Naslovnica Press info Press Pregovori o pristupanju Izvještaj EK konstatovao napredak u poglavlju 4 - Sloboda kretanja kapitala

Izvještaj EK konstatovao napredak u poglavlju 4 – Sloboda kretanja kapitala

„U poglavlju 4–Sloboda kretanja kapitala ostvaren je jasan napredak u regulatornom i konceptualnom smislu, što je konstatovano i u Izvještaju o Crnoj Gori za 2021, čime građani dobijaju bolje uslove za korišćenje usluga platnog prometa u Crnoj Gori kroz visok stepen usklađenosti sa EU pravnom tekovinom“, kazala je šefica Radne grupe za to poglavlje, Marijana Mitrović Mijatović na danas održanoj konstitutivnoj sjednici Radne grupe za to poglavlje.

Ona je istakla da će usaglašavanje sa evropskim zakonodavstvom u ovoj oblasti dodatno povećati transparentnost i konkurentnost na tržištu, bolju informisanost i zaštitu potrošača, stvoriti uslove za inovacije na tržištu elektronskih plaćanja, obezbijediti sigurnija plaćanja, kao i uvesti nove pružaoce platnih usluga što će sve u krajnjem rezultirati smanjenjem troškova plaćanja i dovesti do krajnjih benifita za građanje a to su niže naknade i provizije za platne usluge. Dodatno, kako je istakla, članstvom u EU, građani će dobiti jednake uslove i tarife za korišćenje platnih usluga kao u državama članicama, čime će korišćenje Eura dobiti svoju punu upotrebnu vrijednost.

„Crna Gora će, pristupanjem jedinstvenom tržištu u oblasti slobode kretanja kapitala, dodatno unaprijediti status atraktivne destinacije za strane investitore kroz uklanjanje postojećih administrativnih i regulatornih barijera, što će povećati konkurentnost, stvoriti dodatni priliv zdravog kapitala na naše tržište i otvoriti „vrata“ za pokretanje novih investicija u raznim sektorima, a samim tim i pozitivno uticati na otvaranje novih radnih mjesta“, kazala je Mitrović Mijatović.

Članovi Radne grupe su razmotrili tekuće i planirane aktivnosti u okviru Mape puta za ispunjenje završnih mjerila u ovom poglavlju i dogovorili dinamiku izvršenja obaveza u narednom periodu.

Radna grupa za poglavlje 4 je formirana 4. oktobra i broji 20 članova.

SEKTOR ZA INFORMISANJE JAVNOSTI O EVROPSKOJ UNIJI I PROCESU PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

Saopštenja

Raspisan četvrti Poziv za projekte prekogranične saradnje sa Albanijom

0
Ministarstvo finansija i Ministarstvo evropskih poslova Crne Gore, u saradnji sa Delegacijom EU,  na današnjoj konferenciji za medije, zvanično su predstavili četvrti Poziv za...

Miler: Odlučan i opipljiv napredak u vladavini prava hitno potreban u 2023. godini

0
„Crna Gora mora da se refokusira na put pristupanja EU. Nakon jednog broja zabrinjavajućih odluka koje su donešene u prethodnoj godini suprotno savjetima Evropske...

Dvanaesti sastanak Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost

0
Dvanaesti sastanak Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost između predstavnika Crne Gore i Evropske komisije održaće se 22. i 23. marta 2023. u Podgorici,...

3,2 miliona eura podrške Evropske unije za prekograničnu saradnju Crne Gore i Kosova

0
Deset novih prekograničnih projekata podržano je od strane Evropske unije kroz IPA Program prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo sa 3,2 miliona eura. Zajedničke...

Premijer Abazović na Kolegijumu za pregovore: Vraćamo poziciju glavnog pregovarača

0
„U što skorijem roku ćemo unaprijediti mehanizme za koordinaciju procesa pristupanja EU, vratiti poziciju glavnog pregovarača i zaokružiti formiranje pregovaračke strukture. To je ključno...