Naslovnica Poglavlje 25. Nauka i istraživanje

Poglavlje 25. Nauka i istraživanje

O čemu se pregovara?

Iako usklađivanje nije neophodno, Crna Gora ima svoj nacionalni zakonodavni i strateški okvir u ovoj oblasti i on je uređen: Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti, Zakonom o inovativnoj djelatnosti, Strategijom inovativne djelatnosti 2016-2020 s Akcionim planom i Strategijom naučnoistraživačke djelatnosti 2017-2021. s Akcionim planom. Crna Gora je kreirala novi strateški okvir Strategijom pametne specijalizacije – S3 (2019-2024) koja se zasniva na dostupnim resursima i potencijalu Crne Gore za njihovo korišćenje, identifikaciji konkurentnih prednosti i tehnološkoj specijalizaciji kao temelju budućih inovativnih aktivnosti.

 

Kada je poglavlje otvoreno i privremeno zatvoreno?

Pregovaračko poglavlje 25 Nauka i istraživanje privremeno je otvoreno i privremeno zatvoreno 18. decembra 2012. godine bez mjerila za otvaranje i zatvaranje poglavlja.

Institucije /organizacije koje učestvuju u Radnoj grupi?

Institucije i organizacije koje učestvuju u radu radne grupe su Ministarstvo nauke, Kancelarija za evropske integracije, Zavod za statistiku Crne Gore, skupštinski Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, Univerzitet Crne Gore, Univerzitet Donja Gorica, Uzniverzitet Mediteran, Unija poslodavaca Crne Gore, Klinički centar Crne Gore, Centar za ekotoksikološka ispitivanja,Privredna komora Crne Gore, Nevladina organizacija Centar za helenske studije, Nevladina organizacija PRONA Fondacija za promovisanje nauke i Nevladina organizacija Centar za građansko obrazovanje.

Koja je korist za Crnu Goru od ovog poglavlja?

Crna Gora realizuje međunarodne programe i projekte saradnje: Međunarodne agencije za atomsku energiju – IAEA (od 2006)NATO Naučnog programa za mir i bezbjednost – NATO SpS (od 2006); Evropske organizacije za nuklearna istraživanja – CERN (od 2007); COST Programa (od 2011); EUREKA Programa (od 2012); Predpristupnog instrumenta IPA (od 2012); Međunarodnog centra za genetski inženjering i biotehnologiju – ICGEB (od 2012); HORIZONT-a 2020 (od 2014); Organizacije Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj – UNIDO (kroz UNDAF – Okvir za razvojnu pomoć Crnoj Gori 2017-2021) i Udruženog istraživačkog centra – JRC; LHC eksperimenata u CERN-u, na osnovu Memoranduma o razumijevanju za održavanje i funkcionisanje CMS detektora, koji su zaključili Vlada Crne Gore i CERN (2017); Evropske organizacije za molekularnu biologiju – EMBO i pristupila Evropskoj laboratoriji za molekularnu biologiju – EMBL (2018); Evropskog društvenog istraživanja Evropskog konzorcijuma istraživačkih infrastruktura (ESS-ERIC) (2018).

Crna Gora je imala lidersku ulogu u kreiranju nove velike istraživačke infrastrukture, Međunarodnog insitituta za održive tehnologije na prostoru Jugoistočne Evrope (SEEIIST) – „Hadronska kancer terapija i istraživanje u oblasti biomedicine pomoću protona i težih jona“. Dobijena je podrška projektu od strane EU, IAEA, CERN-a i GSI-a iz Darmštata za realizaciju Pripremne faze projekta, a aplicirano je za fondove H2020 i COST u cilju izgradnje kapaciteta. Formiran je Upravni odbora za ovaj projekat (2017), potpisana je Deklaracija o namjeri za uspostavljanje ovog Instituta u CERN-u od strane osam zemalja regiona (2017) i potpisan je Memorandum za stvaranje pretpostavki za izgradnju Međunarodnog instituta za održive tehnologije u Jugoistočnoj Evropi od strane šest zemalja regiona, na Samitu Zapadnog Balkana u Poznanju (2019).

