Naslovnica Poglavlje 12. Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor

Poglavlje 12. Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor

O čemu se pregovara?

U cilju potpune zaštite zdravlja i interesa potrošača Evropska unija primjenjuje integrisani pristup „Od njive do trpeze“, koji svojim nazivom opisuje način na koji EU pristupa politikama bezbjednosti hrane, obezbjeđivanja visokog nivoa javnog zdravlja, zdravlja životinja, dobrobiti životinja i zdravlja biljaka u cilju pružanja svojim građanima najboljeg kvaliteta proizvoda. Ovi ciljevi se postižu korišćenjem mjera koje se odnose na cijeli lanac proizvodnje, od obrade i distribucije hrane do potrošača pod adekvatnim nadzorom nadležnog organa tokom čitavog procesa.

Visok nivo zaštite života i zdravlja ljudi je sigurno jedan od glavnih ciljeva politika EU. Istovremeno, neophodno je obezbijediti efikasno funkcionisanje unutrašnjeg tržišta EU, što je moguće samo ako se standardi koji se odnose na bezbjednost hrane i proizvodnju dosljedno primjenjuju na cijeloj teritoriji EU.

 

Poglavlje 12 - Radna grupa

Radana Damjanović

Pregovarač

Zorka Prljević

Šef RG

Granica Kovačević

Sekretar RG

Poglavlje 12 - Radna grupa

Andrija Delić

Pregovarač za klaster 5

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

.

Zorka Prljević

Šefica RG

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove

.

Granica Kovačević

Sekretarka RG

Ministarstvo evropskih poslova

.

Dokumenta

POGLAVLJE 12 - PRESS

Brisel: Nastavlja se napredak u sektorima poljoprivrede, bezbjednosti hrane i ribarstva

0
Crna Gora nastavlja da pravi iskorake u procesu pristupanja Evropskoj uniji u oblastima poljoprivrede, bezbjednosti hrane i ribarstva, ocijenjeno je danas u Briselu na...

Crnogorska poljoprivreda doprinijeće evropskoj mapi poljoprivrede

0
Crnogorska administracija je na dobrom putu da prilagodi svoju legislativu zajedničkoj poljoprivrednoj politici Evropske unije i ostvari svoj cilj, a to je jaka poljoprivreda...

Brisel: Napredak crnogorske poljoprivrede na evropskom putu

0
Crna Gora je ostvarila napredak u procesu pristupanja Evropskoj uniji u oblasti poljoprivrede, ocijenjeno je danas u Briselu, na desetom sastanku Pododbora za poljoprivredu...