Pregovarački tim

Pregovarački tim je zadužen je za stručni i tehnički nivo pregovora sa institucijama i
državama članicama Evropske unije, po svim poglavljima pregovora pravne tekovine
Evropske unije.

Pregovarački tim razmatra i utvrđuje predloge strateških dokumenata od značaja za
pregovarački proces Crne Gore sa Evropskom unijom i za svoj rad odgovara Vladi

Pregovarački tim čine:

Potpredsjednik/ica Vlade za spoljne poslove, evropske integracije i regionalnu
saradnju i ministar/ka evropskih poslova

Članovi/ice Pregovaračkog tima zaduženi za klastere grupu poglavlja pregovora
pravne tekovine Evropske unije

Generalni direktor/ica Direktorata za pristupanje i pravnu tekovinu EU i generalni
direktor/ica Direktorata za EU fondove u Ministarstvu evropskih poslova

Sekretar/ka Pregovaračkog tima

Potpredsjednik/ica Vlade za spoljne poslove, evropske integracije i regionalnu saradnju
i ministar/ka evropskih poslova može, po potrebi, predložiti Vladi da se u rad Pregovaračkog tima u savjetodavnoj ulozi uključe i stručnjaci/kinje za pojedine oblasti (domaći i strani).

Članove/ice Pregovaračkog tima zadužene za klastere određuje i razrješava Vlada, na
prijedlog ministra/arke evropskih poslova i oni
pružaju stručnu podršku
potpredsjedniku/ici Vlade za spoljne poslove, evropske integracije i regionalnu saradnju i
ministru/arki evropskih poslova u pregovorima, učestvuju u pregovorima po njegovom/njenom nalogu i informi
šu javnost o procesu pregovora.

Pregovarački tim ima sekretara/arku koji/a obavlja stručne i administrativnotehničke
poslove.
Sekretar/ka Pregovaračkog tima se određuje iz reda zaposlenih u Ministarstvu
evropskih poslova.

 

Saopštenja

Održan sedamnaesti sastanak Zajedničkog konsultativnog odbora između EU i Crne Gore (ZKO)

0
Uoči Samita EU-Zapadni Balkan, Evropski ekonomski i socijalni odbor (EESC) sastao se sa crnogorskim civilnim društvom 7. decembra 2023. kako bi ocijenio napredak Crne...

Pristupanje EU nije prolazna politička odluka, već generacijski izbor

0
Proces evropskih integracija nije prolazna politička odluka, već generacijski izbor koji oblikuje naše društvo, poručila je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević na panelu „EU...

Gorčević sa Ropkeom: Vlada otvorena za saradnju i unapređenje ambijenta za rad NVO

0
Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević, sastala se danas u Briselu sa predsjednikom Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta, Oliverom Ropkeom, i njegovim saradnicima. Na sastaku su razmijenjena mišljenja o...

Info dan o Drugom pozivu Programa Dunavskog regiona

0
U četvrtak 14. decembra 2023. godine, Ministarstvo evropskih poslova organizuje info dan o Drugom pozivu za dostavljanje predloga projekata u okviru Programa Dunavskog regiona. Info...

Online kviz “KOLIKO ZNAŠ O EU?”

0
Ministarstvo evropskih poslova, u okviru sprovođenja Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore EU 2023- 2026. godine, tradicionalno, svake godine u decembru organizuje online...