ZIO/WBIF

Zapadnobalkanski investicioni okvir (Western Balkans Investment Framework) oformila je Evropska komisija i međunarodne finansijske institucije, koje predstavljaju vodeće  subjekte u obezbjeđivanju donacija i razvojnih investicija u regionu. Cilj ovog instrumenta je stvaranje veće sinergije između donatora i investitora, kako bi zemlje korisnice iskoristile sredstva na što efikasniji način. U okviru Zapadnobalkanskog investicionog okvira (ZIO)  moguće je predložiti projekte na nacionalnom i regionalnom nivou iz oblasti životne sredine, energetike i energetske efikasnosti, saobraćaja, društvenih djelatnosti i digitalne infrastrukture. Posredstvom ovog instrumenta Evropska komisija odobrava bespovratna sredstva za finansiranje pripreme projektne dokumentacije i obezbjeđivanje tehničkih preduslova za početak sprovođenja projekata, dok se sprovođenje projekta finansira kroz kreditna sredstva međunarodnih finansijskih institucija i eventualno kroz bespovratna sredstva EU.

Kancelarija za evropske integracije (Kancelarija nacionalnog koordinatora za Ipu) je zadužena za koordinaciju procesa programiranja i praćenja sprovođenja svih projekata koji se finansiraju kroz ZIO;

Proces predlaganja projekta podrazumijeva da:

1. Prijavitelji projekta u fazi pripreme projektne prijave aktivno sarađuju s resornim ministarstvom u određenoj oblasti kako bi se definisala lista prioritetnih projekata u skladu s prioritetima definisanim Jedinstvenom listom prioritetnih infrastrukturnih projekata

2. Prijedlozi projekata dobiju podršku od strane jedne međunarodne finansijske institucije (Evropska investiciona banka, Evropska banka za obnovu i razvoj, Razvojna Banka Savjeta Evrope, Njemačka razvojna banka ili Svjetska banka)

3. Resorno ministarstvo obavi konsultacije s Ministarstvom finansija o planiranju budžeta i iznosu zaduživanja

4. Projektne predloge resorno ministarstvo dostavlja Kancelariji nacionalnog koordinatora za Ipu, nakon čega se paket predloženih projekata dostavlja Evropskoj komisiji

5. Grupa finansijera projekata (Project financiers group – PFG) koja je sačinjena od predstavnika Evropske komisije i međunarodnih finansijskih institucija na zatvorenim sjednicama odlučuje koji će projekti biti podržani

6. Upravni odbor u kojem učestvuju predstavnici država korisnica, Evropske komisije i međunarodnih finansijskih institucija zvanično usvaja projekte odobrene od strane PFG

Crnoj Gori je u okviru Zapadnobalkanskog investicionog okvira (ZIO), uključujući i projekte u okviru Berlinskog procesa, dodijeljeno oko 197 miliona eura. Od ovog iznosa, kada je u pitanju priprema projektne dokumentacije, u okviru dvadeset četiri poziva za podršku pripremi projektne dokumentacije, Crnoj Gori je odobreno 45 nacionalnih projekata, ukupne vrijednosti oko 52 miliona eura koji se implementiraju kroz Instrument za infrastrukturne projekte – IPF.

Više informacija o instrumentu možete naći na sajtu: www.wbif.eu