Naslovnica Poglavlje 15. Energetika

Poglavlje 15. Energetika

O čemu se pregovara?

Energetika je tradicionalno jedna od najznačajnijih oblasti djelovanja Evropske unije, pa u skladu sa tim upravljanje energetskim sektorom predstavlja posebno važnu oblast djelovanja njenih institucija. Postoje brojni razlozi zbog kojih se smatra da energetika ima značajan uticaj na sve druge sektore privrede i društva u Evropskoj uniji. Evropska unija je u cjelini zavisna od uvoza energije i ta zavisnost skoro kontinuirano raste. S obzirom da energetska politika svake zemlje ima višestruki uticaj na ekonomiju, tržište, javno zdravlje i životnu sredinu, odgovarajućim strateškim opredjeljenjima u ovoj oblasti treba obezbijediti ekonomski i ukupni razvoj društva.

Uz turizam i poljoprivredu, energetika predstavlja prioritetnu oblast nacionalnih razvojnih planova Crne Gore. Usklađivanje crnogorskog zakonodavstva s pravnom tekovinom Evropske unije u ovom poglavlju potpomognuto je članstvom Crne Gore u Energetskoj zajednici, jer pravni okvir Sporazuma o formiranju Energetske zajednice čini, pored ostalog, pravna tekovina Evropske unije koja se odnosi na električnu energiju, gas, obnovljive izvore energije, strateške rezerve naftnih derivata, energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine.

 

Podoblasti?

Pravna tekovina Evropske unije u ovom poglavlju sastoji se od sljedećih podoblasti:

  • Električna energija
  • Ugljovodonici
  • Gas
  • Obnovljivi izvori energije
  • Energetska efikasnost
  • Nuklearna sigurnost i zaštita od zračenja

Kada je otvoreno poglavlje?

Pregovaračko poglavlje 15 – Energetika otvoreno je na Međuvladinoj konferenciji održanoj 21. decembra 2015. godine u Briselu.

Početna mjerila?

Crna Gora je u okviru pregovaračkog poglavlja 15 imala jedno početno mjerilo, koje je ispunila 23. aprila 2015. godine.

1. Predstavljanje detaljnog akcionog plana za usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom tekovinom EU koja se odnosi na obavezne 90-odnevne rezerve nafte ili naftnih derivata, uspostavljanje centralnog tijela za obavezne rezerve nafte i unapređenje skladišnih kapaciteta.

Mjerila za zatvaranje?

U okviru pregovaračkog poglavlja 15, Crna Gora ima obavezu da ispuni sljedeća završna mjerila:

1. Crna Gora da završi zakonodavno usklađivanje s pravnom tekovinom o obaveznim naftnim rezervama, uspostavi administrativnu strukturu za upravljanje naftnim rezervama i započne s uspostavljanjem rezervi u skladu s Akcionim planom.

2. Crna Gora da se uskladi s pravnom tekovinom o unutrašnjem energetskom tržištu, uključujući razdvajanje svih energetskih subjekata u skladu s nekim od modela definisanih pravnom tekovinom.

3. Crna Gora da se uskladi s pravnom tekovinom o energetskoj efikasnosti.

Koje su aktivnosti u narednom periodu?

U narednom periodu napori će biti usmjereni na intenziviranje aktivnosti na ispunjenju završnih mjerila, kao i ka dostizanju ciljeva energetske politike Evropske unije koji se odnose na sigurnost snabdijevanja energijom, održivost i konkurentnost.

Institucije /organizacije koje učestvuju u pregovaračkoj grupi?

Pregovarač za poglavlje 15, kao i šef Radne grupe su iz Ministarstva ekonomije, dok se kontakt osoba za Radnu grupu bira iz Kancelarije za evropske integracije.

Pored predstavnika Ministarstva ekonomije, članovi Radne grupe su predstavnici sljedećih institucija i organizacija: Crnogorski elektroprenosni sistem AD, Unija poslodavaca Crne Gore, Berza električne energije DOO, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Montenegro Bonus DOO, Elektrotehnički fakultet, NVO PRONA – Fondacija za promovisanje nauke, Elektroprivreda Crne Gore AD, NVO Zeleno srce, Uprava za inspekcijske poslove, Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO, Crnogorski operator tržišta električne energije DOO, Montenegro Biznis Alijansa i Regulatorna agencija za energetiku.

Koja je korist za Crnu Goru od ovog poglavlja?

Primjena evropskih propisa iz ove oblasti donijeće značajne koristi za građane Crne Gore i društvo u cjelini, a ušteda energije, povoljnije cijene energije i viši nivo kvaliteta usluga za krajnje korisnike, samo su neke od prednosti usklađivanja sa propisima iz ovog poglavlja. Pored navedenog, pristupanjem Evropskoj uniji, Crna Gora će obezbijediti veću sigurnost snabdijevanja energijom, kroz privlačenje investicija u energetski sektor, povećanje korišćenja obnovljive energije i razvijanje tržišne konkurencije, uz unaprijeđenje zaštite životne sredine. Preko tijela Energetske zajednice kontinuirano se prati stepen usklađenosti propisa Crne Gore iz oblasti energetike s pravnom tekovinom Evropske unije. Kako energetski sektor predstavlja jednu od strateških grana crnogorske ekonomije, a imajući u vidu koristi koje dobijamo usklađivanjem s evropskim propisima i standardima, reforme u ovom sektoru i uključivanje u regionalno i evropsko energetsko tržište ostaju prioritet naše zemlje.

Poglavlje 15 - Radna grupa

Nikola Vujović

Pregovarač

Marko Radulović

Šef RG

Nikolina Goranović

Sekretar RG

Radna grupa je formirana u februaru 2013. Pregovarač za ovo poglavlje je Nikola Vujović, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije, šef radne grupe je Marko Radulović, generalni direktor Direktorata za energetsku efikasnost u Ministarstvu ekonomije. Kontakt osoba za radnu grupu je Nikolina Goranović iz Kancelarije za evropske integracije.

Radnu grupu čini 26 članova (11 iz državnih institucija i 15 iz civilnog sektora).

Regulacija u oblasti energetike utiče na regulaciju u svim ostalim sektorima. Shodno tome, evropski propisi u oblasti energetike sastoje se od pravila i politika koje pokrivaju konkurenciju i državnu pomoć, unutrašnje energetsko tržište (posebno otvaranje tržišta električne energije i gasa), unapređenje izvora obnovljive energije, energetsku efikasnost, upravljanje krizama i obaveze u odnosu na bezbjednost naftnih zaliha, nuklearnu energiju i nuklearnu bezbjednost i zaštitu od radijacije.

Dokumenta

POGLAVLJE 15 - PRESS

Crna Gora napreduje, ali mora ubrzati reforme

0
Crna Gora je uložila napore i ostvarila napredak u oblastima životne sredine, klimatskih promjena, saobraćaja, energetike i regionalne politike uprkos teškim vremenima, ali mora...

Pododbor za saobraćaj, životnu sredinu, energetiku i regionalni razvoj između Crne Gore i Evropske...

0
Četrnaesti sastanak Pododbora za saobraćaj, životnu sredinu, energetiku i regionalni razvoj između Crne Gore i Evropske komisije, održaće se 8. i 9. juna 2021....

Lista predstavnika koji su predloženi za člana/icu Radne grupe za pregovaračko poglavlje 15 –...

0
Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija...