Naslovnica Poglavlje 15. Energetika

Poglavlje 15. Energetika

O čemu se pregovara?

Energetika je tradicionalno jedna od najznačajnijih oblasti djelovanja Evropske unije, pa u skladu sa tim upravljanje energetskim sektorom predstavlja posebno važnu oblast djelovanja njenih institucija. Postoje brojni razlozi zbog kojih se smatra da energetika ima značajan uticaj na sve druge sektore privrede i društva u Evropskoj uniji. Evropska unija je u cjelini zavisna od uvoza energije i ta zavisnost skoro kontinuirano raste. S obzirom da energetska politika svake zemlje ima višestruki uticaj na ekonomiju, tržište, javno zdravlje i životnu sredinu, odgovarajućim strateškim opredjeljenjima u ovoj oblasti treba obezbijediti ekonomski i ukupni razvoj društva.

Uz turizam i poljoprivredu, energetika predstavlja prioritetnu oblast nacionalnih razvojnih planova Crne Gore. Usklađivanje crnogorskog zakonodavstva s pravnom tekovinom Evropske unije u ovom poglavlju potpomognuto je članstvom Crne Gore u Energetskoj zajednici, jer pravni okvir Sporazuma o formiranju Energetske zajednice čini, pored ostalog, pravna tekovina Evropske unije koja se odnosi na električnu energiju, gas, obnovljive izvore energije, strateške rezerve naftnih derivata, energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine.

 

Poglavlje 15 - Radna grupa

Nikola Vujović

Pregovarač

Marko Radulović

Šef RG

Nikolina Goranović

Sekretar RG

Radna grupa je formirana u februaru 2013. Pregovarač za ovo poglavlje je Nikola Vujović, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije, šef radne grupe je Marko Radulović, generalni direktor Direktorata za energetsku efikasnost u Ministarstvu ekonomije. Kontakt osoba za radnu grupu je Nikolina Goranović iz Kancelarije za evropske integracije.

Radnu grupu čini 26 članova (11 iz državnih institucija i 15 iz civilnog sektora).

Regulacija u oblasti energetike utiče na regulaciju u svim ostalim sektorima. Shodno tome, evropski propisi u oblasti energetike sastoje se od pravila i politika koje pokrivaju konkurenciju i državnu pomoć, unutrašnje energetsko tržište (posebno otvaranje tržišta električne energije i gasa), unapređenje izvora obnovljive energije, energetsku efikasnost, upravljanje krizama i obaveze u odnosu na bezbjednost naftnih zaliha, nuklearnu energiju i nuklearnu bezbjednost i zaštitu od radijacije.

 

Poglavlje 15 - Radna grupa

Pregovarač

Admir Šahmanović

Šef RG

Ministarstvo kapitalnih investicija

Nikolina Goranović

Sekretarka RG

Ministarstvo evropskih poslova

Radna grupa za pregovaračko poglavlje 15 Energetikaje formirana je u februaru 2013, a u novom sastavu funcioniše od jula 2021. godine.

Dokumenta

POGLAVLJE 15 - PRESS

Odgovorno ćemo pristupiti realizaciji svih obaveza kako bi sljedeći Izvještaj EK konstatovao napredak u poglavlju 15

0
„Ocjene i preporuke iz ovogodišnjeg Izvještaja EK su komplementarne našim analizama stanja i, uz Mapu puta na kojoj radimo, poslužiće kao putokaz za efikasnije...

Sinergijom pregovaračke i IPA strukture do uspješnih novih projekata u oblasti Zelene agende i održivog...

0
„Evropski parlament je u septembru odobrio iznos pretpristupne podrške za naredni sedmogodišnji period - IPA III, u iznosu od 14,2 milijarde eura za Zapadni...

Crna Gora napreduje, ali mora ubrzati reforme

0
Crna Gora je uložila napore i ostvarila napredak u oblastima životne sredine, klimatskih promjena, saobraćaja, energetike i regionalne politike uprkos teškim vremenima, ali mora...