Naslovnica Poglavlje 14. Saobraćajna politika

Poglavlje 14. Saobraćajna politika

O čemu se pregovara?

Pravni propisi čijom implementacijom će se obezbjediti nesmetan protok ljudi, robe, kapitala i informacija u EU objedinjen je u ovom veoma kompleksnom i zahtjevnom Pregovaračkom poglavlju. Usaglašavanje saobraćajne politike Crne Gore sa EU politikom predstavlja jedan od najvećih izazova u procesu priključivanja EU. Saobraćajna politika je uređena Poglavljem VI, članovima 90 – 100 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije, odnosno Lisabonskog ugovora. Njen cilj je da, utvrđivanjem okvirnih uslova za razne grane saobraćaja, omogući racionalan prevoz robe i putnika unutar EU kao i na međunarodnom nivou, čime dalje uklanja ograničenja među državama. To takođe doprinosi ujednačenijem razvoju privrede u EU kao i njene ekspanzije, stabilnosti cijena, poboljšanju udobnosti prevoza putnika i životnog standarda stanovnika.

Cilj evropske politike u ovom poglavlju jeste da odgovori na sve veće potrebe mobilnosti građana , robe i usluga u okviru EU. Propisi EU u ovoj oblasti stvaraju uslove prije svega za bezbjedniji, sigurniji i efikasniiji prevoz, pobiljšan kvalitet saobraćajnih usluga i unaprijeđenje postojeće i izgradnju nove saobraćajne infrastrukture. Pravnom tekovinom ovog poglavlja se definišu standardi za smanjenje štetnog uticaja saobraćaja na životnu sredinu, kao i djelotvorniju zaštitu prava putnika i sprovođenje socijalnog zakonodavstva.

 

Podoblasti?

 

Pravna tekovina EU u ovom poglavlju sastoji se od dijela – podoblasti koja se međusobno nadopunjuju:

  • Drumski saobraćaj
  • Željeznički saobraćaj 
  • Vazdušni saobraćaj
  • Pomorski saobraćaj
  • Saobraćaj unutrašnjim plovnim putevima

Politika EU o drumskom saobraćaju ima za cilj promovisanje efikasnog pružanja usluga prevoza robe i putnika i stvaranje fer uslova za konkurentnost, zatim promovisanje i usklađivanje bezbjednijih i ekoloških standarda, da osigura nivo fiskalne i socijalne usklađenosti kao i da garantuje da se pravila o drumskom saobraćaju sprovode djelotvorno i bez diskriminacije.

Željeznički saobraćaj obuhvata mrežu željeznica širom EU, koja ima za cilj razvoj snažne i konkurentne željezničke industrije, ostvaranje željezničkog tržišta, unapređenje interoperabilnosti i bezbjednosti nacionalnih mreža i razvoj željezničke infrstrukture.

Zajednička politika EU o vazdušnom saobraćaju doprinosi da vazdušni prostor Evrope bude najbezbjedniji u svijetu.

Pomorski saobraćaj omogućava trgovinu i komunikaciju između svih evropskih naroda, obezbjeđuje snabdijevanje energijom i hranom i vodeći je vid zaposlenja i prihoda za evropsku ekonomiju. Ciljevi EK u ovoj oblasti jesu da zaštiti Evropu veoma strogim bezbjednosnim pravilima, štiteći tako ispodstandardni prevoz brodovima, smanjujući rizik pomorskih nezgoda i minimizirajući uticaj pomorskog saobraćaja na životnu sredinu. Takođe, važna aktivnost se odnosi i na socijalnu dimenziju, brigu o uslovima za rad, pitanja zdravlja i bezbjednosti i profesionalne kvalifikacije pomoraca.

Saobraćaj unutrašnjim plovnim putevima igra važnu ulogu u prevozu robe širom EU. Ovaj vid saobraćaja se sve više koristi zbog svoje energetske efikasnosti i uglavnom za povećanu eksploataciju. Evropska komisija promoviše jačanje konkurentske pozicije unutrašnjih plovnih puteva u saobraćajnom sistemu kao da olakša integrisanje u intermodalne logističke lance.

Kada je otvoreno poglavlje?

Crna Gora je na Međuvladinoj konferenciji u Briselu koja je održana 21. decembra 2015. godine otvorila 14. pregovaračko poglavlje.

Završna mjerila?

