Naslovnica Poglavlje 31. Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika

Poglavlje 31. Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika

O čemu se pregovara?

U skladu sa prioritetima vanjske politike Crne Gore koji se odnose na punopravno članstvo u EU i NATO, Poglavlje 31 obuhvata politički dijalog s EU, pitanja odnosa države kandidata s EU i njenim institucijama, saradnju s međunarodnim organizacijama, posebno s UN, OEBS i SE, razvijen sistem kontrole naoružanja, evropsku bezbjednosnu odbrambenu politiku, saradnju s NATO-om i borbu protiv terorizma.

 

Poglavlje 31 - Radna grupa

Zoran Janković

Pregovarač

Jelena Burzan

Šef RG

Nikoleta Milutinović

Sekretar RG

Radna grupa je formirana u aprilu 2013. Pregovarač za ovo poglavlje je Zoran Janković, državni sekretar u Ministarstvu vanjskih poslova. Šefica radne grupe je Jelena Burzan, direktorica Generalnog direktorata za Evropsku uniju u Ministarstvu vanjskih poslova. Kontakt osoba za radnu grupu je Marija Tripunović iz Kancelarije za evropske integracije.

Radnu grupu čini 31 član (24 iz državnih institucija i 7 iz civilnog sektora).

Pregovaračko poglavlje Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika je od posebne važnosti jer se u njemu pregovara o ukupnom bezbjednosnom i odbrambenom sistemu uz saradnju s međunarodnim organizacijama. Ono obuhvata: politički dijalog s EU, pitanja odnosa države kandidata s EU i njenim institucijama, saradnju s međunarodnim organizacijama, posebno s Ujedinjenim nacijama i Savjetom Evrope, razvijen sistem kontrole naoružanja, evropsku bezbjednosnu i odbrambenu politiku, saradnju s NATO-om i borbu protiv terorizma. Cilj pregovora u ovom poglavlju je stvaranje okvira za potpuno uključivanje Crne Gore u oblast vanjske i bezbjednosne politike, kao i odbrambenog sistema EU, u cilju očuvanja zajedničkih vrijednosti Unije, jačanja međunarodne bezbjednosti i očuvanja mira.

 
 

Poglavlje 31 - Radna grupa

Milisav Raspopović

Pregovarač za klaster 5

Ministarstvo vanjskih poslova

.

Snežana Radović

Šefica RG

Ministarstvo vanjskih poslova

.

Amina Bajrović Kuč

Sekretarka RG

Ministarstvo evropskih poslova

.

Dokumenta

POGLAVLJE 31 - PRESS

Pregovaračka grupa i ambasadori EU na radnom doručku:...

0
Crna Gora očekuje da Evropska unija u ovogodišnjem izvještaju prepozna napredak koji je država ostvarila na svim poljima i da se, nakon izbora za...