Naslovnica Poglavlje 33. Finansijske i budžetske odredbe

Poglavlje 33. Finansijske i budžetske odredbe

O čemu se pregovara?

Ovo pregovaračko poglavlje obuhvata pravila o sopstvenim sredstvima koja predstavljaju finansijske prihode budžeta EU. Svaka država članica Evropske unije ima pravo na korištenje sredstava iz budžeta Unije, ali i obavezu da uplaćuje u budžet. Budžetska sredstva Evropske unije prikupljaju se iz tri osnovne vrste prihoda: tradicionalnih sopstvenih sredstava (prihodi od carina, uključujući carine na poljoprivredne proizvode); sopstvenih sredstava po osnovu poreza na dodatnu vrijednost (PDV) i sopstvenih sredstava iz uplata država članica na temelju bruto nacionalnog dohotka (BND).

 

Poglavlje 33 - Radna grupa

Bojan Paunović

Pregovarač

Tanja Musterović

Šef RG

Aleksandar Nikčević

Sekretar RG

Radna grupa je formirana u aprilu 2013. Pregovarač za ovo poglavlje je Bojan Paunović, generalni direktor Direktorata za budžet u Ministarstvu finansija, šefica radne grupe je Tanja Musterović, predstavnica Ministarstva finansija. Kontakt osoba za radnu grupu je Aleksandar Nikčević iz Kancelarije za evropske integracije.

Radnu grupu čini 19 članova (15 iz državnih institucija i 4 iz civilnog sektora).

Ovo pregovaračko poglavlje obuhvata pravila o sopstvenim sredstvima koja predstavljaju finansijske prihode budžeta EU. Svaka država članica Evropske unije ima pravo na korištenje sredstava iz budžeta Unije, ali i obavezu da uplaćuje u budžet. Budžetska sredstva Evropske unije prikupljaju se iz tri osnovne vrste prihoda: tradicionalnih sopstvenih sredstava (prihodi od carina, uključujući carine na poljoprivredne proizvode); sopstvenih sredstava po osnovu poreza na dodatnu vrijednost (PDV) i sopstvenih sredstava iz uplata država članica na temelju bruto nacionalnog dohotka (BND).

Poglavlje 33 - Radna grupa

Andrijana Rakočević

Pregovaračica

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Tanja Musterović

Šefica RG

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Aleksandar Nikčević

Sekretar RG

Kancelarija za evropske integracije

Radna grupa za pregovaračko poglavlje 33 – Finansijske i budžetske odredbe formirana je u aprilu 2013, a u novom sastavu funkcioniše od septembra 2021. godine. 

Dokumenta

POGLAVLJE 33 - PRESS

Brisel: Crna Gora ostvarila dobar napredak u oblasti...

0
Crna Gora je u prethodnom periodu nastavila sa aktivnostima u oblasti ekonomskih kriterijuma, što je evidentirano i u ovogodišnjem Izvještaju Evropske komisije, u domenu...

Sjutra petnaesti sastanak Pododbora za ekonomska i finansijska...

0
Petnaesti sastanak Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku između Crne Gore i Evropske komisije, održaće se sjutra, 18. oktobra 2022 u Briselu,...

Crna Gora nastavila sa reformama i rezultatima u...

0
Crna Gora je u proteklom periodu nastavila sa reformama u finansijskim poglavljima, što je evidentirano i u ovogodišnjem Izvještaju Evropske komisije. Donošenjem paketa podrške privredi...