Naslovnica Poglavlje 7. Pravo intelektualne svojine

Poglavlje 7. Pravo intelektualne svojine

 
O čemu se pregovara?

Zamislimo na trenutak svijet bez intelektualne svojine. Da li ste razmišljali o tome kako bi sve funkcionisalo da oblast intelektualne svojine ne postoji? Da li vam je zamisliv svijet bez knjiga, muzike, arhitektonskih prizora različitog dizajna, mehanizama komunikacije, vašeg kompjutra, televizora, klime uređaja? Sve ono što vidite okom je nekada bila ideja, a danas stvarnost. Budućnost plasira neke nove tokove a mi smo tu da se s njima uhvatimo u koštac. Nije jednostavno ni lako, ali kada svako od nas pojedinačno ukaže na neki od izazova, onda se stvari mijenjaju. Danas su to roboti, vrhunski unaprijeđeni softveri koji imaju za cilj da olakšaju neke stvari za ljude, automobili, blogovi, vlogovi, društvene mreže gdje ljudi dijele svoju misao. Da li je korektno u ovoj eri interneta preuzeti nečije djelo i predstaviti kao svoje? Da li je u redu “otuđiti” nečiju ideju i realizovati kao svoju? Zadatak je da se za oblast intelektualne svojine uspostave pravila koja se moraju poštovati. Preciznije rečeno, pravo intelektualne svojina je pravo “svojine” nad individualnim kreacijama. Iako neopipljiva u fizičkom smislu, ima sve karakteristike imovine. Može se kupiti, prodati, licencirati, zamijeniti, pokloniti, naslijediti kao i svaka druga svojina, a Crna Gora radi na tome da jasno definiše granice dozvoljenog i savjesnog postupanja u ovoj oblasti.

 

Poglavlje 7 - Radna grupa

Biljana Jakić

Pregovarač

Valentina Radulović

Šef RG

Vanja Banović

Sekretar RG

Radna grupa je formirana u septembru 2012. Pregovarač za ovo poglavlje je Biljana Jakić, generalna direktorica Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju u Ministarstvu ekonomije, šefica radne grupe je Valentina Radulović Šćepanović, direktorica Zavoda za intelektualnu svojinu. Kontakt osoba za radnu grupu je Vanja Banović iz Kancelarije za evropske integracije.

Radnu grupu čini 21 član (16 iz državnih institucija i 5 iz civilnog sektora).

Intelektualna svojina podrazumijeva autorsko i srodna prava, te prava industrijske svojine. Ona omogućuje nosiocima tih prava da štite svoje proizvode i usluge od neovlašćenog kopiranja, korištenja i falsifikovanja, odnosno da upravljaju tim pravima kao svojim vlasništvom.

Poglavlje 7 - Radna grupa

Goran Jovetić

Pregovarač za klaster 2

Ministarstvo ekonomskog razvoja goran.jovetic@mer.gov.me

.

Nebojša Mugoša

Šef RG

Ministarstvo ekonomskog razvoja nebojsa.mugosa@mer.gov.me

.

Andrijana Čanović

Sekretarka RG

Ministarstvo evropskih poslova andrijana.canovic@mep.gov.

.

Dokumenta

POGLAVLJE 7 - PRESS

Crna Gora nastavila sa dobrim rezultatima na polju konkurencije i unutrašnjeg tržišta

0
Crna Gora je nastavila sa sprovođenjem reformi i zahvaljujući dobrim rezultatima bilježi značajan napredak u poglavljima koja se odnose na oblasti konkurencije i unutrašnjeg...

Vlada donijela nove odluke o obrazovanju deset pregovaračkih radnih grupa

0
Vlada je na današnjoj sjednici donijela nove odluke o obrazovanju pregovaračkih radnih grupa za deset pregovaračkih poglavlja. U pitanju su pregovaračke radne grupe za...

Crna Gora ima dobar nivo spremnosti u poglavlju 7 –  Pravo intelektulne svojine

0
"U prethodnom periodu je aktivno rađeno na ispunjavanju završnih mjerila u poglavlju 7- Pravo intelektulne svojine, puno toga je već urađeno i očekujemo da...