Naslovnica Poglavlje 15. Energetika

Poglavlje 15. Energetika

O čemu se pregovara?

Energetika je tradicionalno jedna od najznačajnijih oblasti djelovanja Evropske unije, pa u skladu sa tim upravljanje energetskim sektorom predstavlja posebno važnu oblast djelovanja njenih institucija. Postoje brojni razlozi zbog kojih se smatra da energetika ima značajan uticaj na sve druge sektore privrede i društva u Evropskoj uniji. Evropska unija je u cjelini zavisna od uvoza energije i ta zavisnost skoro kontinuirano raste. S obzirom da energetska politika svake zemlje ima višestruki uticaj na ekonomiju, tržište, javno zdravlje i životnu sredinu, odgovarajućim strateškim opredjeljenjima u ovoj oblasti treba obezbijediti ekonomski i ukupni razvoj društva.

Uz turizam i poljoprivredu, energetika predstavlja prioritetnu oblast nacionalnih razvojnih planova Crne Gore. Usklađivanje crnogorskog zakonodavstva s pravnom tekovinom Evropske unije u ovom poglavlju potpomognuto je članstvom Crne Gore u Energetskoj zajednici, jer pravni okvir Sporazuma o formiranju Energetske zajednice čini, pored ostalog, pravna tekovina Evropske unije koja se odnosi na električnu energiju, gas, obnovljive izvore energije, strateške rezerve naftnih derivata, energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine.

 

Poglavlje 15 - Radna grupa

Nikola Vujović

Pregovarač

Marko Radulović

Šef RG

Nikolina Goranović

Sekretar RG

Radna grupa je formirana u februaru 2013. Pregovarač za ovo poglavlje je Nikola Vujović, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije, šef radne grupe je Marko Radulović, generalni direktor Direktorata za energetsku efikasnost u Ministarstvu ekonomije. Kontakt osoba za radnu grupu je Nikolina Goranović iz Kancelarije za evropske integracije.

Radnu grupu čini 26 članova (11 iz državnih institucija i 15 iz civilnog sektora).

Regulacija u oblasti energetike utiče na regulaciju u svim ostalim sektorima. Shodno tome, evropski propisi u oblasti energetike sastoje se od pravila i politika koje pokrivaju konkurenciju i državnu pomoć, unutrašnje energetsko tržište (posebno otvaranje tržišta električne energije i gasa), unapređenje izvora obnovljive energije, energetsku efikasnost, upravljanje krizama i obaveze u odnosu na bezbjednost naftnih zaliha, nuklearnu energiju i nuklearnu bezbjednost i zaštitu od radijacije.

 

Poglavlje 15 - Radna grupa

Marko Perunović

Pregovarač

Ministarstvo kapitalnih investicija

Marko Perunović

Šef RG

Ministarstvo kapitalnih investicija

Nikolina Goranović

Sekretar RG

Kancelarija za evropske integracije

Radna grupa za pregovaračko poglavlje 15 Energetikaje formirana je u februaru 2013, a u novom sastavu funcioniše od jula 2021. godine.

Dokumenta

POGLAVLJE 15 - PRESS

Odgovorno ćemo pristupiti realizaciji svih obaveza kako bi sljedeći Izvještaj EK konstatovao napredak u poglavlju 15

0
„Ocjene i preporuke iz ovogodišnjeg Izvještaja EK su komplementarne našim analizama stanja i, uz Mapu puta na kojoj radimo, poslužiće kao putokaz za efikasnije...

Sinergijom pregovaračke i IPA strukture do uspješnih novih projekata u oblasti Zelene agende i održivog...

0
„Evropski parlament je u septembru odobrio iznos pretpristupne podrške za naredni sedmogodišnji period - IPA III, u iznosu od 14,2 milijarde eura za Zapadni...

Crna Gora napreduje, ali mora ubrzati reforme

0
Crna Gora je uložila napore i ostvarila napredak u oblastima životne sredine, klimatskih promjena, saobraćaja, energetike i regionalne politike uprkos teškim vremenima, ali mora...