Naslovnica Poglavlje 16. Porezi

Poglavlje 16. Porezi

O čemu se pregovara?

Prihodi od poreza, kao prihodi države, od velikog su značaja prilikom kreiranja državnog budžeta i preuzimanja strateških obaveza države u rešavanju određenih ekonomskih i socijalnih problema. Unutar Evropske unije ne postoji obaveza usklađivanja svih vrsta poreza, a poreska harmonizacija se postiže kroz koordinaciju poreskih sistema država članica EU, s ciljem izbjegavanja nacionalnih poreskih mjera koje mogu negativno uticati na funkcionisanje unutrašnjeg tržišta EU. Svaka država članica ima pravo da zadrži vlastiti poreski sistem, pa čak i da uvodi nove poreske oblike, uz obavezu da neke njihove djelove (poresku stopu, osnovicu i sl.) uskladi s evropskim propisima. Države članice jednoglasno odlučuju o pitanjima iz područja oporezivanja, što dodatno čuva njihovu nacionalnu autonomiju.

 

Poglavlje 16 - Radna grupa

Nemanja Katnić

Pregovarač

Biljana Peranović

Šef RG

Isidora Perović

Sekretar RG

Radna grupa je formirana u martu 2013. Pregovarač za ovo poglavlje je mr Nemanja Katnić, državni sekretar u Ministarstvu finansija, a šefica Radne grupe je Biljana Peranović, v.d. generalna direktorice Direktorata za poreski i carinski sistem. Kontakt osoba za radnu grupu je Isidora Perović iz Kancelarije za evropske integracije.

Radnu grupu čini 27 članova (20 iz državnih institucija i 7 iz civilnog sektora).

 

 

Poglavlje 16 - Radna grupa

Bojana Bošković

Pregovaračica za klaster 3

Ministarstvo finansija

.

Biljana Peranović

Šefica RG

Ministarstvo finansija

.

Isidora Perović

Sekretarka RG

Ministarstvo evropskih poslova

.

Dokumenta

POGLAVLJE 16 - PRESS

Crna Gora posvećena sprovođenju reformi u oblastima koje pokriva Pododbor za trgovinu, industriju, carine...

0
Na današnjem sastanku Pododbora za trgovinu, industriju, carine i poreze između EU i Crne Gore, održanom u Briselu, predstavnici crnogorskih institucija predstavili su rezultate...

Šesnaesti sastanak Pododbora za trgovinu, industriju, carine i poreze između EU i Crne Gore

0
Šesnaesti sastanak Pododbora za trgovinu, industriju, carine i poreze između EU i Crne Gore, održaće se u srijedu, 4. oktobra 2023, u Briselu, u...

Crna Gora posvećena ispunjavanju obaveza iz SSP-a

0
„Crna Gora ostaje posvećena ispunjavanju obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i ostvarivanju napretka u pregovaračkom procesu, bez obzira na političku neizvjesnost u...