Realizovan je projekat EU “Policy Support Facility” za kreiranje podsticajnog inovativnog ambijenta za startapove i druge ključne aktere u sistemu inovacija, finansiran iz programa Horizont 2020, i donijet Program podsticanja inovativnih startapova (2019-2021) s Akcionim planom (2018).

Nacionalni programi u oblasti nauke i inovacija realizuju se iz državnog budžeta godišnjim konkursima za: dodjelu stipendija za doktorska istraživanja; dodjelu grantova za inovativne projekte; centre izvrsnosti, dodjelu grantova za naučnoistraživačke projekte, i manje instrumente podrške naučnoj i inovativnoj zajednici.

Uspostavljen je prvi Inovaciono preduzetnički centar “Tehnopolis” u Nikšiću (2016), a osnovan je Naučno-tehnološki park Crne Gore u Podgorici (2019), čiji su osnivači Vlada Crne Gore i Univerzitet Crne Gore.

Poglavlje 25 - Radna grupa

Zorka Kordić

Pregovarač

Smiljana Prelević

Šef RG

Vanja Banović

Sekretar RG

Radna grupa je formirana u julu 2012. Pregovarač za ovo poglavlje je Zorka Kordić, pomoćnica generalnog sekretara Vlade – rukovoditeljka Sektora za koordinaciju, praćenje usklađenosti i praćenje sprovođenja strategija kojima se utvrđuju javne politike, šefica radne grupe je Smiljana Prelević, sekretarka Ministarstva nauke. Kontakt osoba za radnu grupu je Vanja Banović iz Kancelarije za evropske integracije.

Radnu grupu čini 23 članova (6 iz državnih institucija i 17 iz civilnog sektora).

Stvaranjem jedinstvenog evropskog tržišta Unija je uspostavila okvirne programe za podsticanje naučnih i istraživačkih aktivnosti i saradnje, čiji se prioriteti mijenjaju u skladu s razvojnim potrebama. Lisabonskom strategijom istaknut je temeljni cilj EU: učiniti tržište EU najkonkurentnijim i najdinamičnijim svjetskim tržištem.

Dokumenta

POGLAVLJE 25 - PRESS

Lista predstavnika NVO koji su predloženi za člana/icu...

0
Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija...

Pandemija koronavirusa pokazala značaj digitalizacije, inovacija, obrazovanja, informacionog...

0
Izazovi koje je donijela pandemija koronavirusa, pokazali su rastući značaj digitalizacije, inovacija, obrazovanja, informacionog društva, medija i zaštite prava radnika za izgradnju države po...

Sjutra jedanaest sastanak Pododbora za inovacije, ljudske resurse,...

0
Jedanaesti sastanak Pododbora za inovacije, ljudske resurse, informatičko društvo i socijalnu politiku između Crne Gore i Evropske komisije, održaće se sjutra, 8. oktobra 2021. Uslijed epidemioloških...

POGLAVLJE 24 - PRESS

drljevic non paper

Ostvaren značajan napredak u prioritetnim oblastima u vladavini...

0
Crna Gora je ostvarila značajan napredak u prioritetnim oblastima u vladavini prava, potvrđujući uspješnost sprovedenih reformi, a pored pozitivnih ocjena, Non paper detektuje i...

Peer review misija o kapacitetima Crne Gore u...

0
Završni sastanak peer review misije Evropske komisije o kapacitetima Crne Gore u oblasti borbe protiv terorizma i nasilnog ekstremizma održan je danas. Cilj misije,...

Peer review misija o kapacitetima Crne Gore u...

0
Peer review misija Evropske komisije boraviće u Crnoj Gori od 26. do 29. novembra, s ciljem procjene kapaciteta Crne Gore za efikasno suočavanje s...