Pregovarački tim

Pregovarački tim je zadužen je za stručni i tehnički nivo pregovora sa institucijama i
državama članicama Evropske unije, po svim poglavljima pregovora pravne tekovine
Evropske unije.

Pregovarački tim razmatra i utvrđuje predloge strateških dokumenata od značaja za
pregovarački proces Crne Gore sa Evropskom unijom i za svoj rad odgovara Vladi

Pregovarački tim čine:

Potpredsjednik/ica Vlade za spoljne poslove, evropske integracije i regionalnu
saradnju i ministar/ka evropskih poslova

Članovi/ice Pregovaračkog tima zaduženi za klastere grupu poglavlja pregovora
pravne tekovine Evropske unije

Generalni direktor/ica Direktorata za pristupanje i pravnu tekovinu EU i generalni
direktor/ica Direktorata za EU fondove u Ministarstvu evropskih poslova

Sekretar/ka Pregovaračkog tima

Potpredsjednik/ica Vlade za spoljne poslove, evropske integracije i regionalnu saradnju
i ministar/ka evropskih poslova može, po potrebi, predložiti Vladi da se u rad Pregovaračkog tima u savjetodavnoj ulozi uključe i stručnjaci/kinje za pojedine oblasti (domaći i strani).

Članove/ice Pregovaračkog tima zadužene za klastere određuje i razrješava Vlada, na
prijedlog ministra/arke evropskih poslova i oni
pružaju stručnu podršku
potpredsjedniku/ici Vlade za spoljne poslove, evropske integracije i regionalnu saradnju i
ministru/arki evropskih poslova u pregovorima, učestvuju u pregovorima po njegovom/njenom nalogu i informi
šu javnost o procesu pregovora.

Pregovarački tim ima sekretara/arku koji/a obavlja stručne i administrativnotehničke
poslove.
Sekretar/ka Pregovaračkog tima se određuje iz reda zaposlenih u Ministarstvu
evropskih poslova.

 

Saopštenja

Novaković  Đurović: Kompletiranjem Ustavnog suda izvjesno ubrzavamo put prema EU

0
„Utvrđivanje liste kandidatkinja i kandidata za Ustavni sud, nakon duže blokade rada tog tijela, je dobra vijest za naše napredovanje prema punopravnom članstvu  u...

Sastanak Žižić i Bugenhout: Belgija podržava Crnu Goru na putu prema EU

0
Crna Gora je u boljem položaju u odnosu na druge države regiona u pogledu pristupanja Evropskoj uniji i Kraljevina Belgija će nastaviti da podržava...

Veliko interesovanje opština za učešće u programu URBACT

0
Crna Gora po prvi put ima priliku da učestvuje u programu URBACT, kojim se podstiče povezivanje gradova iz čitave Evrope i doprinosi održivom urbanom...

Novaković Đurović za TV Vijesti: Neće biti blokade pregovora sa EU

0
Koordinatorka Ministarstva evropskih poslova Ana Novaković Đurović kazala je da neće biti blokade pregovora Evropske unije sa Crnom Gorom. "Nije bilo pesimističkih poruka, bilo je...

Sesije za zainteresovane strane u okviru četvrte Nedjelje makroregionalnih strategija EU

0
Pozivamo zainteresovane strane da se uključe u oblikovanje četvrte Nedjelje makroregionalnih strategija EU (EU MRS Week), predlože teme i govore na sesijama koje sami...