U okviru pregovaračkog poglavlja 14, Crna Gora ima obavezu da ispuni sledeća završna mjerila:

1. Crna Gora treba da postigne usklađenost s pravnom tekovinom EU koja se odnosi na naplatu putarine, socijalno zakonodavstvo u drumskom saobraćaju, nova pravila o težini i dimenzijama vozila za prevoz teške robe i vozila za prevoz putnika, kao i na zajednička pravila za pristup profesiji drumskog prevoznika, za pristup tržištu međunarodnom drumskom prevozu tereta i za pristup međunarodnom tržištu usluga prevoza običnim i turističkim autobusima

2. Crna Gora mora obezbijediti nadležno, nezavisno i efikasno regulatorno tijelo i tijelo za bezbjednost u željezničkom saobraćaju i osigurati usklađivanje sa standardima EU o bezbjednosti i interoperabilnosti

3. Crna Gora treba da se uskladi s pravnom tekovinom o pravima putnika u svim oblastima saobraćaja

4. Crna Gora treba da se u potpunosti uskladi s pravnom tekovinom o upravljanju vazdušnim saobraćajem

Koje su aktivnosti u narednom periodu?

U narednom periodu se nastavlja sa daljim usklađivanjem s evropskim propisima i standardima što će kao rezultat imati bolji kvalitet saobraćajnih usluga, sigurniji prevoz, bolju infrastrukturu i djelotvorniju zaštitu prava putnika.

Institucije /organizacije koje učestvuju u pregovaračkoj grupi?

Pregovarač za poglavlje 14, kao i šef Radne grupe su iz Ministarstva saobraćaja i pomorstva, dok je kontakt osoba za Radnu grupu predstavnik Kancelarije za evropske integracije.

Pored predstavnika Ministarstva saobraćaja i pomorstva članovi Radne grupe su predstavnici sljedećih organa i organizacija: Unija slobodnih sindikata Crne Gore, Agencija za civilno vazduhoplovstvo, Unija poslodavaca Crne Gore, NVO Auto škola Crne Gore, Montenegro biznis alijansa, Privredna komora Crne Gore, Ministarstvo unutrašnjih poslova, NVO Unija Pomoraca Crne Gore i Mašinski fakultet Crne Gore.

Koja je korist za Crnu Goru od ovog poglavlja?

Članstvo u Evropskoj uniji obezbijediće prije svega povećanje bezbjednosti saobraćaja kao i bolju zaštitu putnika u svim vrstama saobraćaja. Kada govorimo o drumskom saobraćaju postiže se veća bezbjednost saobraćaja na putevima, bezbjednost prevoza opasnih materija, kao i uvođenje pametnih tahografa. U željezničkom saobraćaju jedna od koristi je fer pristup tržištu, kao i pojednostavljenje procedura za izdavanje licence. U vazdušnom saobraćaju se poboljšava i regulativa u oblasti pružanja usluga u vazdušnoj plovidbi i upravljana vazdušnim prostorom.

Poglavlje 14 - Radna grupa

Angelina Živković

Pregovarač

Emina Mujević

Šef RG

Nikolina Goranović

Sekretar RG

Radna grupa je formirana u aprilu 2013. Pregovaračica za ovo poglavlje je Angelina Živković, državna sekretarka u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva, šefica radne grupe je Emina Mujević Kara, generalna direktorica Direktorata za međunarodnu saradnju i EU fondove u Ministarstvu saobraćaja I pomorstva. Kontakt osoba za radnu grupu je Nikolina Goranović iz Kancelarije za evropske integracije.

Radnu grupu čini 20 članova (13 iz državnih institucija i 7 iz civilnog sektora).

dijagram pp14

Pravni okvir saobraćajne politike EU omogućava uspostavljanje efikasnog i funkcionalnog sistema prevoza putnika i robe širom Evropske unije. Cilj ove politike jeste da podmiri rastuće potrebe mobilnosti građana, robe i usluga kroz kontinuirano unapređenje saobraćajne infrastrukture i stvaranje uslova za bezbjedniji i sigurniji saobraćaj. Osim toga, saobraćajna politika teži poboljšanju kvaliteta saobraćajnih usluga, omogućava širu upotrebu inovativnih tehnoloških rješenja (npr. informacionih i inteligentnih transportnih sistema, digitalnih tahografa), podstiče očuvanje životne sredine i smanjenje štetnih uticaja saobraćaja na okolinu, kao i donošenje i sprovođenje socijalnog zakonodavstva i efikasniju zaštitu prava putnika.

Dokumenta

POGLAVLJE 14 - PRESS

Radunović: pojačati aktivnosti na prevazilaženju nedostataka u svim oblastima saobraćaja

0
Danas je održana sjednica radne grupe za pregovaračko poglavlje 14 - Saobraćajna politika. Šef radne grupe za poglavlje 14 – Saobraćajna politika, državni sekretar za saobraćaj u...

Sinergijom pregovaračke i IPA strukture do uspješnih novih projekata u oblasti Zelene agende i održivog...

0
„Evropski parlament je u septembru odobrio iznos pretpristupne podrške za naredni sedmogodišnji period - IPA III, u iznosu od 14,2 milijarde eura za Zapadni...

Lista predstavnika NVO koji su predloženi za člana/icu Radne grupe za pregovaračko poglavlje 14...

0
Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija...