Naslovnica Poglavlje 16. Porezi

Poglavlje 16. Porezi

O čemu se pregovara?

Prihodi od poreza, kao prihodi države, od velikog su značaja prilikom kreiranja državnog budžeta i preuzimanja strateških obaveza države u rešavanju određenih ekonomskih i socijalnih problema. Unutar Evropske unije ne postoji obaveza usklađivanja svih vrsta poreza, a poreska harmonizacija se postiže kroz koordinaciju poreskih sistema država članica EU, s ciljem izbjegavanja nacionalnih poreskih mjera koje mogu negativno uticati na funkcionisanje unutrašnjeg tržišta EU. Svaka država članica ima pravo da zadrži vlastiti poreski sistem, pa čak i da uvodi nove poreske oblike, uz obavezu da neke njihove djelove (poresku stopu, osnovicu i sl.) uskladi s evropskim propisima. Države članice jednoglasno odlučuju o pitanjima iz područja oporezivanja, što dodatno čuva njihovu nacionalnu autonomiju.

 

Poglavlje 16 - Radna grupa

Nemanja Katnić

Pregovarač

Biljana Peranović

Šef RG

Isidora Perović

Sekretar RG

Radna grupa je formirana u martu 2013. Pregovarač za ovo poglavlje je mr Nemanja Katnić, državni sekretar u Ministarstvu finansija, a šefica Radne grupe je Biljana Peranović, v.d. generalna direktorice Direktorata za poreski i carinski sistem. Kontakt osoba za radnu grupu je Isidora Perović iz Kancelarije za evropske integracije.

Radnu grupu čini 27 članova (20 iz državnih institucija i 7 iz civilnog sektora).

 

 

Poglavlje 16 - Radna grupa

Šućo Orahovac

Pregovarač

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Biljana Peranović

Šef RG

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Isidora Perović

Sekretar RG

Kancelarija za evropske integracije

Radna grupa je formirana u martu 2013, a u novom sastavu funcioniše od septembra 2021. godine.

Dokumenta

POGLAVLJE 16 - PRESS

Crna Gora posvećena ispunjavanju obaveza iz SSP-a

0
„Crna Gora ostaje posvećena ispunjavanju obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i ostvarivanju napretka u pregovaračkom procesu, bez obzira na političku neizvjesnost u...

Petnaesti sastanak Pododbora za trgovinu, industriju carine i poreze

0
Petnaesti sastanak Pododbora za trgovinu, industriju, carine i poreze između EU i Crne Gore, održaće se u utorak, 4. oktobra 2022, u hibridnom formatu. Sastanak...

Crna Gora nastavlja napredak u procesu reformi na putu ka EU u oblastima trgovine,...

0
Crna Gora, uz kontinuiranu podršku Evropske unije, u uslovima pandemije koronavirusa, biljezi napredak i nastavlja sa sprovođenjem opsežnih reformi u pravcu pune usklađenosti s...