polju konkurencije i unutrašnjeg tržišta, ali je potrebna bolja implementacija

0
Crna Gora je nastavila da napreduje u oblasti konkurencije i unutrašnjeg tržišta, posebno u dijelu usklađivanja zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU i jačanja institucija,...

Konstatovan napredak Crne Gore u oblastima unutrašnjeg tržišta i konkurencije

0
Crna Gora je tokom protekle godine nastavila da ostvaruje napredak u oblastima unutrašnjeg tržišta i konkurencije, ocijenjeno je na 11. sastanku Pododbora između Crne...