Pregovarački tim

Pregovarački tim je zadužen je za stručni i tehnički nivo pregovora sa institucijama i
državama članicama Evropske unije, po svim poglavljima pregovora pravne tekovine
Evropske unije.

Pregovarački tim razmatra i utvrđuje predloge strateških dokumenata od značaja za
pregovarački proces Crne Gore sa Evropskom unijom i za svoj rad odgovara Vladi

Pregovarački tim čine:

Potpredsjednik/ica Vlade za spoljne poslove, evropske integracije i regionalnu
saradnju i ministar/ka evropskih poslova

Članovi/ice Pregovaračkog tima zaduženi za klastere grupu poglavlja pregovora
pravne tekovine Evropske unije

Generalni direktor/ica Direktorata za pristupanje i pravnu tekovinu EU i generalni
direktor/ica Direktorata za EU fondove u Ministarstvu evropskih poslova

Sekretar/ka Pregovaračkog tima

Potpredsjednik/ica Vlade za spoljne poslove, evropske integracije i regionalnu saradnju
i ministar/ka evropskih poslova može, po potrebi, predložiti Vladi da se u rad Pregovaračkog tima u savjetodavnoj ulozi uključe i stručnjaci/kinje za pojedine oblasti (domaći i strani).

Članove/ice Pregovaračkog tima zadužene za klastere određuje i razrješava Vlada, na
prijedlog ministra/arke evropskih poslova i oni
pružaju stručnu podršku
potpredsjedniku/ici Vlade za spoljne poslove, evropske integracije i regionalnu saradnju i
ministru/arki evropskih poslova u pregovorima, učestvuju u pregovorima po njegovom/njenom nalogu i informi
šu javnost o procesu pregovora.

Pregovarački tim ima sekretara/arku koji/a obavlja stručne i administrativnotehničke
poslove.
Sekretar/ka Pregovaračkog tima se određuje iz reda zaposlenih u Ministarstvu
evropskih poslova.

 

Saopštenja

Poziv mikro i malim preduzećima za prekograničnu saradnju u okviru projekta EmBRACE

0
Ministarstvo evropskih poslova obavještava zainteresovanu javnost da je Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) raspisala Prvi javni poziv za dostavljanje predloga projekata...

Zenović: Intenziviramo aktivnosti na ispunjenju završnih mjerila u sektorskim poglavljima sa ciljem privremenog  zatvaranja...

0
“Crna Gora ulaže kontinuirane napore u pravcu usklađivanja našeg zakonodavstva sa evropskim propisima u oblastima saobraćaja, energetike, životne sredine i klimatskih promjena, te regionalne...

Sjutra Pododbor za unutrašnje tržište i konkurenciju

0
Petnaesti sastanak Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju između Crne Gore i Evropske komisije, održaće se 20. juna 2024. godine u Briselu. Sastanak će, sa...

Ivanović: IBAR je cilj, ali i obavezna stanica, koja određuje nastavak evropskog puta

0
Ministar vanjskih poslova dr Filip Ivanović govorio je poslova o važnoj ulozi Ministarstva vanjskih poslova za dobijanje pozitivnog Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila u poglavljima 23...

Peti poziv za projekte u okviru programa Interreg Euro-MED

0
Program transnacionalne saradnje Interreg Euro-MED objavio je Peti poziv za dostavljanje predloga strateških teritorijalnih projekata. Ovim pozivom obuhvaćene su dvije teme: smanjenje i upravljanje otpadom,...