Naslovnica Poglavlje 32. Finansijski nadzor

Poglavlje 32. Finansijski nadzor

O čemu se pregovara?

Pravna tekovina ovog poglavlja odnosi se na usvajanje međunarodno prihvaćenih standarda javne unutrašnje finansijske kontrole, standard eksterne revizije i najbolje prakse EU i njhovu primjenu na cijeli javni sektor. Sistem unutrašnjih finansijskih kontrola doprinosi unapređenju discipline i transparentnosti u korišćenju nacionalnih i sredstava EU. Osim toga, ovim poglavljem se reguliše i zaštita finansijskih interesa EU i zaštita eura od falsifikovanja.

 

Podoblasti?

Podoblasti poglavlja 32 su:

1. Javna unutrašnja finansijska kontrola (PIFC)

2. Eksterna revizija

3. Zaštita finansijskih interesa EU

4. Zaštita eura od falsifikovanja

Kada je otvoreno poglavlje?

Poglavlje 32 – Finansijski nadzor je zvanično otvoreno na Međuvladinoj konferenciji 24. juna 2014. godine. Pregovori u ovom poglavlju su u toku.

Mjerila za zatvaranje?

Crna Gora intenzivno radi na ispunjavanju evropskih standarda i stvaranju uslova za zatvaranje ovog poglavlja koja se odnose na:

1. Crna Gora sprovodi zakonodavstvo u oblasti unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru (PIFC) i osnovne politike, te osigurava adekvatne administrativne kapacitete na centralnom i lokalnom nivou, u fondovima socijalne sigurnosti i državnim preduzećima. Crna Gora dalje osigurava da je centralizovana inspekcijska funkcija budžeta u skladu s zahtjevima PIFC

2. Državna revizorska institucija (DRI) Crne Gore usklađuje rad sa standardima Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI), uključujući obezbjeđenje fiinansijske, funkcionalne i institucionalne nezavisnosti, sprovođenje finansijskih i revizija uspjeha, i obezbjeđuje dovoljne administrativne kapacitete

3. Crna Gora obezbjeđuje efikasnu koordinaciju aktivnosti usmjerenih protiv prevara kako bi obezbjedila ispunjenje budućih obaveza koje proizilaze iz člana 325(3) UFEU, kao i primjene odredbi Regulative (EC) 2185/96 u vezi s pružanjem podrške inspektorima EK pri provjerama na mjestu i inspekcijama koje izvršava EK. Crna Gora obezbjeđuje bilans rezultata o saradnji s Evropskom komisijom o prijavljenim nepravilnostima i slučajevima istraga koje se odnose na fondove EU

4. Crna Gora ratifikuje i sprovodi Ženevsku međunarodnu konvenciju iz 1929. godine o sprečavanju krivotvorenja novca (falsifikovanja valute), usklađuje svoje zakonodavstvo sa tekovinom EU u oblasti medaljona i žetona sličnih euro kovanicama i osigurava adekvatne administrativne kapacitete centra za tehničku analizu

Koje su aktivnosti u narednom periodu?

Fokus aktivnosti u narednom periodu će biti na daljem usklađivanju pravnih i strategijskih dokumenata, sprovođenju propisa te jačanju administrativnih kapaciteta.

Institucije /organizacije koje učestvuju u pregovaračkoj grupi?

Pregovarač za poglavlje 32, kao i šef Radne grupe su iz Ministarstva finansija, dok se kontakt osoba za Radnu grupu 32 bira iz Kancelarije za evropske integracije.

Pored predstavnika Ministarstva finansija, članovi Radne grupe su predstavnici sljedećih organa i organizacija: Centralne banke Crne Gore, Državne revizorske institucije, Skupštine Crne Gore, Kancelarije za evropske integracije, Nevladine organizacije Institut Alternativa, Unije poslodavaca Crne Gore, Univerziteta Donja Gorica i Univerziteta Crne Gore, Univerziteta Mediteran.

Koja je korist za Crnu Goru od ovog poglavlja?

Cilj evropske politike u ovom poglavlju je suzbijanje finansijskih prevara i falsifikovanja eura što će doprinijeti unaprijeđivanju opšteg finansijskog stanja i sigurnosti u Crnoj Gori. Takođe, ovo poglavlje ima za cilj da osigura da se na odgovarajući način upravlja javnim sredstvima i njihovom potrošnjom.

Poglavlje 32 - Radna grupa

Bojan Paunović

Pregovarač

Ana Krsmanović

Šef RG

Aleksandar Nikčević

Sekretar RG

Radna grupa je formirana u aprilu 2013. Pregovarač za ovo poglavlje je Bojan Paunović, generalni direktor Direktorata za budžet u Ministarstvu finansija, šefica radne grupe je Ana Krsmanović, generalna direktorica Direktorata za centralnu harmonizaciju u Ministarstvu finansija. Kontakt osoba za radnu grupu je Aleksandar Nikčević iz Kancelarije za evropske integracije.

Radnu grupu čini 20 članova (15 iz državnih institucija i 5 iz civilnog sektora).

Upravljanje i unutrašnje kontrole doprinose unapređenju zakonitosti, ekonomičnosti, efikasnosti, efektivnosti i transparentnosti u korišćenju sredstava budžeta Crne Gore i sredstava EU. Ovo poglavlje se odnosi na prihvatanje standarda, metoda i međunarodnih načela unutrašnje finansijske kontrole u cijelom javnom sektoru, kao i kontrolu trošenja sredstava iz fondova Evropske unije. Dodatno, ovim poglavljem se reguliše i zaštita finansijskih interesa EU i zaštita eura od falsifikovanja.

Dokumenta

POGLAVLJE 32 - PRESS

Crna Gora nastavila sa reformama i rezultatima u...

0
Crna Gora je u proteklom periodu nastavila sa reformama u finansijskim poglavljima, što je evidentirano i u ovogodišnjem Izvještaju Evropske komisije. Donošenjem paketa podrške privredi...

Sjutra četrnaesti sastanak Pododbora za ekonomska i finansijska...

0
Četrnaesti sastanak Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku između Crne Gore i Evropske komisije, održaće se sjutra, 21. oktobra 2021. Uslijed epidemioloških mjera, sastanak...

Pododbor za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku:...

0
Crnogorska Vlada je pravovremeno preduzela mjere za ublažavanje posljedica ekonomske krize izazvane pandemijom korona virusa, u nije izostala ni podrška Evropske unije, ocijenjeno je...